Aarhus Universitets segl

Studerendes forberedelse

Overblik

Studerendes forberedelse dækker over de studerendes studieaktiviteter før, mellem og efter undervisningslektionerne. Det er de studerendes selvstændige læringsarbejde, både individuelt eller gruppevis, der er udvalgt, rammesat og beskrevet af underviseren. De studerendes forberedelse skal have en klar sammenhæng til undervisningslektionerne samt være konkrete og synlige.

 

Planlægning af de studerendes forberedelsestid

De studerendes forberedelse dækker over de aktiviteter, som de studerende skal udføre selvstændigt mellem undervisningslektionerne. Aktiviteterne er rammesat af dig som underviser, hvormed du guider de studerendes selvstændige læringsarbejde. Din rolle som underviser og fagekspert er at angive aktiviteter, der understøtter de studerendes selvstændige arbejde med det faglige indhold og fagets arbejdsformer. De studerendes forberedelse er altså en vigtig del af de studerendes læringsproces.

     

Forberedelse skal være nødvendig

Aktiviteterne tilrettelægges ud fra hvilke mål, du har med de enkelte undervisningsgange. Forberedelsen og undervisningen skal have en klar sammenhæng for den studerende, hvor du som underviser aktivt inddrager og arbejder videre med aktiviteterne i de studerendes forberedelse. Hvis undervisningen blot er en gennemgang af de læste tekster eller løste opgaver, vil de studerendes forberedelse miste formålet. Når aktiviteterne er håndgribelige og forståelige, dvs udmunder i refleksioner eller i et konkret produkt, kan de bevidst inddrages i undervisningen for at skabe relevans og værdi.

     

Klar instruktion

De studerendes forberedelse foregår i de studerendes egen tid og på eget initiativ, så det er afgørende at du får formidlet, hvorfor det er vigtigt, at de studerende bruger tid på at udføre dem. Derudover er det vigtigt at klarlægge, hvordan du forventer, at de studerende arbejder med aktiviteterne, herunder at præsentere de studerende for brugbare fremgangsmåder, så de studerende selvstændigt kan arbejde videre med de konkrete aktiviteter mellem undervisningslektionerne. Det er også vigtigt at klarlægge, hvad de studerende kan forvente af dig som underviser, eksempelvis med hensyn til feedback og vejledning.

    

Overvej som underviser

 • Hvilke aktiviteter kan understøtte de studerendes arbejde med det faglige indhold?

 • Hvordan skal de studerende arbejde med de konkrete aktiviteter?

 • Hvordan spiller de studerendes forberedelse ind i forhold til undervisningen?

 • Hvordan synliggøres relevansen og nødvendigheden af aktiviteterne i forhold til undervisningen?

 • Hvordan bidrager aktiviteterne med de studerendes forberedelse til de faglige mål?

 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Videre læsning

   • Brandsford, J. D., Brown, A & Cocking, R. R. (2000): How People learn, Brain, Mind, Experience, and School. Washington, D. C. National Academic Press.
   • Darling, Hammond, Linda  (2008): Powerful Learning: What we know about Teaching for Understanding. San Francis co, Jossey-Bass.
   • Pintrich, P (2002): The role of Metacognitive Knowlegde in Learning, Teaching, and Assessing. Theory into Practice, 41 (4), 219 - 225.

    


   Kontakt

   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.