Online interkulturel udveksling

Fag: Fransk. Kursus: Sproglig og mundlig formidling samt Interkulturel kommunikation. Studieniveau: BA og KA (kræver elementær niveau på fremmedsproget). Holdstørrelse: Minimum 5. Ideelt mellem 10-15 studerende.

Motivation for aktiviteten

Projektbaseret telecollaboration giver studerende mulighed for at få direkte kontakt med det fremmedsprog og den kultur de studerer.

Jeg bruger derudover aktiviteten til at forske i hvordan sprogstuderendes kontakt med native speakers via CMC (computer mediated communication) styrker og udvikler studerendes interkulturelle kompetencer.

Centrale læringsmål for kurset

At give de nødvendige betingelser for udviklingen af studerendes interkulturelle kommunikative kompetencer, og formidlingen af disse.

Centrale læringsmål for aktiviteten

  • Fremme autentisk kommunikation mellem danske franskstuderende og franske danskstuderende
  • Fremme kulturel og sproglig udveksling i forbindelse med at lære henholdsvis fransk og dansk
  • Fremme udvikling og erhvervelse af interkulturelle, lingvistiske og kommunikative kompetencer via online-samarbejde
  • Udforske interessante spørgsmål om og af unge i Danmark og Frankrig.

Beskrivelse af aktiviteten

Underviseren skal finde en samarbejdspartner på et andet universitet, og opbygge en god kommunikation og tillid med den underviser.

Aktiviteten kræver meget logistik og forberedelse. Underviseren skal

  • forberede opgaver til de studerende
  • beslutte hvilket sprog for hvilke opgaver
  • beslutte hvilke kommunikations- og samarbejdsværktøjer de studerende skal bruge.

Aktiviteten skifter mellem at de studerende har en session i klassen med deres undervisere, hvorefter de har en session online med deres fremmedsproglige samarbejdspartner. Mens de studerende er online, diskuterer de på skiftevis dansk og fransk mens de løser opgaver sammen. Derefter starter cirklen forfra med aktiviteter i klassen hvor de diskuterer deres erfaringer, stiller spørgsmål og taler om de teoretiske baggrunde.

Eksempel på opgave

De studerende skal supplere associationer for henholdsvis Frankrig/Danmark og franskmænd/danskere (foregår selvstændigt og anonymt). Underviseren samler derefter alle associationer og publicerer dem på bloggen, hvorefter de studerende skal kommentere på associationerne. Underviseren bruger de studerendes data i klasseundervisningen, og diskuterer forskelle og ligheder i svarene fra begge sider. De studerende fremlægger deres hypoteser, diskuterer på klassen, og forsætter derefter diskussionen online med deres partner.

Online resurser

En del af aktiviteterne er foregået på bloggen Échanges interculturels en ligne Aarhus – Strasbourg og på Facebook-siden La France et le Danemark: à la croisée des cultures.

Alle andre aktiviteter foregår i lukkede grupper på blogmediet Pages og Facebook for at beskytte de studerendes identiteter. Pages er et åbent netværk, drevet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, hvor undervisere og studerende fra Aarhus Universtiet kan oprette blogs og grupper. Læs mere om Pages her.

Herunder kan du se to eksempler fra bloggen Échanges interculturels en ligne Aarhus – Strasbourg. Klik for at se en større version.

Udbytte af aktviteten

De studerende har udviklet deres interkulturelle kompetencer og kommunikeret effektivt. Det afspejler sig tydeligt i færdiggørelsen af deres opgaver.

Værd at overveje

Underviserens ethos er helt forskellig fra traditionel undervisning. Underviserens rolle kan beskrives som organisatør, animatør og akkompagnatør der motiverer, stimulerer og faciliterer de studerende.

Jeg vil anbefale at underviseren forbereder de studerende før de begynder deres online samarbejde. Forberedelserne kan fx være  teori om interkulturel kommunikation, og at træne nogle spørgsmålsteknikker der kan hjælpe dem med at få det fulde udbytte af at være online.

Man skal være opmærksom på at denne aktivitet tager lang tid at forberede. Det er afgørende at man finder en god med-underviser der selv er motiveret, for man kan jo ikke være fysisk til stede på begge lokationer mens projektet kører. 

Andre anvendelsesmuligheder

Aktiviteten kan også bruges til interkulturel udveksling på ét sprog: fx danske og franske studerende der bruger engelsk som lingua franca for at diskutere forskellige litterære tekster.

Find samarbejdspartnere

Websiden UNI-Collaboration understøtter online interkulturel udveksling mellem universiteter over hele verden.

SØG

Ana Kanareva-Dimitrovska

PhD, Projektleder for ECML Danmark