Aarhus Universitets segl

Online forelæsning

Kort beskrivelse

I en online forelæsning kommunikerer underviseren kursusindhold (ved hjælp af en tavle, PowerPoint-præsentation eller lignende) til studerende i en online situation i stedet for et auditorium. Der er forskellige måder til aktivt at involvere de studerende under onlineforelæsningerne, for eksempel ved hjælp af Mentimeter, Padlet og lignende teknologier, der understøtter elevernes forståelse af indholdet.

Aktiver studerende under din præsentation

Du kan aktivere studerende under din forelæsning ved at engagere dem i indholdet og skabe variation i forelæsningen. Ved at gøre dette kan du støtte aktiv lytning og dermed hjælpe de studerende med at huske og skabe mening ud af det præsenterede indhold. Nedenfor gives et par forslag til at støtte de studerendes aktive deltagelse.

 • Start med en icebreaker
  Engager de studerende fra starten af din forelæsning med en icebreaker - dette kan gøres sammen eller i Breakout Rooms i Zoom. At få studerende til at snakke tidligt sætter forventningen om, at dette vil være en interaktiv forelæsning.
 • Brug chatten til spørgsmål - og tjek den ofte
  Under din forelæsning kan du opmuntre studerende til at skrive spørgsmål i chatten eller i Mentimeter. Sørg for at tjekke for spørgsmål regelmæssigt eller bed de studerende om at tale, hvis der er et spørgsmål - det kan være udfordrende at overvåge chatten og præsentere indhold på samme tid.
  Hvis det er nødvendigt, kan du udpege en eller flere studerende til at overvåge chatten, hvis der er mange studerende på holdet, eller hvis du forventer mange spørgsmål.
 • Støt noteskrivning
  Mange studerende tager noter, så overvej at støtte de studerendes notetagning ved at levere et stillads til dette. Dette kan opnås med skeletnoter, som er halvt udfyldte noter, som de studerende udfylder under forelæsningen. En anden mulighed er såkaldte Nifty Notes (Lauridsen, 2016), hvor studerende i korte pauser i forelæsningen udfylder et ark papir med fire felter, hver med deres egen overskrift.
 • Noget lige dækket, der er nyt for mig
 • Noget jeg pludselig forstår
 • Noget jeg vil undersøge nærmere
 • Noget jeg ikke helt forstår endnu

Del evt. Inspiration til noteskrivning i undervisning på AU Studypedia.

 • Lav afstemninger og quizzer
  Stil de studerendes spørgsmål under forelæsningen, og opsummer dem i en afstemning eller quiz, hvor de studerende kan svare anonymt, og alle kan se de indsamlede svar (igen anonymt). Dette understøtter aktiv lytning og refleksion over emnet. Du kan bruge Mentimeter, afstemninger i zoom osv. For flere guider, gå til quiz, test og afstemning.
 • Brug breakout-rum til gruppediskussioner
  Sørg for, at studerende får en chance for at tale med hinanden - især hvis de er stille under din forelæsning. Overvej at bruge flere små og hurtige gruppeøvelser eller diskussioner eller færre mere tidskrævende gruppearbejder. Husk, at online forelæsninger generelt er mere tidskrævende end fysiske forelæsninger. Løsningen er dog ikke at springe over interaktion - løsningen er at vælge indhold mere omhyggeligt.
 • Tænd for webkameraet
  Hvis du vil engagere dig med dit publikum, skal du bede de studerende om at tænde kameraet - især når dias ikke vises. Du kan også bede de studerende om at lave håndbevægelser under din forelæsning for eksempel for at signalere ja / nej / tommelfinger op.

