Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studerende som gæsteforelæsere

Fakultet: Arts. Uddannelse: Medievidenskab. Kursus: Markedsføring i film og tv. Studieniveau: KA 1. semester.

Motivation for aktiviteten

Jeg vil gerne udnytte og bruge de gode opgaver, som de studerende afleverede i samme fag sidste år. De studerendes opgaver afdækker ofte nye felter, der er meget relevante for det næste hold. Derfor udvælger jeg gæsteforelæsere blandt de studerende fra året før.

Aktivitetens formål

De nuværende studerende får fremlagt en opgaveanalyse og får indblik i, hvordan en eksamensopgave kan skrues sammen. Samtidig får de indblik i en tidligere og ældre studerendes arbejdsmetoder og overvejelser. 

Beskrivelse af aktiviteten

I løbet af semestret inviterer jeg fem eller seks studerende, der sidste år skrev fagets bedste opgaver, til at præsentere deres cases for det nuværende hold. Helst gerne med god afveksling i emne- og metodevalg. De tidligere studerende bliver altså gæsteoplægsholdere for de nuværende studerende. Et gæsteoplæg varer ca. 25 minutter, hvorefter der er tid til spørgsmål og diskussion på holdet. Afviklingen er meget ligetil, for de studerende kender allerede formen fra andre gæsteoplæg, så der skal ikke så meget forklaring til. 

Udbytte af aktiviteten

De studerende synes, det er inspirerende at høre, hvad ældre studerende har valgt at skrive eksamen om, og oplæggene giver gode idéer til deres egne eksamensemner. Ligeledes giver det de studerende en fornemmelse af, hvordan de selv kan strukturere og sammensætte deres kommende eksamensopgaver.

Som underviser er der den store fordel, at gæsteoplæggene indeholder eksemplariske analyser og gode cases indenfor fagets ramme. Det gør, at jeg kan koncentrere mig om andre forhold i undervisningen. Det reducerer typisk også de mange spørgsmål, de studerendet har til eksamen. Gæsteoplæggene er altid velforberedte, præcise og gode - og det er typisk også sjovt for de ældre studerende at afholde dem. Normalt, når de afleverer en eksamensopgave, hører de ikke mere til det, men her får de muligheden for at fremlægge det, de har brugt tid og kræfter på at arbejdet med.

Aktiviteter

    Praksiseksempler