Aarhus Universitets segl

Peer feedback i undervisningen

Fordele ved peer feedback

Peer feedback øger mængden af feedback til den enkelte studerende og styrker de studerendes færdigheder med at give og modtage feedback. Ved at give feedback til andre forbedrer den studerende sin evne til at forstå og anvende kriterier til at vurdere andres og deres egen præstation. På den måde styrker peer feedback også den studerende faglige forståelse, fordi man, når man giver feedback, må forklare og begrunde sin vurdering. Ved at læse og vurdere andres arbejder kommer den studerende desuden til at få større forståelse for, hvad der gør en præstation god og hvorfor. 

Rammesæt peer feedback-aktiviteter

Peer feedback-aktiviteter skal udformes med baggrund i fagets faglige mål. Det vil sige, at de kriterier, som feedbacken skal forholde sig til, er de samme som de kriterier, de studerendes præstation bliver vurderet ud fra. Inden de studerende går i gang med peer feedback-aktiviteter er det vigtigt, at du som underviser diskuterer relevante kriterier med dem, så de er klædt på til at give feedback. 

Du kan fx sætte de studerende til at give feedback på tidligere, anonymiserede produkter, så de får mulighed for at øve sig i at give kriterie-baseret feedback. Derudover bør du bede de studerende om at begrunde deres feedback og give konkrete forslag til, hvordan en præstation eller et produkt kan forbedres.

    

Hvordan feedback?

Litteraturen viser, at det er en fordel at bede de studerende give feedback til flere medstuderende, således at modtageren får feedback fra flere medstuderende undervejs, og feedback-giveren kan se forskellige løsningsmuligheder og dermed udvide deres opfattelse af, hvordan en god præstation kan tage sig ud. Som underviser kan du desuden sørge for, at de studerende skal give feedback til hinanden på udkast frem for færdige præstationer eller produkter. På den måde bliver det lettere for den enkelte studerende at bruge feedbacken og indarbejde den i den endelige version. Det vil også øge de studerendes motivation, da det bliver tydeligere, at de kan bruge feedbacken direkte til at forbedre deres arbejde.

     

Overvej som underviser

 • Hvilke kriterier skal de studerende give feedback ud fra?

 • Hvordan forberedes de studerende på at give feedback til hinanden?

 • Hvad anvender de studerende den modtagne feedback til?

 • Hvad er underviserens rolle i aktiviteten?

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Videre læsning

   Litteratur

   • Anewalt, K.  2005. Using peer review as a vehicle for communication skill development and active learning. J. Comput. Sci. Coll. 21, 2 (December 2005), 148-155.
   • Lundstrom, K. and Baker, W., 2009. To give is better than to receive: The benefits of peer review to the reviewer's own writing. Journal of Second Language Writing, 18(1), pp. 30-43.
   • Nicol, D., Thomson, A. and Breslin, C., 2014. Rethinking feedback practices in higher education: a peer review perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(1), pp. 102-122.
   • Papadopoulos, P.M., LAGKAS, T.D. and Demetriadis, S.N., 2012. How to improve the peer review method: Free-selection vs assigned-pair protocol evaluated in a computer networking course. Computers & Education, 59(2), pp. 182-195.
   • Van Gennip, N.A.E., Segers, M.S.R. and Tillema, H.H., 2009. Peer assessment for learning from a social perspective: The influence of interpersonal variables and structural features. Educational Research Review, 4(1), pp. 41-54.

      

   Video: Hvorfor feedback fra medstuderende? 


   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.