Aarhus Universitets segl

Eksamen

Overblik

Eksamen er en afsluttende dokumentation af den enkelte studerendes læringsudbytte. Da studerende typisk orienterer sig mod eksamenskravene allerede fra forløbets start, har eksamensformen stor betydning for de studerendes valg af studiestrategi og arbejde med konkrete undervisningsaktiviteter. Eksamen bør derfor også ses, som en del af den studerendes samlede læringsforløb.  

 

Sammenhæng mellem mål, aktiviteter og eksamen

Eksamen skal udprøve i hvor høj grad, de studerende har nået de faglige mål. Undervisningsaktiviteterne skal derfor give de studerende mulighed for at praktisere det, de bliver udprøvet i til eksamen, hvor det, de bliver udprøvet i til eksamen, skal svare til de faglige mål for kurset. Der skal altså være “alignment”, altså sammenhæng mellem de faglige mål for kurset, undervisningsaktiviteterne undervejs i forløbet samt den afsluttende udprøvning af i hvor høj grad den studerende har nået de faglige mål. Det er vigtigt at have alignment for øje i den konkrete udformning (opgaveformulering, spørgsmål etc.) af eksamen, som skal relatere til de faglige mål.   

Studerende orienterer sig mod eksamen

Undervisere og studerende har tendens til at anskue eksamen på to forskellige måder. De studerende orienterer sig typisk mod eksamen fra forløbets start, og deres forventninger om eksamenskravene får betydning for deres studiemæssige valg og prioriteringer fra undervisningsforløbets start. Undervisere er derimod tilbøjelige til at se eksamen som en afsluttende aktivitet, mere eller mindre afkoblet fra selve undervisningen.

Figur: Underviser og studerende har forskellige syn på eksamen

Eksamen virker tilbage på undervisningen

De studerende indretter deres studiestrategier ud fra prøveformen, og hvad den kræver. Eksamen og den valgte prøveform virker altså på denne måde tilbage på undervisningen. Det betegnes som ”backwash-effekten”. Du skal derfor vælge undervisningsaktiviteter, der har tydelig relevans til kravene til eksamen, og som giver de studerende mulighed for at nå de faglige mål. Backwash-effekten kan både medføre ønskede og uønskede studiestrategier:

 • En positiv backwash-effekt kan eksempelvis være, at en portfolioeksamen motiverer de studerende til at arbejde intensivt og systematisk med indholdet hele semesteret, og ikke blot i eksamensperioden.
 • En uønsket backwash-effekt kan eksempelvis være, hvis en mundtlig trækprøve eller en fri skriftlig opgave motiverer de studerende til kun at læse et udvalg af pensum grundigt.

   

Overvej som underviser

 • Hvilke læringsaktiviteter kan ruste de studerende til udprøvning af de faglige mål?

 • Hvordan passer den konkrete udformning af prøveformen sig til de faglige mål for kurset? 

 • Hvordan tydeliggør du sammenhængen mellem de faglige mål, de planlagte undervisningsaktiviteter og prøveformen?

 • Hvilke ønskede og uønskede studiestrategier lægger prøveformen op til?

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Videre læsning

   Boud, D. (2010). Assessment 2020. Seven propositions for assessment reform in higher education.

   Andersen, H. L., Dahl, B., & Tofteskov, J. (2013). Eksamen. In L. Rienecker, P. S. Jørgensen, J. Dolin, & G. H. Ingerslev (Eds.), Universitetspædagogik (1. udgave ed., pp. 369-408). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

   Andersen, H. L., & Tofteskov, J. (2016). Eksamen og eksamensformer : betydning og bedømmelse (2. udgave ed.).

   Keiding, T. B. (2016). Didaktiske perspektiver på og vejledning til udarbejdelse/revision af studieordninger.

   Keiding, T. B., & Felby, L. C. (2016). Notat om prøveformer.

   WISEflow

   Eksamen på AU, finder sted i eksamensværktøjet WISEflow   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.