Aarhus Universitets segl

Gruppearbejde: Gruppeaftaler

Kort beskrivelse

Denne aktivitet har til formål at hjælpe de studerende med at etablere et fagligt samarbejde i en gruppe. Aktiviteten bør anvendes, netop når grupperne er etableret, hvor de studerende skal tale om deres forventninger til samarbejdet i gruppen og blive enige om en model, der fungerer for hvert gruppemedlem. Gruppeaftalen, der fungerer som et slags regelsæt for gruppens samarbejde, giver de studerende anledning til at etablere en konsensus omkring gruppens interne forventninger.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Ved at udarbejde gruppeaftaler får de studerende mulighed for at italesætte deres forskellige forventninger til samarbejdet i gruppen. Målet er, at gruppearbejdet bliver præget af færre konflikter og problemer, og at der kommer fokus på det faglige samarbejde.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser printe og uddele handoutet "5 punkter til etablering af gruppearbejde", som du kan downloade i højre side, til de studerende.
 • Aktiviteten er delt ind i 5 temaer og går ud på, at de studerende i deres grupper samtaler om, hvad de forventer af hinanden i forhold til samarbejdet i en gruppe:
  • Forventninger: Du skal opfordre de studerende til at skrive ned, hvilke forventninger de hver især har både til sig selv og til de andre gruppemedlemmer.
  • Rammer: Gruppen skal bl.a. diskutere, hvilket ambitionsniveau de gerne vil have i gruppen. Gruppen skal sætte nogle rammer i forhold til, hvad der skal ske, hvis et eller flere medlemmer af gruppen ikke forbereder sig, ikke deltager eller ikke overholder aftaler. Skal det have nogle konsekvenser og i så fald, hvilke?
  • Møder: Gruppen skal tale om, hvor ofte de mødes? Du skal opfordre gruppen til at lave et skema, hvor de planlægger deres tid for en længere periode. Gruppen skal også tale om, hvordan de vil mødes: fysisk på universitetet, biblioteket, privat eller måske online via en online mødetjeneste som Zoom, Teams eller andre.
  • Referater: Du skal opfordre de studerende til at føre referater over deres møder, så de kan vende tilbage til det som en hjælp til at huske, de aftaler der er indgået i gruppen.
  • Refleksioner og evalueringer: Du skal opfordre de studerende til at reflektere og evaluere samarbejdet løbende.

Variationsmuligheder: 

 • Du kan bede de studerende om først at brug 5-10 minutter hver for sig, hvor hver enkelt studerende reflekterer over, hvordan han/hun forholder sig til de 5 punkter. Disse refleksioner tager de med videre i gruppesamtalen. 
 • Henvis de studerende til at læse om gruppearbejde på Studypedia som forberedelse til den lektion, hvor du vil bruge aktiviteten. 
 • Du kan opfordre de studerende til at anvende aktiviteten refleksionslog som et redskab til at reflektere over, hvad de får ud af arbejdet og gennemgangen af stoffet i studiegrupperne. Stemmer deres refleksioner overens med, hvad de nåede frem til i gruppeaftalerne? 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • Print af handoutet til alle grupper.

   Værd at overveje:

   • Hvor meget tid skal afsættes til aktiviteten?
   • Hvor store skal studiegrupperne være? 
   • Skal aktiviteten gentages i løbet af semestret med henblik på at hjælpe de studerende til at evaluere og revidere gruppearbejdet?