Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Specialeforberedende kursus

Fakultet: Arts. Fag: Profilfag. Kursus: Proces og forandringsledelse. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: Ca. 21 studerende.

Motivation for aktiviteten

Det er mit klare indtryk, at der er et behov for at lave et specialeforberende forløb, der ikke kun handler om det faglige indhold, men også om de metakompetencer, der ligger omkring undervisning og specialeskrivning. Med denne aktivitet ser jeg en mulighed for at hjælpe de studerende til at få en god proces, hvor de kommer i mål med specialet inden for den korte tidsramme, de har til rådighed.

Kort om kurset

Formålet med kurset er at give de studerende en teoretisk og praktisk forståelse for procesledelse i en organisatorisk kontekst. Aktiviteten relaterer sig til faget og dets faglige mål, da de studerende her har mulighed for at arbejde med procesorienteret arbejde i form af deres egen proces.

Aktivitetens formål

Formålet med aktiviteten er at give de studerende tid og redskaber til deres speciale, inden specialeprocessen officielt går i gang. De studerende skal herunder lære, hvordan de bedst faciliterer deres egen tid. De centrale læringsmål for aktiviteten relaterer sig til metalæring, som berører et andet niveau end fagets faglige indhold. Der er fokus på alt andet end det faglige indhold. Formålet er også at flytte de studerendes syn på specialet som en uoverskuelig opgave til i stedet at være en spændende opgave, de ser frem til.

Beskrivelse af aktiviteten

Det  specialeforberedende forløb er tilrettelagt som fire moduler, der foregår umiddelbart i forlængelse af undervisningen i selve faget. De studerende får at vide, at det er frivilligt, og at det ikke indgår i en eksamensbedømmelse. Det er et tilbud, hvor de kan arbejde med specialet.

I opbygningen af undervisningen tager jeg udgangspunkt i undervisningsformatet Takeaway Teaching. På Takeaway Teaching-siden ligger der udarbejdede aktiviteter, som er beskrevet og lige til at tage. Jeg tilpasser derefter øvelserne, så de passer til mit fag. Herunder tilføjer jeg nogle ting, som vi i forvejen arbejder med på faget.

Inden første undervisningsgang udarbejder jeg et skriv, hvor jeg gør det klart, hvad der forventes af de studerende, samt hvad de vil få ud af at deltage i forløbet. Derudover har jeg tilrettelagt nogle øvelser for dem. Fra gang til gang har vi forskelligt fokus og laver forskellige øvelser. Eksempelvis kan det handle om problemformuleringer, vejleder og emne. Jeg fokuserer på at understrege, at jeg ikke er deres vejleder, men at min opgave er at ruste dem til at skrive speciale og styrke deres personlige læring.

Udbytte af aktiviteten

De studerende, der deltager, giver udtryk for, at de får meget ud af forløbet. Selvom forløbet kræver ekstra timer er det godt givet ud. De studerende oplever det som en stor hjælp, at de kommer til at arbejde koncentreret med specialet. Nogle af de studerende er meget pressede over, at de snart skal skrive speciale, men med værktøjerne fra dette får forløb bliver det mere enkelt og tydeligt, hvad de kan gå i gang med allerede nu. Som underviser nyder jeg at have et uformelt rum med de studerende, hvor der er meget dialog og fokus på, hvad de studerende har brug for.

Det er rigtig brugbart for mig at anvende Takeaway Teaching-redskaberne, der er placeret i mit Blackboard-kursus. Der er rigeligt at forberede til den ordinære undervisning, og med Takeaway Teaching får jeg faktisk et materiale, som jeg kan bruge direkte. Samtidig er det brugbart og motiverende for mig, at der er mulighed for at tilpasse det, som jeg synes det giver mening.

Værd at overveje

Det kan overvejes, hvorvidt et forløb som dette skal være obligatorisk eller blot et tilbud. Derudover er det vigtigt at overveje, hvor meget de studerende skal forberede sig. De studerende har på dette tidspunkt rigeligt at forberede, og derfor handler det om at gøre det så enkelt for de studerende som muligt. Overvej også, om det er nødvendigt, at det er et krav at læse til hver gang. Jeg vælger at sige, at læsning er et supplement snarere end obligatorisk, hvilket fungerer godt. 

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Links og materialer til praksiseksemplet: