Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Refleksion: Tekstfortolkning med chokeffekt

Fakultet: Arts. Uddannelse: Religionsvidenskab. Kursus: Tidlig kristendom. Studieniveau: BA 2. semester (grundfags- og tilvalgsstuderende). Holdstørrelse: 90-100.

Motivation for aktiviteten

Aktiviteten henter sin motivation fra en konstatering af, at vores studerende har meget dårlige forudsætninger for grundlæggende hermeneutiske overvejelser om tekster skrevet i en anden tid og på et andet sted end det, de selv kommer fra. 

Kort om kurset

Med kurset skal de studerende opnå et bredt empirisk kendskab til tidlig kristendom. Derudover skal de metodisk opnå en række færdigheder, der sætter dem i stand til at forholde sig til tekster skrevet i en anden tid og på et andet sted (vertikal antropologi). Det drejer sig primært om metoder hentet fra dels historie- og religionsvidenskab, dels semiotik. Teoretisk skal de studerende opnå kompetencer, der gør dem i stand til at reflektere over sammenhængen mellem metodiske mål og forskellige teoretiske rammer, ligesom de skal have en klar fornemmelse for anvendelsen af forskellige modeller, som forskellige typer af metoder filtreres gennem. Endelig skal de opnå en forståelse af faget og dets empiri som et led i den længere religionshistorie og den videre religionsvidenskabelige uddannelse.

Aktivitetens formål

Formålet med aktiviteten er at give de studerende en elementær hermeneutisk forståelse for forskellige måder, hvorpå historiske tekster kan læses og fortolkes. Aktiviteten vil kunne anvendes i stort set alle fag, der beskæftiger sig med tekstfortolkning, men særligt i de discipliner, der har en interesse i at analysere tekster set i lyset af deres oprindelige kommunikationssituation.

Beskrivelse af aktiviteten

I løbet af semestret viser jeg de studerende forskellige karikaturtegninger fra det sidste årti, der er kendetegnet ved deres meget bundne anvendelse af koder. Tanken er, at de studerende med denne øvelse skal reflektere over, hvordan karikaturtegningerne forstås og fortolkes forskelligt ud fra forskellige perspektiver - her henholdsvis:

 • Et barneperspektiv
 • En udlændings perspektiv
 • En ikke-samtidigs perspektiv.

Ved dette skal de studerende opnå en dybere refleksion over, hvilke problemer, der er involveret i fortolkning af fortidige tekster, og derigennem også fortolkning af kultur og samfund. 

Et eksempel på en vist karikaturtegning er fx billedet af en blender, hvor Poul Nyrup Rasmussen som guldfisk svømmer rundt indeni. Under ham er en kniv tegnet som Venstres partilogo. Dertil ses en henvisning til den specifikke dato for folketingsvalget og billedteksten ”Hvem tænder?”. Guldfisk i blender er en henvisning til Marco Evaristtis meget omtalte udstilling "Blender og slørhaler" på Trapholt i 2000.

At integrere et sådant billede i undervisningen lejrer sig hos de studerende på en sådan måde, at gamle studerende selv mange år efter endnu taler om det. På mange måder får de studerende et veritabelt hermeneutisk chok, som fungerer igangsættende for deres arbejde med fortolkning af fortidige tekster. Ikoniske karikaturtegninger har den fordel, at de kognitivt lagrer sig på en sådan måde, at jeg efterfølgende både i undervisning og ved eksamen kan henvise til dem og derigennem få de studerende aktiveret til at gå ind i dybere hermeneutiske overvejelser.

Jeg bruger højst tre velvalgte tegninger i løbet af et semester; men de får så til gengæld en næsten kanonisk karakter for nogle af de overordnede pointer, som jeg vil have står klart hos mine studerende. Jeg vil anbefale enhver underviser at bruge rigtig meget tid på udvælgelse af billedmaterialet og på at sammentænke det med de mere grundlæggende teoretiske og metodiske pointer, hun eller han vil have frem i forbindelse med deres anvendelse.

Udbytte af aktiviteten

Tanken er at chokere de studerende ved i begyndelsen af undervisningen at præsentere dem for materiale, som de er fuldstændigt uforberedte på, og hvis anvendelse de ikke umiddelbart har nogen forståelse for. Chokeffekten skal imidlertid kobles med nogle enkle efterfølgende overvejelser, så de studerende – senere konfronteret med parallelle scenarier, men nu i forhold til det gennemgåede stof – er i stand til at reaktivere den oprindelige chokvirkning og dens komplementære hermeneutiske indsigter, så de kan anvende dem i alle mulige andre sammenhænge. 

Værd at overveje

Man skal have et stort overskud som underviser. Man skal være meget fri i forhold til sit stofområde, og man skal hele tiden vide, hvor man præcist er i forhold til de forskellige grupper af studerende.

Aktiviteter

Under udvikling.

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Billedmateriale

   Karikaturtegning af Poul Nyrup Rasmussen som guldfisk, der svømmer rundt i en blender.