Aarhus Universitets segl

Instruktorundervisning

Overblik

Instruktorundervisning kræver en klar forventningsafstemning mellem instruktorer og underviser, så instruktorundervisningen bliver et relevant supplement til undervisningen ud fra de studerendes forudsætninger og behov. Det er vigtigt at være opmærksom på, at instruktorer som studerende ikke har det faglige overblik, men derimod ofte har en umiddelbar forståelse for hvad, der er vanskeligt i faget.

 

Forberedelse af instruktorundervisning

Instruktorundervisning planlægges ud fra forventninger og aftaler mellem fagets underviser og instruktorer. Hvis der er flere instruktorer på faget, kan det være en fordel at koordinere og erfaringsudveksle på tværs. Instruktoren skal være orienteret i fagets læringsmål, pensum samt eksamensform. Det meste kan allerede fastlægges via den indledende samtale mellem dig som underviser og instruktoren. Det er væsentligt at etablere en klar struktur i instruktorens undervisning, så den understøtter, at de studerende tilegner sig fagets læringsmål. Det skal være tydeligt både for instruktoren og de studerende, hvad der skal læres og hvilke aktiviteter, der understøtter dette.

Aktiviteter i instruktorundervisningen

I instruktorundervisningen skal de studerende arbejde aktivt med det faglige indhold. Dette kan tilrettelægges på mange forskellige måder fx med studenteroplæg, gruppediskussioner eller opgaveløsning. Instruktorer vil typisk have en god forståelse for, hvilke temaer der opleves vanskelige og har brug for større opmærksomhed, da instruktoren sædvanligvis selv har gennemført det pågældende undervisningsforløb tidligere. Det vil dog stadig være relevant at gå i dialog med de studerende om deres ønsker og behov i forhold til  instruktorundervisningen. Derudover er det ligeledes relevant at spørge ind til de studerendes forudsætninger, deres interesser samt deres kompetencer i forhold til undervisningsforløbet.

Instruktorer er ikke undervisere

Instruktoren er ofte valgt, fordi vedkommende er dygtig til sit fag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at instruktorer selv er studerende og derfor ikke kan afholde en ekstra forelæsning om et svært emne – det er underviserens opgave. Mange nye instruktorer er bekymrede for, om de studerende forventer, at de skal kunne svare på alt, men dette er ikke forventningen. Relevante vanskelige spørgsmål kan sendes videre til den ansvarlige underviser eller evt. undersøges i fællesskab med de studerende i instruktorundervisningen.

 

Overvej som underviser

 • Hvad forventer du af instruktors arbejde og hvordan spiller den ind i forhold til din undervisning?

 • Hvilke emner, metoder, øvelser mm. har de studerende behov for ekstra hjælp til?

 • Hvilke konkrete aktiviteter kan instruktor facilitere, som lader de studerende arbejde aktivt med det faglige indhold?

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Videre læsning

   • Meyer, H., 2005. Hvad er god undervisning? København: Gyldendal.
   • Herrmann, K. J., & Bager-Elsborg, A. (2014). Effektiv holdundervisning: En håndbog for nye undervisere på universitetsniveau. Samfundslitteratur.

   • Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2016). Skrive for å lære. Bruk av mikrooppgaver i undervisningen. I H.I. Strømsø, K.H. Lycke & P. Lauvås (Red.). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.

    


   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.