Aarhus Universitets segl

Mentimeter

Interaktivt og aktiverende undervisningsværktøj

Mentimeter bruges til live afstemninger og spørgsmål i din undervisning. Via mobil, tablet eller computer svarer de studerende på spørgsmål, som præsenteres live for dem via deres browser eller tilhørende app til telefonen. Med Mentimeter kan du få aktiveret de studerende under forelæsning eller i holdundervisningen, og du kan engagere alle samtidigt. Værktøjet er særligt nyttigt til at skabe dialog på holdet eller teste de studerendes forståelse. 

Oprettelse:

Brug værktøjet til:

 • Live afstemningsværktøj til undervisning med mulighed for flere forskellige spørgsmålstyper.

 • Live quiz-funktion, der gør det muligt at opstille afstemningen som konkurrence. Dette gælder kun enkelte spørgsmålstyper, fx multiple choice.

 • Underviser afvikler fra egen computer, studerende svare fra egen enhed, fx browser eller mobil app.

 • Studerende skal gå ind på www.menti.com eller via App’en og indtaste den kode, der vil fremgå på dit slide.

 • PowerPoint kan importeres direkte, og du kan bruge Mentimeter som et alternativ præsentationsværktøj.

Værktøjets funktioner

Opret spørgsmål

I Mentimeter kan du oprette forskellige interaktive elementer, der aktiverer de studerende i løbet af undervisningen.

Almindelig spørgsmålstyper

 • Multiple Choice: vælg mellem en række spørgsmål

 • Word Cloud: studerende tilføjer enkelte ord, som bliver samlet i en cloud. De ord, der bliver brugt mest, bliver vist med størst skrift.

 • Open Ended: Fritekst

 • Scales: Placér svar på en skala, som du selv definerer

 • Raking: Rangér svarene

 • Q&A: Få spørgsmål fra studerende. Medstuderende kan upvote et spørgsmål.

Quiz Competition

 • Select Answer: Studerende vælger et svar, som underviser har angivet som korrekt/ukorrekt.

 • Type Answer: Studerende ser ikke svarmulighederne, men skal skrive det korrekte svar ind.

Slidepræsentation

Mentimeter fungerer lidt ligesom PowerPoint. Du opretter en præsentation, og tilføjer slides hertil. Hver slide kan indeholde et spørgsmål eller kan være et slide med indhold.

Advanced questions

 • 100 points
 • 2x2 grid: Placér svar i en matrix
 • Quick Form: survey hvor studerende kan svare på flere spørgsmål ad gangen.
 • Who will win?: Lav en konkurrence, og se hvem der vinder. F.eks. Trump vs. Biden.
 • Pin on Image: Upload et foto, hvor de studerende kan indsætte deres svar på. F.eks. et kort.

    Presenter/Audience pace

    Som udgangspunkt kontrollere underviser tempo dvs. studerende kan først besvare et spørgsmål, når underviser er gået videre i sit slide. Underviser kan dog aktivt vælge at lave et audicence pace, hvor de studerende selv går gennem spørgsmålene i deres tempo.

    Skjul de studerendes svar indtil alle har svaret. 

    De studerende får ikke hinandens svar at se, før de selv har besvaret spørgsmålet. Med dette sikrer du at alle tager aktivt stilling til spørgsmålet og ikke lader sig påvirke af de andres svar. Du kan skjule svarene ved at klikke på H-tastaturknappen (Hide), når du præsenterer.

    Brug værktøjet i din undervisning

    Mentimeter har udviklet sig gennem årene fra at være et meget simpelt multiple choice quiz (MCQ) værktøj til i dag at være et meget fleksibelt værktøj, der kan understøtte aktiverende deltagelse i undervisningen. Du kan som underviser samarbejde om, dele og genbruge spørgsmål i Mentimter. 

    Nedenfor kan du finde eksempler på læringsaktiviteter, som du kan tage udgangspunkt i eller lade dig inspirere af, når du vil anvende Mentimeter.

    Afstemninger

    Lav afstemninger, som fx peer instruction, og test undervejs i din undervisning. Det giver variation i undervisningen og giver anledning til at studerende forholder sig aktivt til det faglige indhold.

    Diskussioner

    Brug det til diskussioner på holdet eller i grupper. Lad studerende svare individuelt på dine spørgsmål i Mentimeter og vis de studerende, hvad hele holdet svarer. Diskuter herefter det rigtige svar på plenum, i grupper eller parvis og stil så herefter samme spørgsmål og se forskellen i studerendes besvarelser. 

    PowerPoint alternativ 

    Som et alternativ til PowerPoint, da Mentimeter kan bruges som en slide præsentation også. Her giver Mentimeter nemt adgang til aktivering af de studerende undervejs.

    Opsamling 

    Til opsamling på uklarheder, ved enten at lade de studerende svare på spørgsmål relateret til det faglige emne eller ved at lade dem selv stille spørgsmål til emnet. 


    Tekniske vejledninger

    1. Opret dig på Mentimeter

    Denne vejledning viser dig hvordan du kan oprette dig som bruger i Mentimeter, så du efterfølgende kan benytte Mentimeter.

    Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  

    2. Overblik over Mentimeter

    Denne vejledning giver dig et overblik over forsiden af Mentimeter og de forskellige måder at oprette præsentationer på.

    3. Opret en Mentimeter præsentation

    Denne vejledning viser dig hvordan du opretter en Mentimeter præsentation og hvordan du fylder den med spørgsmål og aktiviteter.

    4. Præsenter og del din Mentimenter præsentation

    Denne vejledning viser dig hvordan du præsenterer og deler din Mentimeter præsentation så publikum kan interagere med den.