Aarhus Universitets segl

Vejledning

Overblik

Vejledning handler om at understøtte den studerende i at udvikle kompetencer til at håndtere faglige og processuelle forhindringer på vejen mod et fagligt mål, som for eksempel bachelorprojekter og specialer. Det stiller især krav om forventningsafstemning mellem vejleder og studerende, om brugbar feedback på den studerendes tekst og om at sikre en god kommunikation.

 

  

Forventningsafstemning

Studerende og vejleder har ofte forskellige forventninger til vejledningsprocessen. Hvis forventningerne ikke italesættes, kan det give anledning til misforståelser og ineffektiv vejledning. Derfor anbefales det at sikre en tydelig forventningsafstemning, for eksempel ved at udforme et vejlederbrev. 

Det kan være 1-3 sider, hvor du skriver 1) hvad du forventer af den studerende (fx at den studerende laver dagsorden til møderne og løbende holder dig orienteret om fremdriften i projektet) og 2) hvad den studerende kan forvente af dig (hvor meget du læser, hvor tekstnært du læser, hvor hurtigt du svarer etc.). Du kan sende den studerende dit vejlederbrev forud for første vejledning. Det er vigtigt, at brevet præsenteres som et oplæg til drøftelse, dvs. at  du viser interesse for den studerendes forventninger, og at I sammen bliver enige om forventningerne til vejledningens indhold og til hinandens indsatser.

   

Feedback på tekster

Det er vigtigt at få den studerende til at skrive lige fra starten. Skriveprocessen er også en tænke- og erkendelsesproces. Tidlige arbejdspapirer sætter den studerende i gang med at strukturere sine tanker, og de giver også vejleder gode muligheder for at give tidlig feedback. Feedback er mest konstruktiv, når den forholder sig til det, den studerende er optaget af. Derfor kan det være en ide at bede den studerende sende et kort ”følgebrev” til arbejdspapiret, hvor den studerende eksempelvis skriver, hvad det er for en slags tekst, hvor færdig den er, hvilke udfordringer den studerende har med teksten, og hvad den studerende gerne vil have feedback på.

Det er vigtigt at prioritere din feedback, så den studerende forholder sig til det vigtigste, ikke til mindre væsentlige detaljer. Koncentrer dig også i første omgang om de overordnede ting, så I ikke fortaber jer i detaljer. Sørg også for at evaluere hvor brugbar feedbacken er for den studerende – spørg for eksempel hvordan hun/han vil bruge feedbacken i næste fase.

    

God kommunikation

God vejledning handler om god kommunikation. Det er vigtigt at lytte aktivt til den studerende, det vil sige lade den studerende tale uden at vejleder afbryder, at stille åbne spørgsmål, og teste om du har forstået den studerende rigtigt ved at gentage eller reformulere, hvad den studerende har sagt. I vejledningsprocesser er det vigtigt at bruge åbne spørgsmål for at lægge op til højere ordens læring (læs mere om spørgeteknik her). Når du er bevidst om den rækkefølge, du stiller forskellige typer spørgsmål i, kan du sikre progression og øge den studerendes selvstændighed. Stil først spørgsmål der afdækker den studerendes vejledningsbehov, for eksempel: Hvad er målet for dette møde? Hvad er status på dit arbejde? Hvad arbejder du med lige nu? Stil derefter spørgsmål der udfordrer den studerende og inviterer til refleksion, for eksempel: Hvad tænker du om …? Hvad er din begrundelse for ….? Hvad ville der ske, hvis …? Hvordan …? Afslut altid vejledningen med spørgsmål der lægger op til handling, for eksempel: Hvad mener du nu om….? Hvad vil du gøre frem til næste møde?

    

Overvej som vejleder:

  • Hvis du vil skrive et vejlederbrev, hvad vil så være vigtigt for dig at fortælle den studerende? Du kan finde inspiration her, hvor der er en skabelon med guidende spørgsmål

  • Hvordan kan du opdage når studerende forventer noget andet af din vejledning end det du kan/vil give?

  • Næste gang du skal give feedback, så overvej hvad dine tre vigtigste kommentarer er til den studerende

  • Prøv at se hvad der sker hvis du inden næste vejledningsmøde forbereder dig ved at formulerer tre spørgsmål indenfor ovennævnte kategorier (et afklarende, et udfordrende og et handlingsorienteret spørgsmål)

 


Videre læsning

  • Rienecker, L, Wichmann-Hansen, G, & Jørgensen, P.S. (2019) God vejledning af specialer, bacheloropgaver og projekter. Forlaget Samfundslitteratur

  • Wichmann-Hansen, G., & Jensen, T.W. Processtyring og kommunikation i vejledning. I: Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev (red.) Universitetspædagogik. Forlaget Samfundslitteratur, 2013, s. 329-50
  • Bengtsen, S & Jensen, G. (2015). Online supervision at the university - A comparative study of supervision on student assignments face-to-face and online (LINK)
  • Nordentoft, H. M. & Cort, P. S. (2020) Specialevejledning på de videregående uddannelser (LINK)
  • Hyldegård, J. S. & Jensen, H. S. (2020) Klyngevejledning som driver for specialestuderendes videnskabelsesproces. (LINK)


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.