Aarhus Universitets segl

Underviserfeedback: Online skriftlig underviserfeedback

Kort beskrivelse 

Aktiviteten faciliterer en situation, hvor feedback til de studerendes opgaver synliggøres ved hjælp af en online tjeneste, eksempelvis OneDrive. På den måde kan de studerende se hinandens afleveringer og den feedback, underviseren giver dem. De skal i fællesskab forbedre deres skriftlighed gennem online skriftlig samarbejde.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med aktiviteten er at give de studerende tekstnær skriftlig feedback på øvelser, opgaver eller delafleveringer. Ved at gøre både afleveringer og underviserfeedback tilgængelige for alle studerende, får de indblik i hinandens arbejde og kan lære af underviserens feedback til andre studerende. Det giver dem mulighed for både at genkende egne fejl i andres afleveringer, lade sig inspirere og forbedre eget skriftligt materiale ved at se deres medstuderendes produkter. Dermed kan ellers oversete faglige forventninger til de studerendes opgaver blive italesat, og det kan potentielt skabe et rum, der indbyder til flere refleksive observationer og spørgsmål.

Udfør aktiviteten 

 • Du skal som underviser oprette en blog eller en fælles mappe i OneDrive, hvor de studerende kan aflevere. 
 • De studerende skal individuelt eller i grupper udarbejde og uploade deres skriftlige aflevering eller andre typer af opgaver, som du vurderer kan være interessante at udføre denne type feedback på.
 • Som underviser giver du skriftlig feedback til hver studerende eller gruppe. Det gøres i den åbne og fælles online tjeneste, hvor feedbacken er synlig for de andre studerende.
 • En opsamling med mere generel feedback og eventuelle indsigter fra aktiviteten kan eventuelt gennemgås i den efterfølgende undervisningsgang.

Variationsmuligheder:

 • Du kan opfordre de studerende til kommentere på dine observationer undervejs og dele deres egne kritikpunkter på deres medstuderendes afleveringer. På den måde kan aktiviteten også foregå som peer feedback.

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Forløb


   Du skal bruge:

   • Du kan bruge samskrivningsværktøjer såsom Word online eller OneDrive, et forum med kommentarfunktion såsom discussions i Brightspace eller en blog såsom Padlet. 

   Værd at overveje:

   • Hvilket omfang skal afleveringerne have? Hvis der er mange studerende, kan det bliver svært for dig at nå at give feedback på alle afleveringer.
   • Hvordan håndterer du, hvis studerende er utilpas med at lade deres afleveringer blive kritiseret, hvor andre kan se kritikken?
   • Hvordan kan du skabe en atmosfære, hvor fejl er tilladte, og feedback og kritik er værdsat af de involverede?