Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mentorordning 1-1

Fakultet: Arts. Uddannelse: Arkæologi. Kursus: Alle. Studieniveau: 1. semester. Holdstørrelse: Ca. 35 studerende (kan bruges på alle holdstørrelser).

Motivation for aktiviteten

Motivationen bag mentorordningen er at hjælpe de studerende med afklaring og sende et signal om, at hver enkelt studerende bliver “set”. Derudover er målet at skabe refleksion hos den studerende gennem metakommunikation om studielivet, både fagligt og personligt, og herved afhjælpe studietvivl.

Kort om kurset

Aktiviteten er en ramme for alle kurser på 1. semester på Arkæologi.

Beskrivelse af aktiviteten

De studerende på første semester tildeles i forbindelse med studiestarten en mentor, eksempelvis en underviser, Ph.d.-studerende eller en adjunkt, der er tilknyttet afdelingen. Hver fagperson får 4-6 studerende per årgang og timer til deres involvering. Inden for de første to måneder på uddannelsen (i dette tilfælde d. 1. november) skal de studerende aflevere en opgave til mentorerne og alle mentorsamtalerne skal være afholdt.

 • Forud for mentorsamtalen skal den studerende aflevere en opgave. Den skal indeholde en motiveret begrundelse for valg af uddannelsen Arkæologi. De studerende skal inddrage stof fra undervisning og pensum og blandt andet diskutere, hvilke forestillinger de havde om arkæologi inden studiestart, og hvordan de første uger på studiet har udvidet/ændret opfattelsen af, hvad arkæologi er. De skal derudover forholde sig til, hvilken specialisering de overvejer at vælge og hvorfor. De kan med fordel også forholde sig til, hvad de vil bruge studiet til senere, dvs. hvilken karrierevej de kunne forestille sig at forfølge. Format: max 3 normalsider (á 2400 tegn inkl. mellemrum).

 • Inden samtalen afleverer de studerende opgaven til deres tildelte mentor, som læser den igennem.

 • Mentorsamtalen tager udgangspunkt i den motiverede begrundelse for valg af studie og varer omkring 15 minutter.

 • Efter samtalen kan de studerende vælge at benytte mentoren igen. Det er kun den ene samtale, der er planlagt, men de studerende er tilknyttet den samme mentor gennem hele bacheloruddannelsen. Mentoren fungerer således som en person, de studerende altid kan gå til.

Udbytte af aktiviteten

Erfaringerne fra afdelingen er blandede. Nogle oplever, at de studerende ikke rigtig bruger deres mentor efter den første samtale, andre at de studerende vender tilbage. De studerende udtrykker, at det er rart for dem at vide, at de har muligheden for at gå til en mentor, hvis de har behov eller lyst til det. Derudover udtrykker de studerende, at ordningen har en positiv effekt på deres studietrivsel.

Værd at overveje

Det er vigtigt at være opmærksom på at finde den rette sammensætning af studerende og mentorer.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.