Aarhus Universitets segl

Peer instruction 

Kort beskrivelse

Peer instruction er en enkel aktivitet, hvor de studerende individuelt reflekterer over og besvarer spørgsmål, som de argumenterer for med en medstuderende. Herefter besvarer de spørgsmålet igen og underviser præsenterer det korrekte svar. 

              

Formål

FORMÅLET MED AKTIVITETEN

Indsigt i studerendes forudsætninger 

 • De studerendes forforståelse aktiveres og giver underviser et overblik over deres niveau og læringsudbytte.  

Diskussion 

 • Aktiviteten forbedrer de studerendes evne til at argumentere og diskutere. 

Aktiverende undervisning 

 • Der opnås variation i undervisningen og alle studerende aktiveres i at anvende deres viden. 

Skabe et trygt rum / få de stille studerende med 

 • De stille studerende kommer til orde uden at skulle sige noget højt på plenum.   

Videnstilegnelse 

 • De studerende skærper deres paratviden på området og kontekstualiserer udvalgt fakta. 

Udførelse

FORBEREDELSER

UNDERVISERS FORBEREDELSE

Underviser forbereder et eller flere spørgsmål, som tager udgangspunkt i det undervisningens indhold. Spørgsmålene udformes som multiple choice spørgsmål som eksempelvis opsættes i Mentimeter.  

I UNDERVISNINGEN

PLENUM

(1min)

 • Underviseren stiller holdet et spørgsmål med flere svarmulighed. 

INDIVIDUEL

(1min)

 • De studerende tænker individuelt over spørgsmålet og noterer deres svar. 

 • Bruges Mentimeter eller lignende teknologi, kan de studerende afgive et individuelt svar og svardelingen kan fremvises på plenum.  

I PAR

(2-3min)

 • De studerende diskuterer deres indbyrdes svar i par og forsøger at overbevise hinanden om, at netop deres svar er det korrekte. 

PLENUM

 • Underviser stiller samme spørgsmål igen og de studerende afgiver  deres svar.  

 • Hvis Mentimeter bruges kan man via svarfordelingen tydeligt se eventuelle ændringer fra par-diskussionerne. 

PLENUM

(5min)

 • Underviser præsenterer det rigtige svar på plenum og afdækker uklarheder.  

GENTAGELSE

 • Processen ovenfor gentages for hvert spørgsmål. 

Værd at overveje

OVERVEJ

Hvor(når) i din undervisningssession ville det egne sig at indsætte denne aktivitet?  

Aktiviteten kan eksempelvis anvendes:   

 • i starten af undervisningssessionen eller forløbet for at aktivere de studerendes forforståelse. 

 • under eller afsluttende for undervisningssessionen som refleksion over det faglige indhold eller for at skabe variation i undervisningen. 

Anonymiserede svar 

 • Indstil afstemningen til at være anonym, så de studerendes svar ikke præsenteres i plenum. Dette kan eksempelvis gøres i Mentimeter, hvor håndoprækning tydeligt viser hvem, der synes hvad. 

Variationsmulighed

VARIATIONSMULIGHED

UDDYBENDE SVAR

 • Lægger spørgsmålet op til diskussion, kan du bede de studerende om at uddybe deres svar på plenum eller stille uddybende spørgsmål.  

ONLINE AFHOLDELSE

Hvis aktiviteten skal afholdes online, kan underviser enten: 

 1. sende de studerende ud i breakout rooms to og to efter hvert spørgsmål eller  

 1. bede de studerende om at notere deres svar og gennemgå dem sammen efter første præsentation af spørgsmålene på plenum. I så fald er det vigtigt, at de har adgang til spørgsmålene på skrift, så de kan huske dem i deres diskussioner. Efter noget tid mødes holdet  i  plenum igen og får de rigtige svar. 

STUDERENDE FORKLARER SVARET

 • Du kan lægge op til at frivillige kan forklare det korrekte svar i plenum. 

Overblik

Tidsramme Kortvarig aktivitet
Hvornår In class
Organisering Hele holdet og i par
Undervisningsform Holdundervisning og forelæsning
Aktivitetstype Information og viden, kommunikation og diskussion
Hvordan Tilstedeværelse
Teknologi Mentimeter, quiz i brightspace

Links og materialer


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.