Aarhus Universitets segl

Læsning

Overblik

At læse akademiske tekster er ikke noget, studerende bare kan. Det er noget, de skal lære. Som underviser kan du støtte dine studerende til at udvikle gode læsestrategier og samtidig styrke deres forståelse og anvendelse af de tekster, de læser. På den måde udvikler du både de studerendes faglige læring og deres akademiske kompetencer.

 

At læse akademiske tekster

Nye studerende oplever ofte, at én af de største udfordringer ved at starte på universitetet er at læse akademiske tekster. Det handler selvfølgelig ikke om de studerendes generelle læsefærdigheder, men om at akademiske tekster er ukendte genrer med et højt fagligt niveau - en faglighed som i øvrigt også er ny, ligesom teksterne ofte er på fremmedsprog. Akademiske tekster har en anden opbygning, et andet formål, en anden form for argumentation osv. De studerende kan derfor ikke umiddelbart overføre de læsestrategier, de hidtil har brugt i deres uddannelsesliv, og derfor har de brug for støtte til at udvikle nye - især det første år.

Derudover læses forskellige tekster med forskellige formål på forskellige fag. En litteraturhistoriker og en antropolog vil fx ikke interessere sig for de samme ting i en tekst, og en mediciner og en fysiker vil læse den samme tekst med vidt forskellige interesser og forforståelser.

      

En strategi før, under og efter læsningen

I stedet for at læse alle tekster lineært fra første bogstav til sidste punktum uden et fokus, skal de studerende udvikle strategier for deres læsning. At udvikle læsestrategier handler dybest set om at blive bevidst om, at læsning er en proces: før, under og efter læsningen. 

Før læsningen skabes overblik over, hvilken type tekst man har med at gøre, og med hvilket formål teksten skal læses. Det betyder nemlig noget for, hvordan man vil læse den.

Under læsningen styrer formålet både læsningen og de noter, man tager undervejs; hvilke afsnit skal jeg koncentrere mig mest om, og hvilke typer ord/informationer er vigtige at lægge mærke til, notere og huske bagefter.

Efter læsningen bør det, man lige har læst, bruges på en eller anden måde. Eksempelvis ved at besvare nogle spørgsmål, skrive et kort referat eller en redegørelse for et begreb eller diskutere forskellen på, hvad denne tekst og en tidligere tekst siger om et emne med sin gruppe.

Som underviser kan du med forholdsvis få greb støtte dine studerende til at udvikle deres læsestrategier og dermed forbedre deres akademiske læsning - både så det bliver lettere for dem, og så de får bedre udbytte af de læste tekster.

         

Støt de studerendes læsning

Først og fremmest må du som underviser hjælpe de studerende med at afkode de forskellige typer af akademiske tekster, så de er i stand til at skabe sig overblik over hver tekst, før de læser den. Prøv eksempelvis denne aktivitet om læsning af akademiske tekstgenrer. 

Dernæst drejer det sig om at guide de studerendes læsning. Når du udvælger indhold, gør du dig tanker om, hvorfor hver enkelt tekst kommer på læselisten, og hvad hver tekst skal bidrage med. Disse overvejelser har dine studerende brug for at kende.  

Én tekst skal måske bidrage til et overblik over en historisk udvikling. Hvis du giver dine studerende den information, er det lettere for dem at gennemskue, at de ikke behøver nærlæse og forstå hver en detalje, men skal gennemlæse så de netop får et overblik.

Én anden tekst skal måske nuancere forståelsen af et begreb. Med den information ved de studerende, at de skal nærlæse teksten for at forstå nuancerne. Den type oplysninger om formålet med at læse teksten, gør læsningen mere fokuseret. Du kan også hjælpe de studerende til at fokusere deres læsning ved at stille dem nogle få spørgsmål, som de gennem læsningen skal søge svar på.

         

Brug teksterne aktivt 

Efter de studerende har læst teksten, bør de også bruge den aktivt for at øge forståelsen. Derfor kan du med fordel angive, hvordan de skal bruge den eller de læste tekster. Måske skal de skrive et kort referat, diskutere nogle spørgsmål i gruppen, besvare spørgsmål, angive fordele/ulemper, forskelle/ligheder, styrker/svaghed eller lignende i et skema. Mulighederne er mange. 

Derudover bør du sørge for, at din undervisning beror på, hvordan de studerende har forberedt teksterne. Hvis du eksempelvis gennemgår teksterne fra ende til anden, er de studerendes incitament for selvstændigt at læse og arbejde sig gennem teksterne mindre, end hvis deres arbejde med teksterne er en forudsætning for at kunne deltage aktivt i undervisningen. Med andre ord bør du overveje, hvordan du inddrager de studerendes forberedelse i undervisningen.

            

Overvej som underviser

  • Hvilke akademiske tekstgenrer er de vigtigste for faget, og hvordan læser man tekster i det fag? - vis eventuelt hvordan du selv læser tekster i faget.
  • Hvorfor skal de studerende læse teksten, og hvad skal de forstå, når de har læst dem?
  • Hvordan skal de studerende bruge det læste for at styrke deres forståelse og eventuelt deres anvendelse af begreber, teorier, metoder etc.?
  • Hvordan kan de studerendes forberedelse resultere i et konkret produkt, som er nødvendigt i undervisningen?

    


Simone Brendstrup

Udviklingskonsulent

Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.