Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektstyring af eksamen

Fakultet: Arts. Uddannelse: alle. Kursus eller uddannelsesmæssig sammenhæng: alle. Studieniveau: alle. Holdstørrelse: alle, individuel aktivitet.

Motivation for aktiviteten

Mange studerende kan ikke overskue eksamensprocessen, og de glemmer ofte væsentlige aktiviteter eller gør dem i den forkerte rækkefølge. Jo bedre en studerende er til at styre sit eksamensprojekt, jo bedre er chancerne også for en lærerig og tilfredsstillende proces samt et godt resultat. 

Aktivitetens formål

Formålet er at understrege overfor de studerende, at eksamen i mange tilfælde er en proces, der kræver aktiv styring og overblik. Aktiviteten tilbyder et redskab i form af en plan, der kan hjælpe de studerende til at tage denne styring. De studerende skal få en følelse af overblik og deraf øget overskud og ro.

Beskrivelse af aktiviteten

Planen indeholder 15 punkter, som den studerende opfordres til at følge trinvist. Planen er rent praktisk udformet som en plakat. Alle 15 punkter/aktiviteter har en overskrift og en kort, forklarende tekst.

Der skelnes mellem skriftlige og mundtlige eksamensprojekter i planen. I nogle tilfælde er beskrivelsen ud for et punkt den samme for skriftlige og mundtlige projekter – i nogle tilfælde er der forskel. Ræsonnementet bag planen er dog, at mundtlige og skriftlige projektet ligner hinanden så meget, hvad angår processen, at de kan beskrives med identiske eller i hvert fald lignende aktiviteter.

Planen kan i princippet udleveres til studerende uden yderligere forklaring, men den kommer formentlig først for alvor til sin ret, hvis de enkelte punkter uddybes i forhold til et konkret kursus. Plakaten findes i to størrelser: En lille i størrelsen A3 (pdf) og en stor i størrelsen A0 (pdf). Den store version er over en meter høj og kan bruges i undervisningssituationen, mens den lille kan gives til studerende som handout eller ved upload. Planen er i farver og mister en del af sin umiddelbare appel og overskuelighed, hvis den printes i sort/hvid. Den fungerer desuden ikke som dias vist på en skærm, fordi der er for mange detaljer.

Udbytte af aktiviteten

Denne 15-punkts plan giver på relativt kort tid et overblik over eksamensprojekter i den undersøgende/redegørende genre på en humanistisk universitetsuddannelse. De studerende får her en relativ overskuelig model på ét stykke papir, der er alment brugbar (uafhængig af fag og emne) inden for genrens rammer. Derudover får de studerende en inspirations- og tjekliste, sådan at de forhåbentlig ikke glemmer væsentlige faser i processen. Min fornemmelse som underviser er, at de studerende i særlig grad glemmer eller ikke kender værdien af punkterne 2, 4, 10, 11 og 14. Dem vil jeg i forlængelse af denne plan fremhæve særligt i en undervisningssituation.

Udfordringer og særlige overvejelser

En ulempe ved planen er, at den kun i nogen grad er selvforklarende. For at få ordentligt udbytte af den, bør den indgå i et undervisningsforløb, hvor betydningen af de 15 punkter forklares og trænes af en erfaren underviser. De studerende lærer jo eksempelvis ikke, hvad en problemformulering er ved blot at læse, at der skal være sådan en i eksamensopgaver. En anden ulempe er, at ikke alle punkter er lige relevante i alle projekter. Denne vurdering skal den studerende selv foretage, og der er risiko for, at den studerende fortvivler, hvis planen opfattes som en ufravigelig opskrift.

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Links og materialer til praksiseksemplet:

      Plakat til projektstyring