Aarhus Universitets segl

Eduflow

Et system til peer feedback

Eduflow er et online værktøj, der kan hjælpe underviseren med at facilitere peer feedback aktiviteter blandt de studerende. I værktøjet kan de studerende aflevere forskellige typer af opgaver, herunder alm. skriftlige opgaver, hjemmesideprodukter, og videooptagede besvarelser. Værktøjet automatiserer feedbackprocessen, således at de studerendes besvarelser fordeles blandt de øvrige studerende, som herefter skal give feedback i henhold til en række kriterier, der fremsættes af underviseren. Eduflow giver også mulighed for at handle på den feedback, der gives ved at de studerende i Eduflow kan reflektere over deres feedback og evt. genaflevere besvarelsen.  

Eduflow er en nyere udgave af Peergrade. Adgangen for Peergrade lukker d. 30. juni for ansatte på AU, og vi anbefaler at peer feedback aktiviteter flyttes til Eduflow i stedet.  

Oprettelse og adgang

Agang for undervisere: 

Eduflow er integreret med dit kursus i Brightspace. Du skal derfor tilføje det til din kursusside: 

 • Vælg "Add Existing" eller "Create New"
 • Derefter "External Tool Activity"
 • Og vælg “Eduflow”. 

Adgang for studerende:

Ved at gennemføre aktiviteterne i Eduflow gennem dit kursus i Brightspace, bliver de studerendes bruger fra Brightspace automatisk overført til Eduflow. De studerende oprettes først i Eduflow, når de aktivt har klikket på linket til Eduflow via Brightspace.

OBS: Peergrade og Eduflow lukker

Værktøjerne er tilgængelige til og med efterårssemesteret 2023. Leverandøren bag platformene er blevet opkøbt, og produkterne fjernes fra markedet. 

CED arbejder på at finde en ny leverandør til at understøtte peer-feedback-aktiviteter på AU

Brug værktøjet til:

 • Facilitering af peer feedback både på og udenfor undervisningstimerne. 

 • Automatisering af fordeling af opgavebesvarelser og feedback.  

 • Vælg deadlines og antal peers per studerende. 

 • Stilladsering af kriteriebaseret feedback vha. rubrikker.  

 • Afleveringer og feedback kan ske individuelt eller i grupper. 

 • Tilgå Eduflow via Brightspace således studerende automatisk oprettes i Eduflow. 

Værktøjets funktioner (og aktiviteter)

Rubrikker (Rubrics)

En rubrik er et skema, der skal guide de studerende i deres feedback. Det er undervisers mulighed for at sikre faglige og kvalificeret feedback. Omfanget i denne rubrik er op til underviseren. Rubrikken anvendes når de studerende skal give feedback på andres opgaver, dvs. de studerende noterer deres feedback i rubrikken som svar på de kriterier eller spørgsmål, som underviseren har stillet i rubrikken. Læs mere om hvordan du kan bruge rubrikker her.

Gruppebesvarelser (Group formation)

Underviseren kan give de studerende mulighed for at aflevere i grupper og vælge, om de skal give feedback som gruppe, dvs. hvor en gruppe giver feedback på en anden gruppe. Som underviser kan du også vælge at de studerende skal aflevere som gruppe, men give feedback individuelt og omvendt. 

Deadlines

Du kan oprette deadlines på alle typer af aktiviteter i Eduflow, og du kan til enhver tid gå ind og ændre deadline mm. for den enkelte studerende, og for eksempelvis forlænge fristen for besvarelse eller feedback. 

Reflektioner (Feedback reflections)

I Eduflow kan du også få de studerende til at handle på deres feedback ved at stille en række reflektionsspørgsmål som afslutning på deres feedback-aktivitetet og genaflevere besvarelsen på baggrund af deres reflektioner.   

Afleveringstyper (Submission)

De studerende kan aflevere forskellige typer af filer, weblinks og optage en video direkte i Eduflow som en besvarelse på en opgave.  

Kategorier (Tags)

Du kan oprette kategorier, som de studerende skal vælge sig ind på eller som du inddeler dem i. Dette muliggør differentieret undervisning med eksempelvis valg af kategori ud fra sværhedsgrad, emne, fagligheder eller studieniveau. Med kategorier kan du nemt sætte en gruppe studerende til at give feedback på andre studerendes afleveringer inden for samme kategori. 

Feedback

De studerende kan modtage feedback på forskellig vis i Eduflow. Dels kan du som underviser facilitere peer feedback (dvs. de studerende giver hinanden feedback), dels kan du eller øvrige undervisere på holdet give feedback, og dels kan de studerende give sig selv feedback. Èn feedbackaktivitet udelukker ikke en anden, og aktiviteterne kan kobles med hinanden. 

