Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Informationssøgning med bibliotekarer

Fakultet: Arts. Uddannelse: Tysk. Kursus: Text und Kultur 1 (tysk litteratur 1750-1945) og Text und Kultur 2 (tysk litteratur 1945-). Studieniveau: BA 2. og 3. semester.

Motivation for aktiviteten

En direkte tilstedeværelse af bibliotekarer på kursets læringsplatform (LMS) giver mulighed for at erstatte bibliotekets traditionelle kursus i “Fagrettet litteratursøgning”. Med dette alternativ tilbydes andre former for læringsbidrag samtidig med, at den nære tilknytning til fagkurset bibeholdes.

Modellen har været afprøvet som forsøgsordning i et samarbejde mellem fire undervisere fra fagene tysk, fransk og italiensk, to fageksperter fra Statsbiblioteket og en bibliotekar fra AU Library Nobelparken.

Aktivitetens formål

Undervisningen i informationskompetence skal integreres i den faglige undervisning ved at lade en bibliotekar være til stede på kursets læringsplatform (LMS). På den måde kan bibliotekaren præsentere relevante ressourcer, redskaber og teknikker i tæt tilknytning til de enkelte undervisningsganges temaer, emner og opgaver. Samtidig kan bibliotekaren stå til rådighed med vejledning og besvarelse af de studerendes spørgsmål løbende på semestret.

Beskrivelse af aktiviteten

På fagkursets side på læringsplatformen får biblioteket sin egen underfane ”Bibliotekarens Hjørne”, hvor den tilknyttede bibliotekar lægger tekster ud og har en dialog med de studerende. På første kursusdag deltager bibliotekaren som gæst, hvor underviser og bibliotekar i fællesskab præsenterer samarbejdet for de studerende, formålet med den tilknyttede bibliotekar samt forventningerne til de studerendes anvendelse deraf.  

Bibliotekets tilstedeværelse på læringsplatformen indeholder fire elementer:

 • Kontaktoplysninger (med billede) på bibliotekaren
 • Område til at lægge ugens tekst ud til kursisterne
 • En oversigtbeskrivelse over informationskilder, der vokser efterhånden, som de præsenteres for ugens tekster
 • En tilhørende linksamling over de præsenterede kilder.

På basis af kursusplanen lægger biblioteket til hver kursusgang en tekst ud, hvor dagens emne benyttes til at præsentere én eller flere informationsressourcer.

Teksten består som hovedregel af:

 • Direkte links til supplerende læsning om ugens emne (en bog i samlingen, artikler i et tidsskrift eller et opslagsværk)
 • En kort beskrivelse af én eller flere informationsressourcer
 • En opskrift på, hvordan de studerende kan søge videre i disse ressourcer om ugens emne.

Det kan være en mulighed, at underviseren undervejs i forløbet tilrettelægger mindre opgaver, der udnytter det kendskab til ressourcer og teknikker, som opbygges hos de studerende gennem bibliotekets bidrag.

Udbytte af aktiviteten

De studerende vil blive præsenteret for fagets centrale informationskilder og vil blive ansporet til selvstændigt og løbende at søge supplerende litteratur om kursets emner. De vil ad den vej opbygge rutine i at lave litteratur- og informationssøgninger indenfor fagets område. Ved at blive ansporet til at søge og læse supplerende litteratur, vil udbyttet af fagkurset kunne forbedres hos de studerende. Den nære tilstedeværelse af en bibliotekar vil medvirke, at tvivlsspørgsmål om kilder, ressourcer og søgeteknikker lettere vil blive stillet og besvaret. Bibliotekets bidrag til læringsplatformen vil kunne aflaste underviseren i sin afvikling af kurset.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet: