Aarhus Universitets segl

God fremtoning på skærmen

Kort beskrivelse

I det online rum er det særligt svært at afkode hinandens kropssprog og fornemme interaktionen i rummet. Der er dog nogle greb, du kan gøre dig på skærmen for at kompensere for den manglende fysiske tilstedeværelse. Dette guider vi dig til nedenfor: 

Kropssprog

1. Kig ind i kameraet.

Når du kigger ind I dit webcam ligner det, at du kigger de andre deltagere I øjnene, og du fremstår meget opmærksom og nærværende. Dette kan have en motiverende effekt på den studerende, når de præsenterer. Sæt derfor evt. noter under kameraet eller billede af de andre, hvis du eksempelvis deler din skærm. 

2. Hav gerne en åben, oprejst og evt. let fremadlænet kropspositur.  

Det får dig til at virke mere positiv, venlig og engageret end, hvis du lægger armene over kors og læner dig tilbage I stolen. Så kan du opfattes mere lukket og uengageret. 

3. Brug fysiske markering indenfor kameraets ramme.

Hvis du taler eller kommenterer undervejs til eksamen, kan det understøtte dine pointer, hvis du bruger fagter og anden nonverbal kommmunikation. Vær opmærksom på at gøre det inden for kameraets ramme, der er begrænset til, hvad der vil svare til et pasfoto.  

4. Gå efter en rolig og afpasset brug af hænder/arme.

Det kan både vise engagement og venlighed samt understrege ens mundtlige kommunikation med afslappet brug af hænder og arme. Husk, at kropssprog både kan være for meget og for lidt. For mange gestikulationer med hænderne kan være forstyrrende og give uro. Omvendt kan for passivt et kropssprog virke uengageret og endda uhøfligt, og man kan blive i tvivl, om den anden aktivt lytter til og deltager i samtalen, ligesom det verbale sprog kan komme til at miste gennemslagskraft eller betydning, fordi det ikke understøttes an kropssproget. 

Ansigtsmimik

1. Smil, nik og brug øjenbrynene 

  • Det kan give en positiv indvirkning på dem, der taler, da det bekræfter dem i, at du lytter, følger deres pointe eller er enig i det, de siger. Dette kan give dem lyst til at fortsætte. 

2. Pas på negative signaler 

  • Rynker du panden eller brynene? Er mundvigene nedad eller opad? Roder du dig i håret, eller tager dig til ansigtet? Ser ned eller kigger udeltagende væk? Tænk på, hvad dette kropssprog kan signalere og om du eventuelt fremstår kritisk eller uengageret. 

Stemmeføring og tale

1. Vær ikke bange for pauser

En ting er de små normale pauser i en eksamenssituation, hvor både den studerende og eksaminator skal kigge i papirer etc. De kan i sig selv virke stressende langstrakte særligt for den studerende. Når eksamen afholdes online kan det være en ekstra udfordring. Der kan være ekstra tekniske elementer, som kræver, at man giver tid og tænkepauser kan virke endnu længere I et digitalt rum. Det kan være en god ide at italesætte, at det er ok med små pauser, at man kan bede om et øjeblik til at orientere sig eller komme på plads teknisk. 

2. Faciliter samtalen

For at skabe trygge rammer til eksamen er det en god idé at indlede med en gennemgang af forløbet til eksamen, før selve eksaminationen starter. Sæt gerne tidspunkter på for eksamens forskellige dele. Du kan finde gode råd om online mødeledelse, der kan være nyttige under online mundtlig eksamen også. 

3. Sørg for god lyd.

Det som udgangspunkt vigtigt, at din højtaler/head-set fungerer optimalt, så lyden er god. Et head-set er som udgangspunkt den bedste løsning for god lyd. 

4. Tal klart og tydeligt. 

Prøv at tale med et naturligt toneleje, volumen, melodi og hastighed i stemmen og prøve at undgå at tale for hurtigt, højt, utydeligt eller monotont. Nogle har en tendens til at ”gemme sig lidt” og tale lavt i et videokald, mens andre kommer til at tale for højt, måske næsten ”råbe”. 

5. Brug anerkendende lyde

Tænk over, hvordan du kan kompensere for det begrænsede kropssprog digitalt ved hjælp af anerkendende og nærværende lyde, såsom ”hmm”, ”ja”, ”ok”, ”fint”, ”tak” og nik eller smil anerkendende, godkendende eller opmuntrende. Disse små kommunikative elementer kan kompensere for meget af det, vi normalt kommunikerer, når vi mødes fysisk og kan aflæse hinandens kropssprog fuldt ud. 

6. Pas på det indforståede 

I det fysiske rum bruges nonverbal kommunikation i høj grad til at tydeliggøre vores udsagn. Uden det nonverbale, kan der lettere opstå tvivl om det sagte eksempelvis er en joke eller om der er en indforstået pointe. Det kan give dig problemer med at afkode hvad der menes, hentydes til etc. Er du i tvivl om, hvad der kommunikeres, så spørg ind, bed ham/hende om at uddybe, sætte lidt flere ord på. Lad usikkerheden komme den studerende til gode ved at give ekstra tid og sikre dig, at du forstår udsagn korrekt. 

Baggrund, omgivelser og udseende

Din baggrund og de omgivelser, du sender fra, kommunikerer også. Vær derfor opmærksom på følgende:

1. Vælg et behageligt neutralt sted at sidde

Du skal selvfølgelig sidde behageligt og være godt tilpas, men tænk over om baggrunden kan være et forstyrrende element for de andre på skærmen. Det er derfor en god idé at vælge et neutralt sted, hvor omgivelserne ”ikke støjer”.

2. Sæt håret og ret brillerne før du trykker ”video on”.

Det kan være forstyrrende de andre på skærmen, hvis du løbende retter på tøj, hår og briller, fordi du kan se dig selv og dit morgenhår. Konsekvensen kan være, at du virker mere optaget af dit eget skærmbillede end indholdet i samtalen. Prøv at abstrahere fra dit eget billede på skærmen, og koncentrer dig i stedet om den/dem du taler til og med og øg dermed graden af nærvær.

3. Lav ikke andet på computeren

Det opfattes hurtigt, hvis du kigger væk eller på anden måde er uopmærksom. Husk på at de andre har opmærksomheden rettet på skærmen hele tiden og derfor registrerer, hvis dit fokus ændrer sig.    


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.