Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Refleksion: Tværfaglige perspektiver på et tema

Fakultet: Arts. Fag: HUMfag. Kursus: Kultur og erindring. BA 3. semester. Holdstørrelse: 25.

Motivation for aktiviteten

Ved tidligere HUMfag-forløb, der blander studerende fra forskellige fag, har både jeg og de studerende savnet større interaktion på holdet og mulighed for fagligt at lære af hinanden. Aktiviteten giver mulighed for at lære faget ‘Kultur og erindring’ bedre at kende og få et større fagligt udbytte ved i højere grad at få de studerendes respektive grundfag i spil. 

Kort om kurset

Med kurset skal den studerende lære at:

 • demonstrerer forståelse af fagets grundlæggende teori
 • at afgrænse, analysere og formidle et genstandsområde med fokus på kulturel erindring
 • at operationalisere og inddrage en eller flere teoretiske positioner i forbindelse med analysen
 • at anlægge et tværfagligt perspektiv på problemstillingen.

Aktivitetens formål

Aktivitetens formål er at skabe forbindelser på tværs af grundfag og hermed at lære at se sit eget fag i lyset af andre fag. Aktiviteten kan anvendes i tværfaglige udbud (HUMfag, tilvalgsfag og lignende) eller i kurser på enkeltfag med et tværfagligt perspektiv.

Beskrivelse af aktiviteten

Til holdundervisningen udleverer jeg et par spørgsmål om historieopfattelse og -forståelse på baggrund af pensum til undervisningsgangen. Dertil beder jeg de studerende om at danne grupper på tværs af grundfag for at diskutere spørgsmålene i et alment perspektiv. Spørgsmålene kan fx være: ”Hvordan mindes nationale fællesskaber typisk en 'historisk' begivenhed?” og ”Hvordan mindes vi som individer 'historiske' begivenheder?” Diskussionen skal opsummeres skriftligt, evt. blot i punktform. Alle kan byde ind i besvarelsen af sådanne brede spørgsmål. Sæt gerne 30-45 minutter af til gruppearbejdet.

Til næste del af øvelsen beder jeg de studerende om at besvare samme spørgsmål ud fra deres grundfaglighed. Det er straks sværere, men her kan man med fordel tage diskussionen på holdet: Hvordan og hvad ville historikere, antropologer, sprogfolk, psykologer, litterater, idéhistorikere, kunsthistorikere, mediefolk etc. forholde sig og svare til disse spørgsmål? Den diskussion kan føres videre til forskellige teorier på faget (inden for kulturel erindring), som man som underviser introducerer holdet til.

For at forankre diskussionen i selvstændig refleksion beder jeg afslutningsvis de studerende om at beskrive deres eget grundfags tilgang i lyset af de tværfaglige perspektiver i en kort individuel skriveøvelse (max 1 side), som de ved næste uges lektion diskuterer indbyrdes i de tværfaglige grupper.

Udbytte af aktiviteten

De studerende skal lære af hinanden og blive bedre til at kunne se deres eget grundfag i lyset af dette tværgående fag. Ved at sammensætte grupperne på tværs af fagligheder får de igennem diskussion af spørgsmålene et større indblik i forskellige faglige arbejdsmetoder og tilgangsvinkler. 

Værd at overveje

Det kan være svært at få det fulde udbytte i de grupper, hvor dynamik og arbejdsindsats halter. Derfor er det vigtigt at understrege overfor de studerende, at de ikke blot skal lære et nyt felt at kende, men netop skal lære hinandens forskellige tilgange at kende, og at det er heri det tværfaglige perspektiv består.

Spørgsmål og instrukser til gruppearbejde samt kollektive og individuelle skriveøvelser skal desuden være krystalklare. Der skal være rigtig god tid til at følge op på holdet, gerne 2 x 45 minutter, og de studerende må gerne opfordres til som pædagogisk øvelse nærmest at overidentificere sig med deres grundfags tilgang

Aktiviteter

Under udvikling

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Indholdet på denne side er udviklet af Kasper Green Munk, tidligere ansat ved Aarhus Universitet.