Aarhus Universitets segl

Video i undervisningen

Kort beskrivelse

Video er et nyttigt og alsidigt redskab, som du med fordel kan bruge i forbindelse med din undervisning. Du kan eksempelvis lave dine faglige oplæg som video og bruge tiden i undervisningen til at aktivere de studerende med diskussioner og øvelser. Hvis du gerne vil lave mere online undervisning, er video også et centralt værktøj du kan anvende, som kan komme tæt på den måde du ville formidle til en fysisk undervisningsgang.
Værdien af at bruge video afhænger af, hvordan du integrerer det med de øvrige læringsaktiviteter, dvs. hvad du beder de studerende gøre før, under og efter visning af en video. Ved at arbejde bevidst med dette, kan video både øge læringsudbyttet og give plads til andre aktiviteter.

På siden her får du en generel introduktion til forskellige former for video du kan anvende, samt råd til hvordan du kommer i gang med at lave video selv. Du kan få personlig og professionel hjælp til videoproduktion ved at kontakte CED.

 

Videoopsætning

Her inddeler vi tilgangen til at optage video i tre opsætninger, som typisk kan benyttes i forbindelse med undervisning.

1. Optag hjemme eller fra kontoret

En opsætning der udmærker sig ved nemhed, autenticitet og relationsdannelse til studerende

Her optager du som underviser dig selv vha. din egen computer enten fra kontoret eller hjemmet. Med denne opsætning opnår underviser en høj grad af fleksibilitet, fordi der kan optages på alle tider af døgnet og fra alle steder i verden. Det kræver blot en computer og et software som f.eks. Panopto eller Screencast-o-matic. Med disse programmer kan du optage dig selv og din skærm, så du på den måde visuelt kan præsentere indholdet fx med brug af slides, konkrete programmer eller pensum. Du skal blot bruge din computer og eventuelle remedier, du normalt ville benytte. Derfor er det nemt at komme i gang med denne opsætning.

En af de store kvaliteter ved at underviser optager fra egen computer er autenticiteten. De studerende føler, at du laver videoen til lige netop dem, ligesom når du holder oplæg i undervisningen. Det kan være med til at skabe et trygt læringsmiljø og hjælper de studerende med at få en relation til dig som underviser.  

Se mere om at optage egne videoer i vores videoguide her.

   

2. Optag i felten

En opsætning der giver mulighed for at inddrage materiale fra omverdenen

Optagelser fra felten kan f.eks. være feltoptagelser og observationer fra din forskning, et interview med relevante personer eller en reportage fra en begivenhed. Dette er en måde at inddrage "den virkelig verden", hvilket kan give de studerende indblik i den verden som har relevans for deres faglighed. Denne opsætning kan realiseres med et enkelt kamera eller blot din telefon. Det vil dog kræve lidt efterbehandling eller redigering af videomaterialet efterfølgende, hvis du fx skal klippe lange optagelser ned. Du kan søge teknisk hjælp hos CED Media Lab.

   

3. Iscenesættelser eller kontrolleret optagelse

En opsætning til at illustrere konkrete situationer fra praksis, som ellers kan svære for de studerende at stifte bekendskab med i løbet af studiet. 

Du kan bruge iscenesættelser til at sætte fokus på nogle specifikke situationer. Det kan eksempelvis være dramatisering af en situation som er relevant for de studerende, som en svær samtale mellem behandler/patient, en situation fra en retssal, en kritisk situation fra et hospital m.m. Her kan det være illustrativt at lave "ekstremer", som tydeligt viser hvilke muligheder eller faldgruber der kan være i situationen. 

Dette format giver dig mulighed for at kontrollere videoens indhold og form, og du vil typisk arbejde med et manuskript og måske en større teknisk opsætning, hvilket er mere tidskrævende. Denne type video kan være særligt god til at få de studerende til at reflektere over den virkelighed de skal ud i, og til at starte refleksion og diskussion i undervisningen. 

Virtual Reality og 360-grader-video, er i stigende grad begyndt at blive brugt til dette for at øge indlevelsen i seerens oplevelse af situationen. Du kan kontakte CED, hvis du gerne vil vide mere om dette område.

Brug det i undervisningen

Når du skal bruge video i undervisningen, er formålet og konteksten vigtig. Spørg dig selv, hvad du gerne vil opnå med videoen, og hvad de studerende skal foretage sig før, under og efter de ser videoerne. Skal videoen eksempelvis gøre dem bedre i stand til at diskutere et emne i undervisningen? Eller skal det bruges til at forberede dem på at anvende et særlig computerprogram?

Forslag til aktiviteter

Faglig præsentation af et emne

Til præsentation af et fagligt emne kan du eksempelvis benytte dig af helt klassisk optagelse af din computerskærm, hvor du viser en præsentation vha. PowerPoint eller tegner på et digital whiteboard, mens du gennemgår et bestemt emne. Her gennemgår du et emne på samme måde, som du ville til en forelæsning. De studerende kan dermed bruge videoerne som forberedelse til selve timerne som en del af et flipped classroom forløb. Mellem videoerne kan du eventuelt lave små opgaver eller refleksionsspørgsmål til de studerende eller lave en quiz, der hjælper dem med at repetere indholdet fra videoen.

