Aarhus Universitets segl

Online vejledning

Overblik

De fleste vejledere i dag gør brug af online værktøjer i deres vejledning, fx videomøder, mails, fildeling og skriftlig feedback. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at hele eller det meste af vejledningen foregår online, som fx hvis vejleder og studerende er geografisk adskilt. Det stiller nye krav til at sikre en frugtbar samarbejdsrelation, og det forudsætter både teknisk og pædagogisk viden om brugen af digitale værktøjer i vejledningen.

En god samarbejdsrelation

I online vejledning kan det være vanskeligere at opbygge en god relation og gensidig tillid sammenlignet med fysiske vejledningsmøder. Særligt i online vejledning er der en risiko for at den studerende kan føle sig isoleret og afkoblet. For at afhjælpe dette, er det vigtigt at vejledere også bruger tid på relationsarbejdet i online vejledning. Ligesom man ofte vil gøre i fysiske møder, kan man fx starte og slutte møderne uformelt med en kort snak om ikke-faglige ting . Da tillidsfulde relationer er vigtige at få opbygget tidligt i et vejledningsforløb, vil det være en fordel med fysiske møder i starten. Er det ikke muligt at mødes fysisk, anbefales et videomøde. På det indledende møde kan projektets overordnede rammer afklares og forventninger afstemmes om mødetidspunkter, kontakt mellem møder, deadlines for at sende materiale før møder samt brug af digitale teknologier.

Studerende kan være tilbageholdende med at tage kontakt. Derfor kan vejlederen med fordel initiere kontakt og styre processen i starten, for derefter gradvist at lade den studerende tage mere ansvar for samarbejde og kommunikation. Online vejledning kan opdeles i mundtlig og skriftlig vejledning.

Mundtlig online vejledning

Mundtlig vejledning foregår synkront gennem brug af teknologier til videomøder, som fx zoom. Den synkrone mundtlige vejledning egner sig godt til dialog, dynamisk interaktion og samarbejde. Mundtlig vejledning egner sig også til de mere komplicerede dele af processen, og der hvor de studerende er ”kørt fast”. Derfor er det vigtigt med synkrone online vejledningsmøder i starten og midten af processen, hvor vigtige valg om tema, problemformulering, dataindsamling og analyse skal afklares. Du kan eksempelvis:

 • Forberede vejledningsmødet med dagsorden
 • Give plads til ikke-fagligt indhold
 • Metakommunikere om samtalens forløb og brugen af teknologien
 • Være bevidst om din visuelle fremtoning på skærmen

Gode råd til skriftlig online vejledning

Skriftlig vejledning foregår typisk asynkront gennem udveksling af mails og deling af filer. I online skriftlig vejledning kan gøres brug af teknologier til 1) deling af filer, fx OneDrive eller Word Online og 2)  teknologier til lyd- og videooptagelse af feedback, fx zoom.

Fordelen ved skriftlig vejledning er, at den er fleksibel i tid og rum og kan bruges til at give svar på simple spørgsmål. Den egner sig bedst til hurtig udveksling af information og til at læse skriftlige oplæg og give tekstfeedback. Den skriftlige vejledning er således hensigtsmæssig til mere uproblematiske skriveforløb, når en god samarbejdsrelation er etableret.

 • Deling af filer 
  Det kan være en fordel, at bruge en fildelingsplatform, som OneDrive eller Word Online som alternativ til vedhæftninger til mails. Som vejleder kan man løbende følge de studerendes fremskridt og kommentere. Det vil ikke være nødvendigt at distribuere dokumentet og holde styr på flere versioner. Det skal dog aftales med de studerende, da de kan følge sig overvåget i skriveprocessen.
 • Giv feedback som lyd- eller videofeedback
  Skriftlig feedback som rene kommentarer i et dokument kan være svær at afkode for de studerende, når den ikke suppleres med mimik og stemmeføring. Derfor kan kritik tolkes hårdere, end den var ment. Det kan også være vanskeligt for den studerende at vurdere, hvad der er centralt i feedbacken, og hvad der blot er små korrektioner.
  Derfor kan det øge kvaliteten af den studerendes afkodning af feedbacken, hvis den gives som lyd- eller videofeedback. Det kan gøres nemt ved at dele dokumentet i zoom og tale henover, mens der optages. En anden fordel er, at det kan være tidsbesparende at give feedback som lyd og video.

Overvej som vejleder:

 • Hvilke teknologier egner sig bedst til din vejledning?
 • Hvordan kan du sikre en god samarbejdsrelation online?
 • Hvad er vigtigt at afstemme forventninger om?
 • Vil det være hensigtsmæssigt at inkludere video og lyd i din tekstfeedback?

Tekniske vejledninger til Zoom

Videre Læsning

 • Nielsen, T. A. & Wichmann-Hansen, G. (2019) Onlinevejledning. i God vejledning: af specialer, bacheloropgaver og projekter. red. / Lotte Rienecker; Gitte Wichmann-Hansen; Peter Stray Jørgensen. 2. udg. Frederiksberg : Samfundslitteratur,


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.