Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peer Feedback med Google Docs

Fakultet: Arts. Uddannelse: Engelsk. Kursus: Forskningskompetencer og akademisk metoder. Studieniveau: Bachelor, første semester. Holdstørrelse: 4 x 30 studerende.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Målet for aktiviteten er at implementere peer e-feedback i bachelorkurser for førsteårsstuderende. Her forsøger vi at forbedre de studerendes skriftlige færdigheder i akademisk engelsk og styrke læringsorienterede grupper ved at inkorporere dem direkte i pensum.

Ud fra procesorienterede tilgange til akademisk skrivning tilegner og forbedrer de studerende deres evner i opgavesammensætning. Dette ved at modtage feedback på deres skriftlige produkter og arbejde aktivt med feedbacken efterfølgende. At arbejde udelukkende med underviserfeedback medfører et for stort pres på underviserne, og heraf vil de studerende ikke selv udvikle evaluerende kompetencer. De studerendes mulighed for både at give og modtage feedback er en vigtig del af læringsprocessen i at tilegne sig skriftlige, akademiske færdigheder. 

Beskrivelse af aktiviteten

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier tilbyder oplæring i brugen af Google Docs gennem alle fire lektioner i kurset “Forskningskompetencer og akademiske metoder”.

 1. De studerende lærer, hvordan de giver hensigtsmæssig feedback. Besøg AU Studypedia og få mere information om peer feedback.

 2. Hver studiegruppe opretter en mappe i Google Docs: Tryk på den røde knap “Create” i øverste venstre hjørne. Vælg derefter “Folder” fra menuen.

 3. Sørg for, at hver gruppe deler deres mappe med underviseren via funktionen “Can Edit”. Tryk på boksen ved siden af den nyoprettede mappe for at vælge den. Tryk derefter på knappen “Share” i øverste hjørne, som er illustreret som et ikon af en person.

 4. Når alle de studerendes dokumenter er oprettet, skal de gemmes i en afleveringsmappe, som er oprettet og gemt i hver gruppemappe.

 5. For at kunne give peer e-feedback skal hvert gruppemedlem dele deres Gmail med hinanden og give hinanden tilladelse til at kommentere (“Comment”) på afleveringsmappen og ethvert tilføjet dokument.

 6. Aktivér først notifikationer efter peer-feedbacken er givet, så underviseren ikke drukner i beskeder på sin Gmail, når studerende tilføjer kommentarer. Aktiveringen gøres under “Notification settings”, der bliver synligt ved at trykke på knappen “Comments”.

Underviseren kan derefter samle alle gruppemapperne i en fælles holdmappe. Dette kan gøres ved at oprette en ny mappe, trykke på “Shared with me”, vælge alle gruppemapperne og trække dem over i holdmappen. 

Aktivitetens udbytte

Kursets undervisere giver udtryk for, at peer feedbacken bidrager positivt til de studerendes skriftlige færdigheder og evner til give hinanden feedback. Ifølge underviserne er det derudover pædagogisk givende at have mulighed for at føre tilsyn med kvaliteten af de studerendes peer-to-peer feedback. I de studerendes evalueringer nævner mange, at aktiviteten har hjulpet dem til at forstå, hvad underviserne søger og lægger mærke til i deres opgaver. Derudover lægger de vægt på muligheden for at kunne rette deres opgave før den endelige aflevering. I løbet af det første år på universitetet kæmper de studerende med at lære de krav og konventioner, som forventes i akademisk engelsk. Peer-feedbacken giver dem hermed støtte og øvelse i akademiske skrivestandarder i deres andetsprog, og i arbejdet med dette i studiegrupper har de studerende mulighed for at stille spørgsmål og begå fejl i et sikkert og støttende miljø.  

Værd at overveje

Øvelse og forberedelse er yderst vigtig for aktiviteten. En vejledning i opsætningen og brugen af Google Docs er en god idé både for studerende og undervisere. Derudover er det også afgørende at lære de studerende at give hensigtsmæssig feedback, fordi de ikke er undervisere og kan give samme form for feedback. Dog kan de stadig være konstruktive og positive, uden at give vage, unyttige og upræcise kommentarer i deres vurdering af andre studerendes grammatik.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   EDU-IT

   CUDiM tilbyder teknisk feedback, råd om it i undervisningen samt kurser og workshops for undervisere på Arts. Læs mere om Educational IT.

   Contributor

   Jocelyn Hardman. The Ohio State University, Department of Teaching and Learning.