Videoforelæsninger

Videoforelæsninger kan være en fantastisk måde at supplere dine (online) foredrag på og støtte studerendes forberedelse. Vær dog opmærksom på opmærksomhedsspændet for at se videoforelæsninger. Forskning tyder på, at seerne har en kort opmærksomhed, når de ser webbaserede undervisningsvideoer, og at den ideelle varighed ikke er længere end 6-12 minutter. Følgende forslag kan være nyttige til oprettelse af undervisningsvideoforedrag:

 • Brug særligt vanskelige eksempler (afledninger, argumenter, beregninger) i dine videoforelæsninger, da de studerende derefter kan gå over dem mere end en gang.
 • Producer videoer ved hjælp af allerede tilgængelig software såsom Zoom, Screencast-O-Matic eller Panopto. For flere detaljer gå til Video i undervisningen.
 • Opdel dit indhold i logiske kortere klumper på 6-12 minutter. Snarere flere korte videoer end en lang.
 • Udvikle spørgsmål og andre aktiviteter, der aktiverer studerende i forbindelse med indholdet af hver video. Du kan bruge mentimeter, padlet, diskussionsforum eller testværktøjet i Brightspace.
 • Link videoer, andet materiale og aktiviteter sammen. Dette kan gøres ved hjælp af Panopto-aktiviteter i Brightspace.    

Støtte forberedelsen

En af de største udfordringer i (online) forelæsninger er at præsentere for meget indhold, fordi dette vil reducere det, de studerende tager med fra din forelæsning. For at undgå dette skal du overveje at reducere dit præsenterede indhold og bede de studerende om at læse og arbejde med udvalgte sektioner i din lærebog eller lignende asynkront. Desuden kan du støtte studerendes forberedelse ved at:

 • Lave en grundig læsevejledning
  Læsevejledningen skal guide de studerende grundigt gennem materialerne ved hjælp af en eksplicit beskrivelse af, hvad de skal læse, hvorfor, forklaring af sammenhænge osv.
 • Lave vejledende spørgsmål
  Bed de studerende om at kunne besvare visse vejledende spørgsmål efter at have læst et kapitel eller en videnskabelig artikel.
 • Understøt studiearbejdet med quizzer
  Giv eleverne læsequizzer, der hjælper dem med at huske og anvende begreber og ord, de har læst i en lærebog / videnskabelig artikel eller hørt i en video. Overvej at tilføje feedback eller tip til at guide eleverne mod korrekte svar. Disse quizzer kan flettes med læsevejledningen i en læringssti. Læs mere om, hvordan du sætter quizzer i videoer i Brightspace.
 • Understøt med videoer, som foreslået ovenfor
  Dette kan gøres ved hjælp af Zoom eller for eksempel med screencasting. Screencasting er at optage en video af din skærm, inklusive lyd og webcam. Du kan læse mere om screencasts. Videoen kan derefter deles på Brightspace via Panopto.
  • Auditoriumoptagelser eller webcaststudie
   I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at optage forelæsninger i et auditorium eller webcaststudie. Kontakt CED for mere information.    

Overvejelser

Videomøder begrænser dine fysiske virkemidler, da du ikke har hele rummet til rådighed, men kun den del, som kameraet viser. Tænk derfor over, hvordan du som underviser fremgår på skærmen og brug de nødvendige virkemidler for at gøre op for den manglende fysiske tilstedeværelse og bevægelse. Overvej fx dit kropssprog, din mimik, gestik og stemmeføring.

Test at forbindelserne virker inden en videosamtale eller online undervisningssituation går i gang.

Gode råd til bedre online møder:

 • Kabel-internet anbefales! (gå evt. tættere på din router).
 • Tjek forbindelsen i god tid og tryk “mute” på kanalen.
 • Brug gerne earplugs.
 • Tjek om mikrofonen virker i dine indstillinger.
 • Sluk gerne for mikrofonen, når du ikke taler.

Tekniske vejledninger til Zoom

Videre Læsning

 • Healey, M., & Jenkins, A. (2009): Developing undergraduate research and inquiry. York: The Higher Education Academy.
 • Ramsden, R., Margetson, D., Martin, E., & Clarke, S. (1995): Recognising and Rewarding Good Teaching in Australian Higher Education: A project Commissioned by the Committee for the Advancement of University Teaching (Final Report). Canberra: Australian Government Publishing Service.
 • Skodvin, A., Flyum, K. H., Knudsen, G., & Simonsen, E. (red.) (2011): Forelesningens kunst. Oslo: Unipub.
 • Lauridsen, O. (2016) Hjernen og læring. København: Akademisk Forlag

Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.