Aarhus Universitets segl

Refleksion: Refleksionslog

Kort beskrivelse

Refleksionslogs hjælper de studerende med at reflektere over undervisningen og deres egen læring. Med et refleksivt, kritiskt og kreativt fokus skal de studerende udforme en dagbogstekst, der fokuserer på den del af undervisningen, som du som underviser ønsker, at de skal forholde sig til. Teksten skal være en obligatorisk del af de studerendes forberedelse, hvor der ikke gives karakter, men hvor du giver de studerende mundtlig eller skriftlig feedback.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Ved at bruge Refleksionslog som aktivitet i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet, kan du som underviser opstille muligheden for, at de studerende reflekterer over egen læring i undervisningen. Samtidig får du feedback på, hvordan de studerende har oplevet din undervisning, og hvad de har lært. Dermed får du en klar indikation af, om undervisningen har haft den ønskede effekt.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser bede de studerende om at udarbejde en refleksionslog, en dagbogstekst på cirka 900 anslag, som afleveres 1-2 uger efter den undervisning, du ønsker feedback på.
 • Du skal opfordre de studerende til at være refleksive, kritiske og kreative i deres skrivning. Det er således ikke så meget en repetition af undervisningens indhold, der ønskes, men derimod de studerendes egne tanker, betænkeligheder, refleksioner og idéer.
 • Du kan med fordel stille de studerende nogle konkrete spørgsmål, som de skal svare på, så du guider deres refleksioner (se også handout):

 • Hvad lærte du?

  • Hvad var nyt for dig?

  • Var der noget, som ændrede dit syn og dine værdier og hvorfor?

  • Hvilke temaer var vigtige for dig og hvorfor?

 • Hvad var svært at forstå?

  • Hvad stemte ikke overens med dit syn og dine værdier og hvorfor?

  • Hvilke spørgsmål stod du med bagefter?

 • Hvilken relevans har undervisningen for dig og dine medstuderende?

  • Hvordan kan du bruge den viden i dine studier generelt?

  • Hvordan kan den viden udvikle dig som studerende?

Variationsmuligheder:

 • Du kan enten bruge aktiviteten som afslutning på et semester, eller du kan integrere aktiviteten som en gentagende begivenhed gennem semestret med henblik på at hjælpe de studerende til at koble ny information med den viden, de allerede har tilegnet sig, samt til at give dem mulighed for løbende at reflektere over egen læring.  
 • Du kan bruge refleksionsloggene som udgangspunkt for at arrangere semesterrapporteringsmøder, hvor alle undervisere og studenterrepræsentanter, der vælges ved sidste undervisningsgang, fra alle kurser mødes og gennemgår semestrets undervisning. Møderne skal som eneste punkt på dagsordenen have at gennemgå refleksionsloggene og herefter adressere både problemer og ”best practice”.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • Handout til de studerende med spørgsmål (du kan evt. tilføje egne spørgsmål til handout’et).

   Værd at overveje:

   • Skal de studerende skrive om én eller flere udvalgte undervisningsgange eller om hele forløbet?
   • Skal de studerendes guides i deres feedback med konkrete forslag fra dig som underviser, eller skal de frit reflektere over undervisningen?