Aarhus Universitets segl

Guide: Rubrics i undervisningen

Kort beskrivelse

En rubric er et værktøj, der kan bruges til at tydeliggøre de specifikke faglige mål eller forventninger, underviseren har til de studerende ved bedømmelse af en opgave. Rubric’en udleveres sammen med den specifikke opgave, så de studerende kan anvende den, mens de besvarer deres opgave og i forbindelse med eventuelle peer feedback-øvelser. En rubric kan både konstrueres som regel af underviseren selv eller udarbejdes i et fællesskab med de studerende, der herigennem også bliver mere bevidste om bedømmelseskriterierne for opgaven. 

En enkel rubric er opbygget af 4 dele: 

 1. En opgavebeskrivelse (denne kan f.eks. beskrive opgavens længde og emne.)

 2. En skala (f.eks. “Beherskelse, delvis beherskelse og begyndende beherskelse” eller “Fremragende, kompetent og kræver mere arbejde”.)

 3. En liste over bedømmelseskriterier (f.eks. faglige mål, læringsudbytte eller andre krav til produktet)

 4. En beskrivelse af, hvad der skal til for at opnå de forskellige niveauer på skalaen. (dette beskriver f.eks. hvilke taksonomiske niveauer, der skal være tilstede i bestemte dele af opgaven, før et bestemt niveau af skalaen kan opnås)

Motivation

Brugen af rubrics kan være med til at tydeliggøre læringsmålene for de studerende og bidrage til deres læring. Rubrics kan fungere som en forventningsafklaring mellem dig som underviser og de studerende, og kan hjælpe de studerende til at forstå og planlægge, hvor og hvordan de skal investere deres tid og energi. En rubric kan anvendes som styringsredskab for de studerendes opgaveskrivning samt, når de skal give peer feedback til hinanden.

En rubric er derudover et hjælpsomt redskab for undervisere i forklaring af komplicerede krav til opgavebesvarelser samt til at sikre effektiv og ensartet bedømmelse af studerendes produkter. En rubric kan anvendes som udgangspunkt for en formativ evaluering med formål at fremme studerendes læringsproces.

Det kan være tidskrævende at udarbejde en rubric, men den kan efterfølgende genbruges på lignende kurser og fremtidige semestre og kan let justeres efter behov.

1. Opgavebeskrivelse

Introducer til Rubric

En rubric kan ikke erstatte en instruktion til opgavebesvarelsen i undervisningen. Mange studerende har aldrig set en rubric før og vil ofte have behov for at stille spørgsmål. Derfor skal du præsentere rubric’en og hjælpe de studerende til at forstå dens anvendelse og de forskellige deles betydning. Det kan være en god idé at vise de studerende eksempler på gode besvarelser, der kan forklares og sammenholdes med rubric’en.


Udform opgavebeskrivelsen

Opgavebeskrivelsen skal indeholde information om: 

 1. Besvarelsens form. Skal den eksempelvis indeholde en præsentation, poster, skriftlig opgave eller andet. 

 2. Forventningerne til de studerendes deltagelse I hvilket omfang forventes de studerende at arbejde med opgaven ved eksempelvis gruppearbejde og uden for den skemalagte undervisning.

 3. Særlige omstændigheder for opgaven. Skal opgaven eksempelvis udfærdiges ud fra en bestemt analysemetode eller afleveres i et videoformat.

2. Skalaen

Skalaen i din rubric beskriver, hvordan opgavebesvarelsen kan leve op til de forskellige faglige mål. Her er det vigtigt, at formuleringen til hvert niveau er taktfuld og præcis  Tal og karakter kan også anvendes, hvis man foretrækker det.

Eksempler på skalaer

 • Højt niveau, mellem niveau og begynderniveau

 • Beherskelse, delvis beherskelse og begyndende beherskelse

 • Fremragende, kompetent og kræver mere arbejde

 • Sofistikeret, kompetent, delvist kompetent, endnu ikke kompetent

 • Eksemplarisk, kompetent, endnu ikke kompetent

 • Gennemført, gennemsnitligt, skal udvikles og begynder

3. Liste over bedømmelseskriterier

Listen over bedømmelseskriterier kan udarbejdes med udgangspunkt i de konkrete faglige mål for kurset, ud fra andre krav til produktet eller ønske til udformningen (f.eks. klar kommunikation, kreativ udfoldelse osv.). Der er ingen regler for, hvor mange kriterier en rubric skal indeholde, og de kan eksempelvis angive hvilken vægtning du pålægger de forskellige kriterier i procent eller med point.

Eksempel på liste over læringsmål og vægtnings-%

Viden og forståelse 30%
Tænkning og undersøgelse 20%
Kommunikation 20%
Brug af visuelle hjælpemidler 10%
Præsentationsfærdigheder 20%

På denne måde kan du udforme flere bedømmelseskriterier, der ikke vægter lige meget i bedømmelsen af de studerendes produkt. Dette kan ligeledes være en rettesnor til at hjælpe de studerende med at prioritere deres arbejsproces.

4. Liste over læringsmål

Med udgangspunkt i bedømmelseskriterier og egne erfaringer med den pågældende opgave kan du beskrive, hvad der skal til for at opnå de forskellige niveauer på den valgte skala. Dette kan eksempelvis gøres ud fra hvert enkelt kriterie i et skema som dette:

Skala-niveau 1

Skala-niveau 2

Skala-niveau 3

Kriterium 1

Kriterium 2

Kriterium 3

Beskrivelse af niveauerne

Du kan starte med at overveje læringsmålene og eventuelt gruppere dem i overskrifter (f.eks. viden, metode og præsentation). Herefter bør du overveje, hvordan de studerende kan “vise” i deres besvarelse, at de har opnået denne læring. Overvej, hvordan den eksemplariske opgave ser ud og beskriv ud fra dette det højeste præstationsniveau. Beskriv herefter det laveste niveau, som mangler alle de elementer, der kendetegner det højeste niveau. Formuler aflutningsvis den eller de mellemliggende niveauer.

Værd at overveje

 • De studerende kan selv anvende rubric’en i et forsøg på at karaktergive eksempel-opgaver, eller benytte den i en peer-feedback-proces.

 • Du kan med fordel bruge gamle opgavebesvarelser som inspiration til din rubric.

Videre læsning

ANDRADE, H.G., 2005. Teaching With Rubrics: The Good, the Bad, and the Ugly. College Teaching, 53(1), pp. 27-31.

BIGGS, J.B.,1934- and TANG, C.S., 2011. Teaching for quality learning at university : what the student does. 4 edn. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press.

HATTIE, J., 2013. Synlig læring - for lærere. Frederikshavn: Dafolo.

LAURILLARD, D.,1948-, 2002. Rethinking university teaching : a conversational framework for the effective use of learning technologies. 2 edn. London; New York: RoutledgeFalmer.

PANADERO, E. and JONSSON, A., 2013. The use of scoring rubrics for formative assessment purposes revisited: A review. Educational Research Review, 9, pp. 129-144.

REDDY, Y.M. and ANDRADE, H., 2010. A review of rubric use in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(4), pp. 435-448.

RIENECKER, L., JØRGENSEN, P.S., DOLIN, J. and INGERSLEV, G.H., 2013. Universitetspædagogik. Samfundslitteratur.

STEVENS, D.D. and LEVI, A.,1947-, 2013. Introduction to rubrics : an assessment tool to save grading time, convey effective feedback, and promote student learning. 2 edn. Sterling, Va.: Stylus Pub.


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.