Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Informationsjagt

Fakultet: Arts. Uddannelse: De æstetiske uddannelser, der er tilknyttet AU Library, Kasernen. Kursus: Introducerende kursus i informationssøgning (altid i samarbejde med faget). Studieniveau: BA 1. semester. Holdstørrelse: Max. syv hold med optimalt tre studerende i hver gruppe.

Motivation for aktiviteten

Biblioteket er et læringssted; introduktionen dertil skal derfor også afspejle læring og aktivitet. Udfordringen er at finde en introduktionsmåde, der kan engagere nye studerende på en sådan måde, at de udnytter bibliotekets tilbud og muligheder samt giver dem lyst til at komme igen.

Kort om kurset

Et introducerende kursus i informationssøgning foregår altid i samarbejde med et af de udbudte fag. Intet fagligt behov – ingen informationsjagt. På faget får de studerende stillet en (mindre) opgave, der kræver, at de selv skal finde information til besvarelsen. Dermed er det de studerendes behov, der bliver tilgodeset på kurset, og ikke bibliotekets behov for at prale med dets faciliteter. 

Aktivitetens formål

De nye studerende skal lære deres bibliotek og personalet at kende. De skal få en god og positiv oplevelse af biblioteket og det muligheder. Det er en kombination af leg og læring, hvor selv de studerende, der er vante til bibliotekets rammer og det at låne bøger, også får et udbytte af at deltage. 

Beskrivelse af aktiviteten

Informationsjagten er en kamufleret skattejagt. For at løse opgaverne skal de studerende gennem bibliotekets faciliteter indhente viden. Den indbyggede progression gør det vanskeligt at løse opgaverne, hvis de ikke benytter sig af den tilegnede viden. Skabelonen til informationsjagten består typisk af seks til syv spørgsmål, heriblandt to til tre uddybende spørgsmål. Alt efter behovet på faget laves jagten i en let, medium eller svær version. Dette afhænger også af, hvornår faget vælger at følge op med mere traditionel undervisning.

Informationsjagten veksler mellem opslag i katalog/databaser og ture rundt på biblioteket for at finde det rigtige materiale. De første to-tre spørgsmål er forskellige spørgsmål til grupperne, hvor de skal finde en bog (med fejl i beskrivelsen) både i katalogen og på hylden. De efterfølgende spørgsmål går på at finde henholdsvis artikler og tidsskrifter i p- og e-udgave. Der stilles ligeledes spørgsmål om emnesøgning i katalogen, på bibliotek.dk og i InfoMedia samt gives opslag og introduktion til fagets e-opslagsværker.

Afslutningsvis får de studerende tildelt en multiple-choice-test i form af en tipskupon med dels repetitionsspørgsmål og bonusoplysninger. Den veludførte informationsjagt belønnes, som ved en rigtig skattejagt, med en rituel flødebolle. 

Udbytte af aktiviteten

De studerende udfordres – ikke med lektier, men med leg – i et forløb, der både giver faglig mening og fornøjelse. Introduktionen til informationssøgning og ressourcetilgang får ikke lov at stå alene, men tager udgangspunkt i de problematikker eller den opgave, som de studerende står overfor i undervisningen på faget. Denne informationsjagt på forskellige problemer eller spørgsmål, der skal løses, hjælper de studerende til at forstå, hvor og hvordan de kan finde brugbare ressourcer til deres fremtidige studieopgaver. 

Værd at overveje

Alle spørgsmål tager udgangspunkt i emner, der har relevans for læseplanen på faget. Dette betyder, at spørgsmål sjældent kan genbruges, da det som ofte er forskellige undervisere, der varetager undervisningen for de nye studerende på 1. årgang. Informationsjagten skal derfor forberedes grundigt, så de passer til det specifikke fag. Derudover skal det sikres, at det materiale, der indgår i spørgsmålene, er tilgængelig på øvelsens tidspunkt. Hvis bøger, der skal fremfindes ikke står på sin plads eller ikke er hjemme, giver det en dårlig oplevelse for de studerende og hermed dårlig reklame for biblioteket – det vil blive husket. Det skal også sikres, at der er ubegrænset adgang til de databaser, der introduceres til.

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Links og materialer til praksiseksemplet:

      Materiale fra øvelsen