Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studerende stiller spørgsmål

Fakultet: Arts. Uddannelse: Global historie. Kursus: Internationale organisationer og institutioner i historie/Introduktion til Japans historie - kilder og fortolkninger. Studieniveau: Bachelor og kandidat. Holdstørrelse: 30. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

I den akademiske verden er den vigtigste færdighed at kunne stille akademisk relevante og velfunderet spørgsmål. Dette er ikke nemt, og studerende er derfor nødt til at øve sig i at stille mundtlige såvel som skriftlige spørgsmål, før de skriver deres akademiske opgaver og afhandlinger. Målet med aktiviteten er at udvikle de studerendes færdigheder i at stille akademiske, håndterbare spørgsmål samt hjælpe dem til at kunne formulere de mest udbytterige problemformuleringer. Dette for at sikre en høj kvalitet i deres eksaminer og undersøgelser.

Beskrivelse af aktiviteten

De studerende forbereder diskussioner som en del af holdundervisningen. Hver uge fremlægger en gruppe studerende et spørgsmål, der tager udgangspunkt i det pensum, der skal læses til den dertilhørende uge. De har 5 minutter til at introducere spørgsmålet til resten af holdet.

Når opgaven introduceres i begyndelsen af semesteret, får de studerende at vide, at de højest har 5 minutter, da det ikke er meningen, at de skal opsummere stoffet for de studerende, som ikke har læst. De skal gå ud fra at alle på holdet er forberedt og har læst pensum. Deres opgave er at skrive et spørgsmål på et slide eller på tavlen, som alle skal diskutere. Spørgsmålet skal stilles åbent (“hvordan” eller “hvorfor”-spørgsmål er ideelt) og give anledning til, at så mange studerende som muligt deltager i diskussionen. De 5 minutter skal bruges på at forklare, hvorfor spørgsmålet er vigtigt.

Målet er, at de skal forbedre deres færdigheder i at udforme akademisk relevante og inspirerende spørgsmål, som de kan bruge i deres opgaver. På denne måde tilegner de sig god erfaring i, hvordan formuleringen af et spørgsmål kan lukke eller åbne op for akademiske undersøgelser.

Aktivitetens udbytte

De studerende lærer at stille velfunderede spørgsmål, som åbner op for diskussion med deres medstuderende. De studerende bliver bedre til at formulere anvendelige problemformuleringer til deres undersøgelser og afhandlinger. 

Værd at overveje

Udtryk klart, hvorfor de studerende skal holde sig inden for et tidsrum på 5 minutter, og hvorfor de skal stille spørgsmål, der kan generere en livlig og inkluderende diskussion på holdet.

Aktiviteter

Under udvikling

    Praksiseksempler