Aarhus Universitets segl

Online diskussion af opgavekrav

Kort beskrivelse

Med denne aktivitet kan du som underviser facilitere en italesættelse af forventninger og krav til en kommende aflevering ved at lade de studerende læse en eksemplarisk opgavebesvarelse. Med den eksemplariske opgavebesvarelse som udgangspunkt diskuterer de studerende og bliver på den måde klogere på forventningerne til deres kommende aflevering.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med aktiviteten er at give de studerende en mulighed for at diskutere, hvilke krav der stilles til dem i forhold til kommende opgaver. Ved at diskutere det i grupper og med mulighed for at inddrage deres underviser i diskussionerne kan eventuelle misforståelser og usagte forventninger blive udtalte og forebygget.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser stille et udvalg af eksemplariske tidligere opgavebesvarelser til rådighed for de studerende.
 • De studerende læser eksamensopgaverne igennem med fokus på de krav, der er stillet til opgaverne.
 • I grupper skal de studerende herefter formulere det mest centrale ved "en god opgave" i et skriftligt bidrag, som uploades på en blog eller et forum, eksempelvis Discussions i Brightspace.
 • På baggrund af de studerendes bidrag skal de studerende og underviseren sammen diskutere krav til og centrale elementer af gode opgaver. Dette kan også foregå i det online forum. 
 • Du kan som underviser vælge at samle op på de vigtigste pointer i den efterfølgende undervisningsgang.

Variationsmuligheder:

 • De studerende kan hjælpes i deres diskussion med nogle punkter eller spørgsmål, som du formulerer på forhånd.
 • Antallet af opgaver, som de studerende skal læse, har betydning for, hvad de lærer om opgavens krav. Med færre opgaver er der bedre mulighed for at gå i dybden med enkelte elementer. Med flere opgaver får de studerende en bredere forståelse for de forskellige måder, hvorpå man kan besvare opgaveformuleringen.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   Værd at overveje:

   • Hvilke kriterier udvælger du de eksemplariske opgaver ud fra?
   • Skal diskussionen af krav til opgaven tage udgangspunkt i studieordningen?