Aarhus Universitets segl

Litteratursøgning

Tre Takeaway Teaching-forløb om litteratursøgning og referencehåndtering

Litteratursøgning

Under Litteratursøgning er der udviklet 3 forløb, der supplerer hinanden, men som også kan bruges hver for sig.

De 3 forløb er:

1. Inspirationssøgning – litteratursøgning før din problemformulering

Formålet med inspirationssøgning er at præsentere de studerende for, hvordan man gennem litteratursøgning kan blive inspireret til valg af emne og problemformulering i forbindelse med en akademisk opgave.

Hvis du har problemer med at downloade forløbet som zip-fil så kontakt Educate@au.dk

2. Systematisk søgning – litteratursøgning efter din problemformulering

Formålet med systematisk søgning er at præsentere de studerende for, hvordan man gennem systematisk litteratursøgning kan finde relevant litteratur til ens opgave.

Hvis du har problemer med at downloade forløbet som zip-fil så kontakt Educate@au.dk

Video om forløbene "Inspirationssøgning" og "Systematisk søgning"

Begge forløb er bygget op omkring en på forhånd emnebestemt søgestrategi, hvor de studerende først afprøver den valgte søgestrategi på de udvalgte ord og begreber, for derefter at afprøve strategien på selvvalgte emner eller søgeord.

3. Referencehåndtering - EndNote

Formålet med referencehåndtering er at introducere de studerende til, hvordan de sætter EndNote op og kommer i gang med at anvende programmet, så de nemt kan håndtere deres referencer rigtigt i deres opgaver.

Udviklet af Søren Elle, bibliotekar ved AU Library

Hvis du har problemer med at downloade forløbet som zip-fil så kontakt Educate@au.dk

Video om forløbet "Referencehåndtering"

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Kontakt

      Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.