Aarhus Universitets segl

Guide: Udformning af gode Multiple Choice Tests

Kort beskrivelse

Multiple Choice Tests indeholder som hovedregel et spørgsmål (stem), hvilket i nogle tilfælde kan have en anden form, eksempelvis en sætning, et tekststykke eller andet. Spørgsmålet skal besvares ud fra en række valgmuligheder (alternatives), som består af én eller flere korrekte svar (answer) og én eller flere distraktorer (disctractors).

Motivation

Når du bruger Multiple Choice Tests i din undervisning, bliver det faglige indhold formidlet på en ny måde, der kan understøtte den enkelte studerendes læring i forbindelse med både undervisningsforberedelse, selve undervisningen og eksamenslæsning. Multiple Choice Tests giver dig som underviser mulighed for at få et indblik i, hvad de studerende ved, og hvad de ikke ved. Du kan både bruge det som afsæt for planlægningen af din undervisning, eller du kan bruge det løbende gennem semestret til at få overblik over de studerendes forståelse af de emner, I gennemgår i undervisningen.  

Udformning af Multiple Choice Tests

Herunder finde du gode råd til hvordan du udformer gode MCQ spørgsmål, både generelt og i systemerne Brightspace og WISEflow. 

Vær opmærksom på at eksamens MCQ afvikles i WISEflow.

Gode råd til MCQ

Multiple Choice Tests kan udformes på mange måder og teste mange forskellige ting, men som hovedregel skal Multiple Choice Tests: 

 • Være tæt forbundet med pensum og spænde bredt over indholdets emner.
 • Være tilpasset niveauet i forhold til de studerende.
 • Være formuleret i et klart og kortfattet sprog uden grammatiske fejl.
 • Være objektive, så der kan gives korrekte svar, der ikke afhænger af fortolkning.
 • Være valid, så spørgsmålene afspejler den viden, du ønsker den studerende skal have lært.
 • Have reliabilitet, så det er muligt at lave en ensartet og retfærdig bedømmelse af, om de studerende har lært det tiltænkte. Her kan du vælge at stille flere spørgsmål til det tiltænkte læringsmål. Det mindsker de studerendes mulighed for at gætte sig til det korrekte svar.
 • Være sikret mod diskrimination, eksempelvis ved klare og fejlfri formuleringer, så sprogligt svage studerende ikke skal bruge energi på sproget frem for det faglige indhold.

Se evt. handoutet med retningslinjer for udarbejdelse af MCQ.

Opsætning af MCQ i Brightspace

Opret en quiz

Denne vejledning viser hvordan du opretter en quiz.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

Tilføj og ret spørgsmål

Denne vejledning viser hvordan der tilføjes og tilpasser spørgsmål i en quiz.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

Rediger indstilliger for quiz

Denne vejledning viser hvordan du redigere og tilpasser indstillingerne for en quiz. Denne vejledning viser også hvordan du viser studerende resultaterne af den quiz de har taget.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

Spørgsmålstyper

Herunder finder du beskrivelser af syv forskellige former for Multiple Choice Questions (MCQ), som kan indgå i Multiple Choice Tests i din undervisning eller til eksamen. Eksemplerne i de syv beskrivelser er lavet med inspiration fra Danmarkshistorien.dk og kan nemt konverteres til andre fagligheder.

1. Konventionel MCQ

 1. Multiple choice: De studerende skal ud fra en række valgmuligheder vælge ét korrekt svar på det stillede spørgsmål.
 2. Multiple answer: Der er flere korrekte svar på det stillede spørgsmål. Vær opmærksom på, at det tydeligt skal fremgå, at de studerende skal markere flere rigtige svar blandt en række valgmuligheder.
 3. Færdiggør sætningen: Kun en del af en sætning præsenteres, og besvarelsen skal færdiggøre den med det mest korrekte svar ud fra rækken af valgmuligheder. Sætningen udgør spørgsmålet i dette tilfælde. Denne form kan også udformes med et manglende ord eller udtryk i sætningen.

2. Fri besvarelse (Fill in the blank)

 1. Kort tekstbesvarelse af spørgsmålet: De studerende skal skrive besvarelsen i et tekstfelt under spørgsmålet. Her kan udfordringen være at sikre for varierende måder at skrive det konkrete svar på, fx “Christian den ottende”, “Christian 8.”, “Christian d. 8”. Derudover skal man overveje om stavefejl, eksempelvis “Kristian 8.”, er tilladt.

3. Sandt/falsk MCQ

a. Enkel sandt/falsk-spørgsmål: Spørgsmålet eller udsagnet skal vurderes som enten sandt eller falsk.

b. Mangfoldig sandt/falsk-spørgsmål: Ud fra ét spørgsmål opstilles flere svarmuligheder, der enkeltvis skal vurderes som enten sande eller falske.

4. Matching MCQ

 1. Kobling af en række udsagn med en anden række udsagn, fx begreber med teoretikere, årstal med begivenheder eller citater med forfattere.

5. Prioriteret MCQ

  1. Prioritering af valgmulighederne: Ud fra det udsagn, der præsenteres i selve spørgsmålet, skal de studerende prioritere valgmulighederne i den korrekte rækkefølge. Dette kan udformes som en kontekstafhængig prioritering (se punkt 6).
  2. Rækkefølge: Valgmulighederne sættes i en korrekt orden, fx ved en kronologisk rækkefølge af begivenheder.

6. Kontekstafhængig MCQ

  1. Analytisk: De studerende skal vælge det mest korrekte svar ud fra de mulige valgmuligheder i forhold til den kontekst, der præsenteret i spørgsmålet. Det kan eksempelvis være et tekststykke, de skal uddrage problemstillinger fra eller en beskrivelse af en begivenhed, hvor de skal finde hovedårsagen til dens fremkomst.
  2. Perspektivering: De studerende skal vælge mellem sammenhænge på tværs af domæner, eksempelvis sammenhænge mellem begivenheder eller indflydelse på tværs af tid eller geografisk placering. Her vælges det mest korrekte svar ud fra rækken af valgmuligheder i forhold til den kontekst, der præsenteres i spørgsmålet.

7. Visuel MCQ

a. Aflæsning af et visuelt input og besvarelse herudfra, eksempelvis som fri besvarelse (se punkt 2) eller som konventionel MCQ (se punkt 1). Det visuelle input kan være grafer, tabeller, kort, plakater, malerier, fotografier osv.

b. Interaktiv udfyldning eller markering af et visuelt input, eksempelvis et kort, en tidslinje eller noget helt tredje. Vær opmærksom på, hvilke begrænsninger og muligheder systemet rummer.

Værd at overveje

 • Pointer, som de studerende kan have brug for at vende tilbage til, og som er en central del af undervisningen, kan med fordel gennemgås i Multiple Choice Tests. Her er det også relevant, at samle op på pointerne efter de studerende har svaret på spørgsmålene i testen.
 • Der kan være forskellige formål med at bruge Multiple Choice Tests i undervisningen. For dig som underviser kan det bruges som afsæt for undervisningsplanlægning og til at følge op på, om de studerende lærer det, de skal, men det kan også fungere som repetition for de studerende. 


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.