Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Situated Learning: Fokus på procesarbejde i undervisningen

Fag: Arkæologi. Kursus: Material Culture. Studieniveau: MA. Holdstørrelse: 15-20.

Motivation for aktiviteten

Relevant og inkluderende undervisning baserer sig på inddragende metoder og vedkommende temaer - ikke på lange undervisningssessioner. De studerende er bedst i stand til at lære et givent indhold gennem praktiske aktiviteter, som reflekterer oplevelser fra det virkelige liv og relevante case studier. Idéen bag situated learning beror på en essentiel forståelse af læring som et socialt fænomen. I forlængelse heraf er det afgørende, at de studerende arbejder i grupper, hvor de beskæftiger sig med selvoplevede dilemmaer og problemløsning.    

Aktivitetens formål

I situated learning betragtes læring som deltagelse i den sociale verden. Læring er et integreret og uadskilleligt aspekt ved social praksis. De studerende vil gennem strategier for situated learning opdage, forme og eksplicit skabe deres egen viden indenfor et praktisk fællesskab. De studerende kommer til at engagere sig i en social proces, og derved lærer de, hvordan deres egen viden bliver til i samskabelse med andre; de vil opdage, hvordan læring altid er situeret i en specifik kontekst og indlejret i et socialt og fysisk miljø. 

Beskrivelse af aktiviteten

 • De studerende inddeles i grupper med 3-5 i hver. Her skal de blive enige om et undersøgelsesspørgsmål, der relaterer sig til dagens emne (i situated learning kaldet et dilemma eller problem) - det kunne eksempelvis omhandle en landskabsanalyse som metode i studier af materiel kultur. 
 • De studerende bliver bedt om at addressere et problem, som de kender fra deres eget liv, og gennem en landskabsanalyse skal de bidrage med løsninger på problemet (eller svare på undersøgelsesspørgsmålet). 
 • Herefter skal de studerende præsentere problemet for resten af holdet og foreslå en løsning. Dette kan både gøres visuelt og mundtligt. 
 • Gennem processen bliver de studerende bedt om at notere, hvilke forhandlinger de havde i gruppen gennem processen. Dette præsenteres for og diskuteres med resten af holdet. Var der forskellige løsninger på problemet? Nåede de til enighed? Hvordan? 

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteten lærer de studerende at fokusere på processen frem for på produktet. Det bliver klart, at definitioner, anvendelsesmuligheder og metoder ikke er stabile, men forpligtede på forhandlinger. Dette hjælper de studerende til både at tænke kritisk og acceptere omstændighederne. Case studierne kan afleveres som en opgave, der viser læringsudbytte og deltagelse.  

Værd at overveje

Aktiviteten kræver, at du som underviser i høj grad engagerer dig i at moderere diskussioner på holdet. Med henblik på at gøre de studerende opmærksomme på at processen er vigtigere end produktet, kan det være en fordel på forhånd at diskutere kursets læringsmål med holdet.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Kort video der præsenterer dig for de generelle koncepter bag situated learning:

   Trine Louise Borake

   Ph.d.-studerende