Aarhus Universitets segl

FeedbackFruits 

Et system til peer feedback

FeedbackFruits er et online værktøj, der kan hjælpe underviseren med at facilitere peer feedback aktiviteter blandt de studerende. I værktøjet kan de studerende aflevere forskellige typer af opgaver, herunder alm. skriftlige opgaver, hjemmesideprodukter, og videooptagede besvarelser. Værktøjet automatiserer feedbackprocessen, således at de studerendes besvarelser fordeles blandt de øvrige studerende, som herefter skal give feedback i henhold til en række kriterier, der fremsættes af underviseren. FeedbackFruits giver også mulighed for at handle på den feedback, der gives ved, at de studerende i FeedbackFruits kan reflektere over deres feedback og fortsætte en dialog med feedbackgiver. 

Brug værktøjet til:

  • Facilitering af peer feedback både på og udenfor undervisningstimerne.  

  • Automatisering af fordeling af opgavebesvarelser og feedback.   

  • Vælg deadlines og antal peers per studerende.  

  • Stilladsering af kriteriebaseret feedback vha. rubrikker.   

  • Afleveringer og feedback kan ske individuelt eller i grupper.  

  • Tilgå FeedbackFruits via Brightspace således studerende automatisk oprettes i FeedbackFruits. 

Oprettelse og adgang

ADGANG FOR STUDERENDE

De studerende kan tilgå FeedbackFruits via kurset i Brightspace, og de studerendes bruger fra Brightspace bliver automatisk overført til FeedbackFruits.  

ADGANG FOR UNDERVISERE

FeedbackFruits er integreret med dit kursus i Brightspace. Du skal derfor tilføje det til din kursusside:  

  • Vælg "Add Existing"

  • Og vælg “FeedbackFruits”.

Værktøjets funktioner (og aktiviteter)

Rubrikker (Rubrics)

En rubrik er et skema, der skal guide de studerende i deres feedback. Det er undervisers mulighed for at sikre faglige og kvalificeret feedback. Omfanget i denne rubrik er op til underviseren. Rubrikken anvendes når de studerende skal give feedback på andres opgaver, dvs. de studerende noterer deres feedback i rubrikken som svar på de kriterier eller spørgsmål, som underviseren har stillet i rubrikken.Læs mere om hvordan du kan bruge rubrikker her.

Gruppebesvarelser

Underviseren kan give de studerende mulighed for at aflevere i grupper og vælge, om de skal give feedback som gruppe, dvs. hvor en gruppe giver feedback på en anden gruppe.  

Deadlines

Du kan oprette deadlines for både aflevering af opgave og feedback i FeedbackFruits, og du kan til enhver tid ændre deadline for den enkelte studerende, og for eksempelvis forlænge fristen for besvarelse eller feedback.  

Reflektioner 

I FeedbackFruits kan du også få de studerende til at handle på deres feedback ved at stille en række reflektionsspørgsmål som afslutning på deres feedback-aktivitet og genaflevere besvarelsen på baggrund af deres reflektioner.    

Afleveringstyper 

De studerende kan aflevere forskellige typer af filer, weblinks og optage en video direkte i FeedbackFruits som en besvarelse på en opgave.   

Feedback

De studerende kan modtage feedback på forskellig vis i FeedbackFruits. Dels kan du som underviser facilitere peer feedback (dvs. de studerende giver hinanden feedback), dels kan du eller øvrige undervisere på holdet give feedback, og dels kan de studerende give sig selv feedback. Èn feedbackaktivitet udelukker ikke en anden, og aktiviteterne kan kobles med hinanden.  

Feedback kan ske i form af skrift eller video ved at udfylde rubrikken eller som generelle tekstkommentarer. Hvis der skal gives tekstnær feedback i form af kommentarer og rettelser i de studerendes tekst, skal opgavebesvarelsen være et redigerbart link til eksempelvis Word Online. 


Tekniske vejledninger

1. Opret FeedbackFruits i Brightspace

Denne vejledning viser dig hvordan du får FeedbrackFruits ind i Brightspace og hvordan du starter med at bygge en peer feedback aktivitet.

2. Opret et Peer review i FeedbackFruits

Denne vejledning viser dig hvordan du opretter en peer feedback aktivitet i FeedbackFruits.

3. Overblik over studerendes besvarelser

Denne vejledning viser hvordan du får et overblik over hvilke studerende der har gennemført peer feedback forløbet.

4. Hvordan ser FeedbackFruits ud for studerende

Denne vejledning viser dig hvad de studerende ser når de skal give hinanden feedback ved at benytte FeedbackFruits. Dette er et tænkt senarie, så det kan se anderledes ud, hvis du har lavet andre indstillinger i din opsætning.

OBS: Vejledningen er skrevet ud fra den studerendes perspektiv for at gøre sproget mere strømlinet, så når der står "du" i vejledningen, skal det læses som den studerende der ville skulle aflevere og udføre feedback.

Hvordan ser Comments ud for studerende?

Har du valg at de studerende skal benytte comments til at give hinanden feedback, så vil de se dette når de skal give feedback. Her skal de vælge taleboblen, derefter vil der folde sig et tekstfelt ud og så kan de kommentere.

 

Hvordan ser Rubrics ud for studerende?

Har du valg at de studerende skal benytte rubrics til at give hinanden feedback, så vil de se dette når de skal give feedback. De studerende vil se denne boks for hvert kriterie du har opstillet i en rubric, så har du opstillet 5 kriterier, vil den studerende se 5 bokse.

 

Hvordan ser Scale rating ud for studerende?

Har du valg at de studerende skal benytte Scale rating til at give hinanden feedback, så vil de se dette når de skal give feedback. Du kan opsætte flere scales hvis der er flere kriterier du vil bedømme med en skala og så vil en boks fremgå for hver scale du opretter.

5. Tilføj FeedbackFruits til Grades i Brightspace

Denne vejledning viser hvordan du tilføjer resultatet fra FeedbackFruits til Grades centeret i Brightspace

Grades skal være sat op før du kan benytte denne vejledning. Har du ikke gjort det så kan du finde vejledninger til Grades her: https://educate.au.dk/teknologier/brightspace/brightspace-vaerktoejer/grades 

6. Tilføj dig selv som reviewer i FeedbackFruits

Denne vejledning viser hvordan du kan tilføje dig selv som reviewer til en eller flere opgaver i et feedback forløb. Dette skal du gøre for hver studerende som du gerne vil give feedback til.