Aarhus Universitets segl

Studiekompetencer

Overblik

I universitetsundervisning er der stor fokus på det faglige indhold. Det, der ofte glemmes af både studerende og undervisere, er fokus på, hvordan man arbejder med det faglige indhold: hvordan man læser, skriver, argumenterer og arbejder inden for faget. Altså kompetencer til at studere faget. Det er ikke noget, der kommer af sig selv, og det er derfor nødvendigt, at der undervises både i fagligheden, og i hvordan man kan studere den pågældende faglighed.

 

   

Studiekompetencer - et fælles anliggende

De faglige måder at udtrykke sig på, at tænke og arbejde på, er velkendte for underviserne, men nye for de studerende. De studerende har derfor brug for, at undervisningen også har fokus på, hvordan man udvikler kompetencer til at studere det pågældende fag. Alle, der kommer på universitetet kan læse, skrive og holde oplæg, men der er meget store forskelle på, hvordan man læser, skriver og holder oplæg, afhængigt af om man arbejder inden for for eksempel litteraturvidenskab, geologi eller medicin. Det er derfor vigtigt at arbejde med udvikling af disse studiekompetencer som en del af den faglige undervisning.

Udvikling af hensigtsmæssige studiekompetencer er et fælles anliggende, som både studerende og underviser må forholde sig til. De studerende skal selvfølgelig selv arbejde med stoffet, men de har brug for at blive guidet i, hvordan de skal arbejde med stoffet. De kan eksempelvis have brug for at blive guidet i deres læsning af fagligt komplekse tekster, se eksempler på opgaveløsning eller arbejde med, hvordan man argumenterer eller skriver inden for faget.

   

Synliggørelse af hvordan faget studeres

En stor del af de studerendes studiearbejde er i høj grad selvstændigt arbejde, hvor de læser, skriver, reflekterer, løser opgaver – enten individuelt eller i grupper. Det kræver studiekompetencer både at arbejde med kompliceret fagligt stof, at samarbejde i studiegrupper og at styre længerevarende selvstændige skriveprocesser. Nogle kan lære det ved bare at blive kastet ud i det, men de fleste udvikler studiekompetencer hurtigere og bedre ved at arbejde bevidst med dem i forbindelse med det faglige indhold. Ved at italesætte og synliggøre hvordan faget studeres, løftes undervisningen op på et meta-niveau, hvor det bliver det synligt for de studerende hvad, hvorfor og hvordan de skal studere i faget. De udvikler en bevidsthed om studiekompetencer og nogle studiemæssige kompetencer, som de kan overføre til nye tekster, nye opgaver, nye læringssituationer.

   

Undervisers ekspertviden

Det er din ekspertviden om hvordan man arbejder med faget - hvordan man læser, skriver, tænker, regner og argumenterer i faget - som er grundlaget for de studerendes udvikling af såvel faglige kompetencer som studiekompetencer. Du kan for eksempel understøtte de studerendes studiekompetencer ved at starte dér, hvor du oplever, at de studerende har store udfordringer i faget. Hvad er det, der er svært?  Kig indad og find ud af, hvordan du som ekspert selv arbejder med netop det. Hvis de studerende eksempelvis har svært ved at læse akademiske tekster, så kan du guide læsearbejdet ud fra, hvad du selv gør som ekspert, når du læser.

   

Overvej som underviser 

 • Hvordan arbejder man indenfor dit fag: Hvad hæfter du dig ved, når du læser tekster? Hvordan er din skriveproces? Hvordan argumenterer du? Hvordan arbejder du med komplekse analytiske opgaver?
 • Hvilke aktiviteter kan hjælpe de studerende til at anvende nogle af de samme arbejdsmåder?
 • Hvad er det, som er særligt svært for de studerende i dit fag? Og hvorfor er det svært - hvordan kan du hjælpe dem gennem den flaskehals?

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.