Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Online skriftligt samarbejde

Kort beskrivelse

Skriftligt produktion foregår ofte i tekstbehandlingsprogrammer som Word. Skriftligt samarbejde kan foregå i online tjenester, der bibeholder de fleste funktioner fra klassiske tekstbehandlingsprogrammer, men giver brugere mulighed for at være flere om at redigere i det samme dokument på samme tid og dele direkte mellem alle parter.   

Motivation

Ved at bruge redskaber til online skriftligt samarbejde i forbindelse med undervisningsaktiviteter, kan du som underviser skabe gode rammer om gruppearbejde og fælles vidensproduktion. Alle medlemmer får lige muligheder for at tilføje, redigere og slette indhold, hvorfor det fremmer et ligeligt samarbejde mellem de studerende, hvor ejerskabet deles.

Det kan være motiverende for de studerende, at de kan samarbejde om at udarbejde indhold og give dem mulighed for at forholde sig til deres egen skriveproces gennem indblik i andres via det skriftlige samarbejde.

Brug det i undervisningen

Du kan bruge online skriftligt samarbejde i undervisningen på mange forskellige måder. Gå eksempelvis på opdagelse i vores liste af helt konkrete værktøjer og praksiseksempler i højre margin her på siden, eller lad dig inspirere af følgende korte eksempler på mere overordnede aktiviteter.

Gruppearbejde

Online tekstbehandling er oplagt til at facilitere gruppearbejde og sikrer, at alle studerende kan bidrage til en fælles og samtidig vidensproduktion. Dette kan eksempelvis gøres i led med forelæsningen eller som rammesat studieaktivitet, hvor du som underviser har oprettet et dokument med en række arbejdsspørgsmål, de studerende skal besvare.

Skriftlig eksamen i grupper

Online skriftligt samarbejde kan være nyttigt for studerende, der skal skrive større opgaver i forbindelse med skriftlig eksamen eller som porteføljeaflevering. Her er det en fordel, at de studerende kan kommentere løbende i det samme dokument og skabe et samlet overblik. Det kan være med til at sikre, at opgaver i højere grad hænger sammen fra start til slut.

Fælles noter

De studerende kan i samarbejde producere et intern wiki-lignende dokument med forklaring af fagets centrale begreber, teoretikere eller overordnede emner. Dette sikrer, at alle studerende får del i noterne og kan således højne det faglige niveau. Du kan som underviser uddele emner, de studerende på skift skal skrive om i dokumentet i forbindelse med de konkrete undervisningsgange. Brug evt. dette som udgangspunkt for faglig diskussion i undervisningen.

Faglige diskussioner 

I faglige diskussionsforummer som fx Blackboards Discussion Board eller Aula, kan de studerende arbejde med korte og præcist formulerede indlæg. Dette kan gavne de studerendes faglige forståelse, deres formuleringsevner samt argumentationsevner. Du kan fx bruge faglig diskussion i forbindelse med peer feedback med Discussion Board i Blackboard.

Digitale værktøjer

Ved du ikke hvilke tjenester, du kan bruge til de forskellige aktiviteter, eller hvad forskellen mellem dem er, så kan du læse mere om tjenester herunder:

Google docs (Arts)

Vejledninger:

Google Docs er et online tekstbehandlingsprogram. Det kan stort set det samme som Word, men har den fordel, at flere kan arbejde i dokumentet samtidigt. Værktøjet er meget velegnet til gruppearbejde.

Kaizena er et redskab der tillader dig at give nem og hurtig feedback til dine studerende. Du kan, via enten skrevne eller indtalte beskeder, kommentere de studerendes arbejde. Desuden giver Kaizena dig en række værktøjer, så du kan undgå at skrive den samme rettelse igen og igen og dermed effektiviserer feedbackprocessen. 

OBS: AU har fremadrettet valgt at promovere Eduflow som den primære platform til peer feedback-aktiviteter. Peergrade er stadig tilgængeligt, men vi opfordrer dig til i stedet at benytte Eduflow, da vi løbende udvikler vejledninger til Eduflow, der findes her:

Peergrade er en online platform, der strukturerer feedbackprocessen omkring inddragelse af de studerende. De studerende giver feedback til hinanden ud fra nogle kriterier, du som underviser opstiller. De studerende lærer på den måde at vurdere og reflektere over andres arbejde, samt at formulere konstruktiv feedback. 

Læs mere om Peergrade her.

Office 365 er Microsofts softwarepakke der bla. indeholder Word, Powerpoint, Excel og OneNote. Med Office 365 er alle ens filer tilgængelige i skyeen og kan altså deles med andre. Derudover kan man også samarbejde på dokumenter i reel tid, ligesom man kender det fra Google Docs og data kan deles frit mellem de forskellige programmer i Office 365.

*Disse digitale værktøjer har endnu ikke et AU licens. Vær opmærksom på, at personfølsomme oplysninger ikke må deles i tredjepartsplatforme uden AU licens. Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen her.

(Arts) = adgangen er begrænset eller kun godkendt til brug på Arts.

Overvejelser

Man bør være opmærksom på ikke at have for mange studerende til at arbejde i det samme dokument på samme tid, da dokumentet kan blive langsomt. Derudover kan det være svært at overskue, hvis mange bidrager på samme tid. Man kan derfor som underviser oprette forskellige dokumenter til de forskellige grupper, oprette en fælles redigerbar mappe i Google Drive eller give grupperne tidsforskudte opgaver. Ellers skal underviseren have markeret tydeligt, hvor de studerende skal indtaste deres besvarelser.  

Overvej desuden hvad du ønsker, at dine studerende skal få ud af samarbejdet, og i den forbindelse: hvad din rolle som underviser er i dokumenterne. I Google Docs findes en “versionshistorik”, som tydeliggør, hvem der helt præcist har skrevet hvad. Hvis det er vigtigt ifm. eksamen eller lignende at have overblik over mængden af arbejde, som den enkelte studerende har lavet, så er det muligt der.

Eksempel på samarbejde i Google Docs


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development