Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peer feedback med Dropbox og Google Analyse

Fakultet: Science and technology. Uddannelse: Videnskabsstudier. Kursus: Naturfagenes fagdidaktik. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: Ca. 45

Motivation for aktiviteten

Formålet med aktiviteten er, at deltagerne gennem peer feedback opnår refleksion omkring naturfagsdidaktiske problemstillinger og kan planlægge undervisningssekvenser ud fra passende didaktiske modeller.

Kort om kurset

Målet med dette kursus er, at deltagerne opnår en grundlæggende indsigt i centrale naturfagsdidaktiske problemstillinger, som kan kvalificere deres fremtidige virke som undervisere i biologi, fysik og kemi i gymnasiet.

Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne:

 • Diskutere undervisning med inddragelse af relevant naturfagsdidaktisk viden.

 • Planlægge og begrunde mindre undervisningssekvenser.

 • Analysere og diskutere kortere fagdidaktiske tekster.

Aktivitetens formål

Formålet med aktiviteten er, at deltagerne skal kunne planlægge en mindre undervisningssekvens og begrunde de didaktiske valg ud fra didaktiske modeller samt give og modtage feedback anonymt.

Beskrivelse af aktiviteten

Deltagerne skal kunne anvende didaktiske modeller til at planlægge og beskrive en mindre undervisningssekvens i eget fag, som kunne finde anvendelse i fx. gymnasieskolen. Hertil benyttes peer feedback som en af de sidste aktiviteter på kurset. Aktiviteten finder sted ca. 2 uger før kurset afsluttes og ca. 3 uger før eksamen. Aktiviteterne foregår ud fra et manuskript, kaldet Collaboration Script, i Blackboard, som du kan se et eksempel på i højrekolonnen.

Herunder ses til venstre et udsnit fra kurset i Blackboard og fra den Dropbox, hvor de studerende skal aflevere deres tekster. Til højre ses et udsnit af den formular (Google Analyse), som de studerende anvender til at aflevere titel på deres tekst, deres navn, deres mailadresse samt et udsnit af den formular, hvor de afleverer deres feedback:

Herunder ses den instruktion de studerende modtog mht. feedbackkriterier:

Peer feedback instruktion

 • Nævn det der er godt (tænk SMTTE-model)
 • Kom med forbedringsforslag
 • Svar på forfatterens spørgsmål
 • Skriv hvis du blev inspireret af at læse denne lektionsplan i forhold til arbejdet med egen lektionsplan
 • Brug meget gerne henvisninger til konkret litteratur vi har anvendt i kurset

Udbytte af aktiviteten

De studerende får noget ud af at se, hvad deres medstuderende har skrevet. De får en udbredelse af deres idéer samt muligheden for til sidst at kondensere de gode ideer ned til nogle få brugbare veje at gå. Øvelsen er god, da den sikrer, at de studerende får noget skrevet ned. 

Værd at overveje

 • Det er vigtigt, at man som underviser er meget konkret og struktureret på tiden.

 • Man kan efterfølgende lave en lynrunde, hvor man kun må bruge 1 minut på hver mindmap. Det kan være godt, da de studerende nu er trygge og sikre ved øvelsen og måske er kommet på flere ideer i løbet af sidste runde, som de ikke fik skrevet ned. Det giver en anden dynamik. En sådan øvelse skal styres meget i forhold til tiden.

 • Det kan være svært at tyde og læse de studerendes håndskrift - det kan være værd at overveje forud for at øvelsen sættes i gang at italesætte dette, så de studerende er opmærksomme på at skrive, så andre kan læse det.

 • Det kan være værd at overveje, hvorvidt de studerendes skal blandes ved bordene, så de enten sidder sammen med de medstuderende, som de laver projekt sammen med eller bliver blandet med andre grupper. Hvis det er tidligt i processen i arbejdet med et projekt, kan det måske være hensigtsmæssig, at gruppen sidder ved samme bord, så de således arbejder sammen om øvelsen og på den måde faciliterer deres fælles projekt, de skal være sammen om. Hvis det er senere i processen, kan det være givtigt, at blande de studerende, så ideerne spredes ud.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet: