Aarhus Universitets segl

Undervisningsevaluering

Overblik

Evaluering har til formål at udtrykke forholdet mellem det mål, du sætter for de studerendes læring og det faktiske resultat. Du kan bruge evalueringsresultaterne til at planlægge din undervisning, så det fremadrettet tager højde for mellemrummet mellem mål og resultat. På denne måde kan du forbedre undervisningens kvalitet. Evalueringen giver de studerende medbestemmelse og kan engagere dem dybere i deres egen læringsproces.

 

Studenterevalueringer står mellem mål og resultat

Begrebet evaluering betyder generelt at udtrykke værdien og en kvalitativ vurdering af noget. Evaluering af undervisningen har til formål at fortolke forholdet mellem de forventede og de faktiske resultater af undervisningen. Her kan studenterevaluering analysere og kommentere på, hvordan mål og resultater er koblet til hinanden i undervisningen eller en læringsproces. Der er tre centrale begrundelser for at gennemføre studenterevaluering:

 1. At give studerende mulighed for at komme med feedback på undervisningen og fremme studerendes engagement gennem medbestemmelse.
 2. Systematisk evaluering kan give underviseren nyttig information, som kan anvendes til forbedringer af undervisningens kvalitet og motivere dig som underviser til at gøre dit bedste ved hver undervisningsgang.
 3. Data fra evalueringerne kan anvendes som støtte for beslutninger for udviklingen af kurserne og  uddannelserne som helhed.

    

Fokus på en god evalueringspraksis

En god evalueringspraksis tager højde for forskellige dimensioner og skaber overensstemmelse mellem den viden, de studerende tilegner sig, dets anvendelse og undervisningens form og indhold. 

Det skal gøres klart, hvordan viden samles og fremstilles. Det skal overvejes hvem af de involverede parter, der udvælger grundlaget for evalueringen. Der skal både være opmærksomhed på evalueringsresultaterne, og på hvordan evalueringsprocessen kan anvendes i praksis. Det skal desuden gøres klart, hvad der evalueres i forhold til undervisningens indhold og form. 

   

Faktorer uden for underviserens kontrol

Studenterevalueringer kan være negative, men dette er ikke ensbetydende med, at kurset eller underviseren er dårlig. Der kan være mange forklaringer på dette, og evalueringerne skal vurderes ud fra den rette kontekst, hvor man trækker nogle overordnede konklusioner ud af evalueringsresultaterne.

På trods af at du har en evalueringspraksis med klare rammer, kan evalueringsresultaterne være rettet mod faktorer udenfor din kontrol. Du må derfor som underviser efterfølgende fokusere på, hvad du kan ændre, men også hvordan det er muligt at tilrettelægge en undervisning med øget motivation og indsats på et kursus.

    

Overvej som underviser

 • Hvad skal de studerende konkret evaluere på?
 • Hvordan skal evalueringen foregå?
 • Hvordan skal der gives tilbagemelding eller følges op på den konkrete evaluering?
 • Skal evalueringen foregå mundtligt eller skriftligt?
 • Hvornår i forløbet skal evalueringen foretages?

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Videre læsning

   • Dahler-Larsen, Peter og Larsen, Flemming (2003): Anvendelse af evaluering – Historien om et begreb, der udvider sig. I Dahler-Larsen, P. og Krogstrup, H. (red): Tendenser i evaluering. Odense: Odense Universitetsforlag.
   • Franke-Wikberg, Sigbrit (1996): Glimt fra amerikansk og svensk evaluering av utdanning – hva kan EMIL lære av dette? I Granheim, M., Lundgren, U. og Tiller, T. (red): Utdanningskvalitet - styrbar eller ustyrlig?: om målstyring og kvalitetsvurdering av norsk skole. Oslo: Tano
   • Taylor, E. S. & Tyler, J. H. (2012): The Effect of Evaluation on Teacher Performance: Evidence from Longitudinal Student Achievement Data of Mid-career Teachers. American Economic Review, 102(7), 3628 - 3651.
   • Aarstad, J. (2012): Studentevalueringer i høyere utdanning: Hva kan den internasjonale forskningslitteraturen lære oss? Uniped, 35(1), 34-45.

   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.