Aarhus Universitets segl

Grades

I Brightspace har undervisere mulighed for at benytte Grades-systemet til at bedømme eller skabe overblik over de studerendes afleveringer og opgaver.

Grades kan tilknyttet værktøjerne:

  • Assignments
  • Quizzes
  • Discussions  

Grades-værktøjet i Brightspace bygger på tildeling af points og procentvis vægtning af enkeltopgaver ift. en samlet bedømmelse. Disse vægtninger benyttes ikke i Danmark og derfor har vi i de understående vejledninger istedet vist hvordan du kan bruge Grades til at skabe overblik over hvem der har taget en quiz eller hvem der har afleveret en opgave og hvem der mangler at aflevere. Du vil også kunne få et overblik og hvilke opgaver du har godkendt og hvilke du ikke har.

AU har i den forbindelse oprettet et Grade Scheme som du kan benytte i forbindelser med opgaver der blot skal markeres som Complete/Incomplete.

Grades er et af Brightspaces mere kompliceret værktøjer og vi arbejder fortsat på at udvikle vejledninger til det. Hvis du selv har udforsket grades og nu har en idé til, hvordan du vil bruge Grades i Brightspace eller hvis du har brug for vejledning ift. en konkret brug, er du altid velkommen til at kontakte CED-supporten via: https://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesystemer/brightspace/kontaktformular/ . 

1. Kom hurtigt i gang med Grades

Denne vejledning får dig hurtigt i gang med at benytte Grades i forbindelse med f.eks. en assignment. De efterfølgende vejledninger kan give dig en større forståelse for hvordan Grades fungere i dybden og du kan bruge dem til at stille Grades helt op som du vil, hvis du får behov for det.

Denne guide kan med fordel benyttes sammen med vejledning "5. Optimer Grades siden".

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

2. Overblik over Grades

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke funktioner der findes i Grades værktøjet og hvad de kan bruges til.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

3. Sæt et Grade Scheme op

Denne vejledning hvordan du opsætter et Grade Scheme. Et Grade Scheme er en funktion som giver dig en visuel repræsentation af hvilke opgaver som forskellige studerende har afleveret og fået godtkendt. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

4. Sæt et Grade Item op

Denne vejledning viser dig hvor du opretter et Grade Item. Et Grade Item er den måde du opdeler forskelliger opgaver, quizzer, mm. på og holder overblik over forskellige aktiviteter i dit kursus og hvem der har udført aktiviteterne.  

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

5. Optimer Grades siden

Denne vejledning viser dig hvordan du kan gøre forsiden af Grades mere overskueligt og fjerne alle de kolonner, mm. som de fleste ikke har brug for at kigge på. Enter Grades siden er der hvor informationen fra, grade items, grades schemes, opgaver quizzes, osv. samles og udstilles.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.