Aarhus Universitets segl

Projektorienteret forløb

Et Takeaway Teaching-forløb om at anvende sin faglighed i praksis

Projektorienteret forløb

Formålet med temaet Projektorienteret forløb – at anvende sin faglighed i praksis er, via en række aktiviteter, at give de studerende indsigt i, hvordan deres faglige og personlige kompetencer spiller sammen med og ind i en konkret praksis.

Temaet er bygget op omkring tre elementer, der hver udgør en undervisningsgang:

  1. Før de studerende skal i praktik
  2. Under de studerendes praktik
  3. Efter de studerendes praktik

Til hver undervisningsgang er der knyttet en række aktiviteter, der inddrager de studerendes progression i forløbet og løbende skærper de studerendes blik for, hvordan de anvender deres konkrete faglighed i praksis. De studerende arbejder undervejs med at italesætte og reflektere over egne forventninger, erfaringer og oplevelser i og omkring praktikken. Aktiviteterne kan enten tænkes samlet eller anvendes hver for sig.

Hvis du har problemer med at downloade forløbet som zip-fil så kontakt Educate@au.dk

Video om forløbet "Projektorienteret forløb"

Aktiviteter

    Praksiseksempler