Aarhus Universitets segl

Guide: Webinar

Kort beskrivelse

Et webinar er en inkluderende undervisningsform i et online rum, hvor underviseren kan holde kortere oplæg, facilitere diskussioner i plenum og blandt de studerende og benytte værktøjer til at vise tekst, billeder og videoer undervejs. 

Denne guide kigger på hvordan man underviser i et online rum, hvilke didaktiske greb kan man bruge, og hvad der forudsætter online undervisning, samt underviserens rolle i online undervisning. Vi giver ideer og anbefalinger til at gennemføre forskellige typer online undervisning med få eller mange deltagere. 

Undervisning medieret af digitale teknologier stiller nye og anderledes krav til undervisningen, hvilket derfor også stiller nye og anderledes krav til underviseren. Underviseren skal kunne mestre det online rum ift. didaktiske muligheder, sociale sammenhænge og tekniske vilkår, hvis hun skal kunne udnytte potentialerne i en online undervisningssituation. 

 

Hvad er et webinar?

Et webinar kan overordnet forstås som et online seminar. Altså et eller flere oplæg, ofte omkring et enkelt emne, der medieres til deltagerne via digitale teknologier. Et webinar lægger ofte op til at inddrage deltagerne i diskussioner og andre aktiviteter. Webinaret har det tilfælles med et fysisk seminar, at det som regel afholdes som en synkron begivenhed, hvor oplægsholdere og deltagere interagerer inden for et fast afsat tidsrum. 

Et webinar medieres oftest via et videokonferencesystem. Det er dog ikke alle videokonferencesystemer, som egner sig til at blive brugt til webinarer. På Aarhus Universitet er Zoom det videokonferencesystem, som det anbefales at bruge, fordi det rummer de funktioner og aktiviteter, vi ser  kan tænke sig forbindelse med et webinar på et universitet.

Forberedelser til webinaret

Som i alle andre undervisningssammenhænge, er det vigtigt at tage forberedelserne alvorligt for at gennemføre et webinar. Planlægningen af format, antal og type af deltagere samt aktiviteter, er afgørende for hvor længe webinaret skal vare og hvordan det skal struktureres.

De grundlæggende webinar-formater minder meget om fysiske seminarer, hvor deltagerne mødes i samme lokale, hører oplæg, diskuterer mm. Dog skal mange af de konkrete aktiviteter tænkes en smule anderledes i et online rum, ligesom den anvendte tid til forskellige aktiviteter kan variere. 

Eksempel på dagsorden for et webinar:

 • Før undervisning: Link testes og sendes ud i god tid 

 • Velkomst og rammesætning ved underviser (10 min.)

 • Faglig præsentation fra underviser (45 min.)

 • Studerende stiller løbende og skriftligt spørgsmål i chatfunktion

 • Studerende fordeles i breakout rooms, hvor de en opgave via Padlet (30 min.)

 • Underviser samler op og gennemgår opgaver til næste gang (15 min.)

Undervisningsformater

Webinarer kan planlægges og anvendes som følgende formater i en undervisningssammenhæng:

 • Webinar som undervisningsgang (ca. 2-3 timer for 15-30 deltagere): Studerende og underviser mødes i et online rum. Underviseren holder kort oplæg, lægger spørgsmål ud til diskussion, deler studerende ud i små online rum til løsning af opgaver mm. og afslutter i plenum på en digital tavle.

 • Webinar som fælles vejledning (ca. 1 time for 15-30 deltagere): Studerende har skrevet udkast til opgaver, har fået skriftlig feedback fra underviser og/eller medstuderende og mødes efterfølgende i et online rum for at diskutere opgaverne i plenum. Underviser har mulighed for at komme med generelle pointer, diskutere et begreb eller fremhæve et særligt godt udkast med input fra de studerende. 

 • Webinar som minikonference (ca. 3 timer for 20-100 deltagere): Underviser har mulighed for at benytte webinar som forskningsformidling - fx ved at invitere en eller flere forsker-kolleger fra nær eller fjern med som bidragydere i et online rum. Dette webinar-format kan desuden anvendes til at invitere interessenter fra erhvervsliv eller organisationer ind, som kan give input til undervisningen eller stille analyse- eller designopgaver til de studerende fra en virkelighedsnær setting. 

