Aarhus Universitets segl

Blogs i undervisningen

Kort beskrivelse

Blogs bliver ofte opfattet som webbaserede dagbøger, men kan ligeledes benyttes til en platform til erfaringsudveksling, diskussion og personlig stillingtagen. Ved at bruge blogs i undervisningen kan både studerende og undervisere producere indlæg samt læse og skrive kommentarer til andres indlæg. Blogs bliver en måde at dele og producere indhold enten som enkeltpersoner, i grupper eller i et større fællesskab.

Motivation

Blogs kan blandt andet fungere som faglig platform for både studerendes og undervisers refleksioner i et undervisningsforløb og være med til at synliggøre den faglige læring.

Blogs kan således fungere som faglig ressource både for de studerende selv, til eksamen eller senere på uddannelsen samt til omverdenen uden for undervisningen, hvilket kan være motiverende for de studerende. Derudover kan undervisningsblogs give tilbageholdende studerende mulighed for at kommunikere på en anden måde end i plenum til forelæsninger.

Brug det i undervisningen

Som underviser er det en god idé at overveje, om blogs skal benyttes som kursusblog eller som gruppeblogs: 

  • Kursusblogs, fungerer som en undervisningsblog til det konkrete kursus, hvor de studerende individuelt kan poste indlæg, f.eks. afleveringsopgaver, refleksionsøvelser eller kursusrelevante links. Her kan du som underviser skrive indlæg, som de studerende skal kommentere på eller på anden vis forholde sig til eller give feedback på studerendes indhold. Her er det dig som underviser, der har ejerskabet over bloggen.
  • Gruppeblogs, hvor de studerende bliver bedt om at oprette og anvende blogs per gruppe på holdet, hvor de i deres grupper skal producere indhold f.eks. formidle rammerne for en portfolioopgave, et fagligt produkt eller deres læringsproces i forhold til faglige emner. På tværs af holdets blogs kan de studerende blive bedt om at kommentere og evt. give feedback på de andre gruppers indlæg. Her er det de studerende, som har ejerskabet over bloggen.

Brug eksempelvis undervisningsblogs i forbindelse med:

Portfolio- eller produkteksamen

Studerende kan benytte bloggen til at aflevere delopgaver i form af indlæg, som kan benyttes i en større afsluttende opgave på semestret.

Praktik-/Udlandsophold 

Mens de studerende er på studietur eller i praktik, kan de skrive om deres oplevelser og erfaringer på en individuel eller samlet kursusblog relateret til praktikken. Medstuderende og undervisere kan dermed følge aktiviteterne og få indsigt i et forløb, som ellers er svært at få indblik i, samt kommentere og reagere på undervejs. Her giver blogs mulighed for refleksion over f.eks. erfaringer, teori og relationer, hvilket kan være med til at nedbryde de studerendes fornemmelse af isolation i forbindelse med praktik- eller udlandsophold og knytte forløbet mere an til fagene.

Feedback

Du kan som underviser både give feedback via kommentarer på de studerende blogindlæg eller bede de studerende om at give peer-feedback på hinandens arbejde på bloggen.

Evaluering

Du kan som underviser anvende bloggen, herunder de studerendes blogindlæg, til at målrette og tilpasse din forelæsning i forhold til de studerendes forståelse af det faglige stof. Du kan også bede de studerende om at evaluere på undervisningsforløbet og deres egen læringsproces via konkrete blogindlæg.

Faglig ressource

Studerende kan gennem kurset udarbejde indlæg på en kursusblog omkring teorier, metoder, teoretikere eller faglige emner, som præsenteres under kurset. Du kan som underviser bede de studerende om på skift at udarbejde indhold til bloggen, hvorpå kursusbloggen bliver en faglig ressource, som kan støtte de studerende i forbindelse med eksamen.

Refleksion

De studerende kan bruge blogformatet til at reflektere over egen læring, deres faglige udbytte og egen arbejdsindsats, fx som en Refleksionslog. Dette kan gavne de studerendes valg af studiestrategier.

Digitale værktøjer

Ved du ikke hvilke tjenester, du kan bruge til de forskellige aktiviteter, eller hvad forskellen mellem dem er, så kan du læse mere om tjenester herunder:

Det er muligt at anvende Discussions i Brightspace til at lave en blog. Ved at anvende dette værktøj vil de studerende have adgang til holdets blogs direkte i Brightspace. De studerende har således også mulighed for at besøge og kommentere på hinandens blogs. Blogs oprettet på denne måde i Brightspace kan kun tilgås af deltagerne på kurset. 

Som alternativ til blogs i discussions er det muligt at oprette et bloglignende format i Padlet. Ved at vælge formatet "Stream" kan brugeren oprette elementer som besøgende kan scrolle ned gennem. På Padlet har besøgende ligeledes adgang til at tilføje kommentarer til indholdet. Padlet tilbyder flere muligheder for at designe det visuelle udtryk end Brightspace gør.

Overvejelser

Det er mest hensigtsmæssigt, at de studerende oplever en sammenhæng mellem det, der foregår i undervisningen og aktiviteterne på bloggen. Dette kan gøres ved at tydeliggøre, hvordan og hvorfor blogs bruges som en del af undervisningsforløbet, fx at den bruges som faglig ressource først på semestret og til feedback på konkrete opgaver senere. Derudover kan det gøres ved, at du som underviser prioriterer at være til stede på bloggen, eksempelvis ved at give systematisk feedback til de studerendes arbejde fx som kommentar på de studerendes blogposts.

  • At lære at blogge: Som underviser kan man ikke regne med, at studerende har erfaring med at blogge, og derfor bør man være opmærksom på, at formål og aktivitet med blogs kommunikeres tydeligt og forståeligt til de studerende. For at understøtte de studerende i at ”lære at blogge” kan man vise eksempler på andre fagligt relevante blogs, så de kan se gode eksempler på blogindlæg og kommentarer, som samtidigt er fagligt relevante (fx open-tdm.au.dk/blogs/intercultural/ og open-tdm.au.dk/blogs/ok/)
  • Bloggens synlighed: Du kan overveje, om bloggen kun skal være til intern eller også ekstern brug. Hvis bloggen udelukkende er til intern brug og eventuelt ikke må deles med omverdenen, så kan den gøres privat. De fleste undervisningsblogs har dog ikke hemmeligt indhold, hvorfor det ikke har betydning, om den er synlig for andre end holdets deltagere.
W3.CSS

Eksempel på blog i Brightspace


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.