Aarhus Universitets segl

Feedback

Overblik

Feedback er motiverende for studerende, fordi de får information om deres læringsproces. Derudover giver feedback de studerende nogle konkrete mål at arbejde hen imod og mindsker deres prøv-og-fejl læring, hvilket tilsammen forbedrer de studerendes performance. 

 

Feedback som dialog

Summativ feedback, altså feedback på en afsluttet præstation, er mindre effektiv end formativ feedback, altså feedback, der gives undervejs i en proces. Det skyldes, at feedback undervejs i en proces kan ske i dialog med både undervisere og medstuderende, hvor det er lettere at sikre, at den studerende har forstået feedbacken. Derudover er der større sandsynlighed for at den studerende bruger feedbacken, når den kan bruges til at forbedre kvaliteten af deres igangværende arbejde. 

Som underviser kan du med fordel kombinere formativ og summativ feedback, fx ved at bruge peer-feedback undervejs i processen, og feedback fra underviser på den færdige præstation. 

Video: David Bouds definition af studentercentreret feedback

Hvorfor feedback?

Feedback bliver ofte beskrevet som information til den studerende om hans eller hendes præstation eller forståelse. Derfor er assessment i løbet af et kursus oplagte og vigtige muligheder for den studerende at få feedback. Feedback bør indeholde tre elementer, der svarer på tre forskellige spørgsmål:

 1. Feed Back: Hvor er jeg? Er information om, hvordan den studerendes præstation relaterer sig til læringsmål og kvalitetskriterier.

 2. Feed Up: Hvor er jeg på vej hen? Er information om de læringsmål og kvalitetskriterier, der er knyttet til den konkrete opgave eller præstation.

 3. Feed Forward: Hvordan kommer jeg derhen? Er specifikke forslag til redskaber og metoder, som kan forbedre præstationen, og dermed bringe den tættere på læringsmål og kvalitetskriterier.

Centralt er altså de læringsmål og kriterier, som en opgave eller en præstation bliver vurderet ud fra, da disse også danner grund for feedbacken. Derfor er det nødvendigt, at du som underviser taler med de studerende om disse kriterier og gør det tydeligt for dem, hvordan de kan imødekomme kriterierne på forskellige niveauer. Brug eksempelvis en Rubric til dette.

   

Udfordringer

Feedback kan være en tidskrævende læringsaktivitet, og med mange studerende eller små budgetter kan det være svært for undervisere at finde tid til at give grundig feedback. Desuden kan de studerende blive afhængige af andres evaluering, hvis de kun får feedback fra deres underviser. En kombination af feedback fra underviser og medstuderende (peer-feedback) er derfor anbefalelsesværdig og kan være en løsning på begge problemer. Det er vigtigt at underviseren rammesætter eventuel peer feedback, så de studerende ved hvilke læringsmål de skal give feedback ud fra samt hvor lang tid de skal bruge på feedback-aktiviteten.

En anden vigtig udfordring er, at studerende ikke altid forstår feedbacken fra underviser, hvilket kan betyde, at den studerende ikke handler på feedback. Derfor bør feedback organiseres som en dialog.

    

Overvej som underviser

 • Hvornår og hvor ofte skal feedbacken gives i løbet af læringsprocessen?

 • Kender de studerende til formålet med feedbacken samt deres rolle i processen?

 • Giver den modtagne feedback mening for de studerende?

 • Ved de studerende, hvordan de skal omsætte deres feedback til konkret handling?

 • Hvilke indikatorer er der for, at de studerende har anvendt feedbacken?

 

David Bouds 5 råd til god feedback

 1. Det er ikke feedback at give kommentarer på en opgave eller karakter.
 2. Feedback skal pege fremad.
 3. God feedback kræver dialog og engagement fra den studerende.
 4. Feedback skal komme tidsnok, til at den studerende kan implementere den i sit arbejde.
 5. Det gavner den studerende at lære at bede om specifik feedback.

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Forløb


   Videre læsning

   • Lynn, S. F. & Fuch, D. (1986): Effects of systematic formative evaluation. A Meta-analysis. Exceptional Children. Vol. 53, pp. 199-208
   • Crooks, T. J. (1988): The Impact of Classroom Evaluation on Students. Review of Educational Reseach. Vol 58, No 4, pp 438-481.
   • Black, P. & Wiliam, D. (1998): Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education, 1, 7-74.
   • Nicol, D. J. & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. Studies in higher education, 31(2), 199-218.
   • Wiliam, D. (2015) Løbende formativ vurdering. DAFOLO.
   • Sejerskilde, M. J. I. (2023): Studerende vil have mere, undervisere synes, de giver mere end nok: Derfor har vi brug for en feedback-revolution. Omnibus.au.dk.

   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.