 • Webinar som fleksibelt undervisningsrum (ca. 2-3 timer for 15-20 deltagere): Underviseren kan udnytte fleksibiliteten af webinaret ifm. undervisning under praktikophold eller møder på skæve tidspunkter. Fx kan webinaret benyttes som specialeforberedende undervisningsaktivitet, imens de studerende er spredt i geografi i projektorienteret forløb. Her kan underviseren interviewe studerende om faglige vinkler på deres forløb eller give dem en opgave i felten ift. empiriindsamling eller refleksion. 

Deltagerne kan variere i antal og i roller, alt efter hvilket format underviseren ønsker. Hvis det er vigtigt, at alle deltagere skal tale i plenum i løbet af webinaret, er der ikke tid og plads til meget mere end 20 deltagere. Et alternativ med flere end 20 deltagere er at facilitere diskussionsfora i “breakout rooms” og samle op på en digital tavle, hvor alle har en stemme, selvom få aktivt taler i plenum. 

Aktiviteterne i løbet af et webinar er forskelligartede og kan være med til at gøre forløbet mere interessant og interaktivt. Alt efter hvilket videokonferencesystem du benytter, er der flere eller færre funktioner, som du kan gøre brug af. 

Aktiviteterne i webinaret

Det er muligt at benytte en række funktioner i de gængse videokonference-systemer til undervisningsaktiviteter: 

 • Oplæg med slides
 • Deling af skærm til programmer eller hjemmesider

 • Diskussioner i plenum

 • Chat

 • Breakout rooms

Ofte er der mulighed for at dele skærm og slides når du holder dit oplæg for deltagerne. Dele-funktionen kan desuden benyttes til fx at præsentere et program til indsamling af data eller vise en case på en hjemmeside. Deltagerne kan deltage aktivt ved at tale i plenum eller benytte den indbyggede chat, der ofte er til stede i selve programmet. 

Du kan som underviser udnytte chatten til bl.a. at opfordre de studerende til at skrive spørgsmål og kommentarer op løbende. Funktionen “Breakout rooms” giver dig mulighed for at organisere hurtige diskussions- eller studiegrupper, hvor de studerende uforstyrret kan diskutere et emne eller samarbejde om en opgave i et online grupperum. Du har som værten for online rummet mulighed for at samle alle deltagere i ét stort fællesrum efterfølgende igen på en smidig måde. 

Aktiviteter med eksterne værktøjer i webinaret

Udover selve videokonferencesystemet er der gode muligheder for at inddrage eksterne ressourcer og programmer i et webinar. 

 • Digital opslagstavle i fx Padlet

 • Afstemning og quiz i fx Mentimeter

 • Video i fx Youtube eller Panopto

 • Fælles slides i fx PowerPoint Online

 • Fælles skriftligt arbejde i fx Word Online

Det er oplagt at benytte eksterne programmer til at samarbejde om en opgave efter et oplæg i plenum. Fx kan du lade dine studerende forholde sig til et begreb, svare på en opgave eller give en status på deres opgaveproces på en digital opslagstavle som Padlet. Du kan også lave en afstemning eller en lille quiz for at aktivere deltagerne og få et indtryk af deres forståelse af stoffet. Deltagerne kan også have gavn af at læse en tekst eller se en fagligt relevant video på fx Youtube og efterfølgende diskutere den mundtligt i grupper. 

Optagelser af webinaret

Et webinar kan forholdsvist let optages og efterfølgende gøres tilgængeligt på en egnet videoplatform. Det muliggør at interesserede, som ikke havde mulighed for at deltage på det planlagte tidspunkt, kan se webinaret på et andet og mere passende tidspunkt.

Anvendes webinaret i forbindelse med undervisning, giver optagelser også de studerende mulighed for at vende tilbage til webinaret i forbindelse med opgaveskrivning, eksamenslæsning eller -forberedelse. Her har videoformatet den fordel, at man kan se og gense en sekvens, der behandler et særligt centralt eller svært emne flere gange.

Gode råd til webinaret:

 • Tjek forbindelsen i god tid
 • Kabel-internet anbefales - gå evt. tættere på routeren, hvis du bruger trådløst internet
 • Tryk “mute” på mikrofonikonet inden I starter
 • Brug gerne øretelefoner
 • Tjek om mikrofonen virker i dine indstillinger
 • Sluk gerne for mikrofonen, når du ikke skal tale.

Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.