Aarhus Universitets segl

Online diskussion: spørgsmål til fagligt indhold

Kort beskrivelse 

Ved hjælp af et online forum eller en blog giver denne aktivitet de studerende mulighed for at stille opklarende og diskuterende spørgsmål til fagligt indhold udvalgt af dig som underviser. På den måde fordres en relevant diskussion, hvori du kan indgå, opklare misforståelser og engagere de studerende i en givende faglig debat.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med aktiviteten er at sætte fokus på de spørgsmål, der måtte være til det faglige indhold, der indgår i pensum eller gennemgås i løbet af en undervisningsgang. Ved at opfordre til diskussion og spørgsmål til det faglige indhold kan du guide de studerende til at forholde sig mere refleksivt og kritisk til teorier og begreber, som gennemgås på kurset. Samtidig kan det træne deres forståelse og evner i at udfolde sig skriftligt om fagets emne og begreber. 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser give de studerende en hjemmeopgave, der består i, at de skal læse et fagligt blogindlæg, en artikel eller se en faglig relevant video. Det kan eksempelvis være et videooplæg af dig selv. 
 • Du skal oprette et forum eller blog, eksempelvis i Discussions i Brightspace, hvor de studerende har mulighed for at kommentere og diskutere indholdet af det hjemmearbejde, de netop har set eller læst. 
 • Du skal som underviser besvare og diskutere eventuelle spørgsmål og kommentarer med de studerende i det online forum.
 • De vigtigste punkter fra denne diskussion kan du eventuelt samle op på i den efterfølgende undervisningsgang.

Variationsmuligheder:

 • I stedet for at besvare de studerendes spørgsmål selv, kan du opfordre til at de studerende skal forsøge at besvare hinandens forespørgsler.
 • Hvis der er mange studerende på holdet, kan de med fordel udarbejde spørgsmål i grupper.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • Fagligt relevant indhold som de studerende skal se eller læse derhjemme. Det kan være en artikel eller en video, hvor du som underviser laver et oplæg.
   • Du kan oprette en discussion i Brightspace eller en blog med Wordpress eller Pages.

   Værd at overveje:

   • Skal der være krav til de studerendes deltagelse, og i hvilket omfang de skal deltage?
   • Hvilket valg af materiale fra faget kunne egne sig til en skriftlig debat og spørgsmålsrunde?