Feedbackformen kan enten ske på skrift eller video ved at udfylde rubrikken, eller der kan gives tekstnær feedback i form af kommentarer og rettelser i de studerendes tekst, hvis opgavebesvarelsen er et redigerbart link til eksempelvis Word Online.  

Brug værktøjet i din undervisning

Nedenfor kan du finde eksempler på læringsaktiviteter, som du med tage udgangspunkt i eller lade dig inspirere af, når du vil anvende Eduflow. 

Hvordan fungerer Eduflow?

Simpelt forklaret fungerer Eduflow ved at:

 • Underviseren opstiller en opgave. Her kan der blandt andet vælges deadlines, hvor mange hver enkelt studerende skal give feedback samt om det er individuel- eller gruppeaflevering. 

 • De studerende besvarer opgaven og uploader deres arbejde til Eduflow. Herefter sørger Eduflow for at sammensætte de studerende på kryds og tværs, så de kan give feedback til hinandens opgaver.

 • Underviser kan altid gå ind og give feedback til de studerende. Dette er særligt relevant, hvis nogle studerende ikke giver den feedback, som de skulle. Derfor er det også en god idé, at hver studerende som minimum skal give feedback til to andre. Det øger sandsynligheden for, at alle modtager feedback fra minimum én anden studerende.

 • De studerende reagerer og kommentere på den modtagne feedback i Eduflow.

 • Underviser har fuldt overblik over feedback-opgaverne i Eduflow.

Overblik

Eduflow hjælper dig med at facilitere peer feedback, hvor studerende giver feedback på hinandens arbejde. Intentionen med denne form for feedback er, at forbedre de studerendes præstation samt deres evne til at evaluere deres eget og andres arbejde. Dette hjælper de studerende til at forstå, hvad der opfattes som arbejde af høj kvalitet, samtidig med at de trænes i at argumentere for deres synspunkter. Derudover giver peer feedback mulighed for at øge mængden af de tilbagemeldinger de studerende kan modtage på skriftligt arbejde i løbet af et semester.

Fra Peergrade til Eduflow

 • I den følgende guide finder du en video, der forklarer hvordan man laver en peer feedback aktivitet i Eduflow. Du kan ignorere første del af videoen, der handler om bruger- og kursusoprettelse, da dette gøres automatisk når du tilgår Eduflow via Brightspacehttps://www.loom.com/share/35c8b11e57b143fab7ed600206c4aa02 

Tekniske vejledninger

1. Overblik over Eduflow

Denne vejledning giver dig et overblik over Eduflow, hvordan du benytter det i Brightspace og hvilke funktioner der findes i Eduflow. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

2. Lav et Peer review flow eller et peer and self review flow

Denne vejledning viser dig hvordan du kan benytte de to mest benyttet flows i Eduflow. Et flow er den proces som de studerende skal gennemføre for at kunne være en del af en peer feedbacken. De to flows der bliver gennemgået her er "peer review flow" og "peer and self review flow".

Vær OBS på at du som underviser også har adgang til de studerende egne reflektioner hvis du vælger at sætte et flow op hvor self review indgår. Du kan se hvordan du tilgår dem sidst i denne vejledning: 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

3. Overblik over studerendes besvarelser

Denne vejledning viser hvordan du får et overblik over hvilke studerende der har gennemført peer feedback forløbet.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

4. Studerende findes ikke i Eduflow/ Kan ikke tilføje studerende

Kan du ikke tilføje en studerende til dit flow i Eduflow skydes det ofte at den studerende endnu ikke har en bruger i Eduflow. For at få en bruger i Eduflow skal den studerende blot vælge Eduflow når du som underviser har oprettet et Eduflow element i Content menuen. Efterfølgende kan du som underviser tilføje dem til det relevante flow. 


Vejledninger til flytning af kurser fra Peergrade til EduFlow

1. Manuel flytning af opgavebeskrivelser

Denne vejledning viser dig hvordan du kan flytte en opgave beskrives fra en Peergrade opgave til en EduFlow opgave.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

2. Manuel download af export-pakker til egen computer

Denne vejledning viser dig hvordan du kan downloade alle de data der ligger i Peergrade til din computer. Vær opmærksom på at denne data ikke kan føres over i EduFlow og at datanen fra Peergrade kommer ud i rå form og derfor skal de behandles før at du kan trække en sammenhæng ud af filerne du får.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.