Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studieprocessamtaler

Fakultet: Arts. Uddannelse: Kunsthistorie. Kursus: På tværs af alle kurser på 2. semester. Studieniveau: 2. semester. Holdstørrelse: Ca. 45 studerende (men kan bruges til alle holdstørrelser).

Motivation for aktiviteten

Motivationen bag studieprocessamtalerne er at give de studerende et rum, hvori de kan forholde sig til egen studiepraksis og studiesituation. Samtalerne giver de studerende mulighed for at reflektere over og blive mere bevidste om deres eget studieliv med henblik på eventuelt at ændre det, der ikke fungerer for dem, og fastholde det, der fungerer. Studieprocessamtalerne skal gerne vægte at:

 • De studerende får lejlighed til at drøfte tanker og udfordringer (faglige såvel som sociale) i forbindelse med at være startet på studiet i en kontekst med andre studerende, hvor de studerendes tanker og udfordringer kan normaliseres.
 • De studerende får lejlighed til at reflektere over deres læringsprocesser, faglige interesser og ønsker for udvikling.
 • At fagmiljø og studievejledningen får et tilbageløb af viden om årgangens oplevelse af faglige forhold og studiemiljø.
 • At de studerende igen bliver bevidste om de studietekniske råd og metoder fra workshoppen og får lejlighed til at evaluere deres egne studievaner.

Kort om kurset

Aktiviteten foregår på tværs af alle kurser på 2. semester på kunsthistorie og involverer alle undervisere. Gennem studieprocessamtaler skabes et rum, hvor de studerende får mulighed for at reflektere over flere forskellige aspekter af deres studieliv.

Beskrivelse af aktiviteten

Studieprocessamtalen afholdes i grupper af 4-5 studerende, der er fordelt på tværs af hold og læsegrupper. En VIP eller vejleder er til stede og faciliterer samtalen. Studieprocessamtalerne bliver annonceret som obligatoriske, og tidspunkt samt fordeling af de studerende bliver meldt ud i god tid af underviserne i Blackboard. Samtalerne afvikles alle på én dag midt i marts, hvor de studerende har været igennem et helt semesters undervisning og eksaminer, og dermed har et sammenligningsgrundlag mellem første og andet semester.

Det er vigtigt, at dagen planlægges i god tid, så datoen kommer ind i semesterplanerne, hvilket klart signalerer, at det er obligatorisk. For at sikre maksimal deltagelse, lægges samtalerne en dag, hvor de studerende har undervisning før eller efter, og derfor alligevel er til stede på universitetet.

De studerende bliver under samtalen bedt om eksempelvis at forholde sig til, hvordan de tilrettelægger deres studieuge, hvad de oplever som udfordrende, eller hvad de generelt synes om deres “nye” liv som studerende. Derudover tages emner som studiegrupper og toning af uddannelse op. VIP og studenterstudievejledere lytter og noterer og kan som facilitatorer af studieprocessamtalen benytte et prædesignet spørgeskema, der sørger for, at de kommer omkring alle relevante dele.

Udbytte af aktiviteten

Formålet med samtalerne er at give de studerende plads til at tale om uddannelsen. Outputtet fra dagen er en skriftlig opsummering til afdelingslederen, og tiltaget har givet anledning til flere ændringer i forhold til eksempelvis kommunikation på hjemmesiden, omkring hvad det vil sige at læse kunsthistorie, og tilrettelæggelsen af de studerendes undervisning i løbet af ugen.

Værd at overveje

Som facilitator af samtalerne skal du være opmærksom på, at det er de studerende, der skal stå for snakken, og at du blot skal sørge for at bringe samtalen videre, hvis de går i stå, og sikre at alle kommer til orde. Du kan med fordel bruge prædesignede spørgsmål til at skubbe samtalen i gang, hvis den går i stå. Brug eksempelvis 'Handout med forslag til spørgsmål' som en tjekliste, der sikrer, at I kommer omkring det hele.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.