Aarhus Universitets segl

Internationalisering 

Overblik

Undervisningen på universitetet bliver i stigende grad internationaliseret gennem flere engelsksprogede fag og uddannelser, flere internationale studerende og undervisere. Udover dette er der et voksende behov for at uddanne studerende med interkulturelle kompetencer og globalt udsyn. Denne internationalisering af undervisningen giver nogle særlige vilkår, som man kan tage højde for med en aktiv og inkluderende undervisning. 

 

Uddannelseskulturel og sproglig diversitet

Universitetets internationale uddannelser er ofte karakteriseret ved stor uddannelseskulturel og sproglig diversitet. Holdene består af studerende og undervisere med meget forskellige erfaringer og forventninger til undervisning og læring. Denne diversitet giver de studerende unikke muligheder for at udvikle deres interkulturelle kompetencer og de internationale dimensioner i deres fag. Derudover kendetegnes internationale uddannelser ved et undervisningssprog (engelsk), som for de fleste studerende og undervisere i Danmark er et fremmedsprog, og som de studerende ikke nødvendigvis har erfaring med at bruge i en akademisk sammenhæng.  

    

Interkulturelle udfordringer for undervisning og læring.

Der kan opstå udfordringer for undervisning og læring i en international sammenhæng, som både kan være sproglige og kulturelle. Det kan fx dreje sig om generelle akademiske kompetencer (akademisk læsning, skrivning, mundtlige oplæg), om undervisnings- og eksamensformer og om den danske uddannelseskulturs forventninger om selvstændighed og samarbejde mellem studerende i studie- eller projektgrupper. Forpligtende gruppearbejde er ukendt for mange studerende fra andre uddannelseskulturer, og både de danske og udenlandske studerende skal lære at udnytte deres forskelligheder i en fælles læreproces.

    

God inkluderende undervisningspraksis

For at opnå en vellykket internationalisering af undervisningsmiljøer med blandede studentergrupper er det vigtigt, at du som underviser fokuserer på inklusion og arbejder eksplicit og målrettet med de forskellige uddannelseskulturelle og sproglige forskelligheder, og de muligheder, som de byder. På den måde giver du alle studerende de bedste muligheder for at nå deres læringsmål og udvikle deres interkulturelle forståelse og kompetencer. Du kan eksempelvis være opmærksom på:

 • at sætte dig ind i de studerendes forskellige akademiske, kulturelle og faglige forudsætninger og ressourcer, eksempelvis gennem spørgeskemaer

 • at overveje gruppedannelse og hvornår det er meningsfuldt at bruge henholdsvis heterogene og homogene grupper.

 • at sikre etablering af grundregler for gruppearbejdet, eksempelvis med udgangspunkt i gruppeaftaler.

 • at understøtte de studerendes akademiske og faglige læring via mindre og eksamensrelevante øvelser, eksempelvis gennem aktiviteter med peer feedback.

 • at eksplicitere eksamensform og -bedømmelse.

Endelig er det vigtigt at se de forskellige kulturelle og sproglige forudsætninger som en styrke og ressource i undervisningen, da det både giver forskellige perspektiver til faget og kan øge de studerendes bevidsthed om egen faglighed og kulturelle baggrund.  

  

Overvej som underviser

 • Hvem er mine studerende – hvad er deres faglige og akademiske kompetencer og ressourcer?

 • Hvordan kan jeg bedst eksplicitere de faglige krav, så de er tydelige for alle de studerende?

 • Hvordan bruger jeg kulturel og sproglig diversitet som ressourcer på måder, der giver mening i faget og for de studerende?

 • Hvilke forventninger, forestillinger og eventuelle fordomme har jeg i forhold til de studerende, jeg skal undervise? Og hvordan tager jeg hensyn til det?

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Videre læsning

   • Carroll, J. (2015) Tools for teaching in an educationally mobile world.
   • Lauridsen, K. M. & Cozart, S. M. (2015) Teaching and learning in the international classroom: quality principles and lessons learned from the IntlUni project. Internationalisation of Higher Education.
   • Leask, B. (2015). Internationalizing the Curriculum.
   • Leask, B. & J. Carroll (2013) Learning and Teaching Across Cultures. Good Practice Principles and Quick Guides. International Education Association of Australia (IEAA).
   • Leth Andersen, H. & Cozart, S. M. (2014) Assessment Methods and Practices in Higher Education in Denmark.

    

   Links og materialer

   Introducer de internationale studerende for det akademiske studieværktøj AU Studypedia


   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.