En god tommelfingerregel er, at disse videoer ikke bør være over 10 minutter lange, da modtagerens opmærksomhed ofte formindskes ved længere formater. Lav hellere flere kortere videoer end én lang, så man dermed giver de studerende en naturlig pause og får inddelt emnet i mere spiselige bidder. Ved at bruge kortere faglige videoer til eksempelvis begrebsafklaringer og redegørelser, kan de studerende bruge videoerne som et opslagsværk i løbet af semestret eller i forbindelse med eksamensforberedelser. Videoen kan være med eller uden dit webcam, men vi anbefaler at du viser dit ansigt, da dette er mere personligt.

Videovejledning til brug af computerprogram

Som underviser kan du lave en videovejledning, der kan bruges, når de studerende eksempelvis skal introduceres til et program, en database, en hjemmeside etc. Det kan fx være klik-rundt videoer, hvor du viser, hvordan man anvender et bestemt program. De studerende vil typisk afprøve fremgangsmåden selv mens de ser videoen. Formålet er, at de studerende skal opøve konkrete tekniske færdigheder, så gør det på forhånd klart for dem, hvad de helt præcist forventes at lære ved at se videoen. Før du optager din egen video, så prøv at søg på YouTube og se, om der allerede ligger eksisterende materiale som du kan bruge.

Denne type video kan godt være af længere varighed, ift. de tidligere nævnte formater, da de studerende typisk vil skifte mellem at se lidt video og afprøve det selv, ligesom de vil spole frem og tilbage efter behov. Det er dog stadig en god ide at lave flere mindre videoer, da det så vil gøre det lettere for de studerende at finde frem til den del af vejledningen de har brug for.

Samtaler

Samtalevideoer kan f.eks. være en samtale mellem en gæsteunderviser og dig selv om et bestemt emne. Denne type video er gode til at nuancere et emne, der ikke nødvendigvis har ét tydeligt facit. De er også med til at skabe en god dynamik, og kan derfor også godt tåle at være af længere varighed end de anbefalede 10 min.

Du kan oplagt benytte Zoom til at optage samtalen. På den måde kan du invitere udenlandske undervisere ind. Zoom laver automatisk en lydfil, når du optager med det, som kan bruges i efterbehandlingen af videoen.

Ad hoc-opfølgning på et svært emne

Nogle emner kan udfordre de studerende i særlig grad, og her kan man lave en opfølgende video, der adresserer et bestemt emne eller begreb. Dette kan med fordel være som opfølgning på en bestemt diskussion i plenum eller en aktivitet i undervisningen, hvor du får en fornemmelse af, at de studerende har behov for en uddybning eller afklaring af emnet.

Studenteroplæg

Bed de studerende om at lave deres mundtlige oplæg på video i stedet for til undervisningen. På denne måde kan de forbedre præsentationen og blive mere skarpe i den faglige formidling. De får mulighed for at blive opmærksomme på og forbedre deres mimik, gestik, stemmeføring samt konkrete formuleringer. Bed eksempelvis de studerende om at se hinandens oplæg som forberedelse til undervisningen og brug i stedet tiden sammen på at facilitere de studerendes peer feedback på præsentationerne. 

Du kan eventuelt henvise de studerende til siden om mundtlig formidling på AU Studypedia, hvor de kan finde råd og vejledning til at opbygge et mundtligt oplæg.

Introduktioner til studiearbejdet

Optag en kort video, hvor du rammesætter studiearbejdet. Du kan eksempelvis rammesætte de opgaver, som de studerende skal lave i deres forberedelsestid, eller som introduktion til dagens pensum, hvor du hurtigt får gjort de studerende opmærksomme på eventuelle vanskeligheder eller fokuspunkter i materialet.

Dette er en god måde at metakommunikere på, og ved at lave det som video, har de studerende altid mulighed for at gense videoen, hvis de får brug for det.

Feedback

Det kan være nuancerende og samtidig tidsbesparende at give feedback på opgaver via video. Du kan eksempelvis give samlet feedback til holdet på video eller gennemgå opgaven via skærmoptagelse på egen skærm med dine kommentarer. 

Ved at indtale feedback, fremfor at skrive den, kan du dels få sagt mere på samme tid, dels er det nemmere for de studerende at opfatte dine intentioner med feedbacken, når den er udtalt frem for skrevet.

Digitale værktøjer

Panopto

På Aarhus Universitet kan man anvende Panopto, som udover at kunne optage og redigere, også er en platform, hvor du opbevarer dine videoer. På den måde sparer du tid i forhold til at dele videoerne med de studerende.

Panopto er nemt at bruge, men man har færre muligheder for at redigere din video efterfølgende. 

Læs vejledninger til Panopto her

Adobe Rush

Et redigeringsværktøj, hvor du får lidt flere professionelle funktioner og nemt kan tilføje flere forskellige optagelser. Du kan ikke optage med det, men det fungerer godt til redigering af videoer.

Zoom

Zoom har en funktion, der tillader at du optager et helt opkald, så du senere kan bruge den i andre programmer.

Læs mere om Zoom her.

Powerpoint

Det klassiske program til at lave præsentationer. Programmet er let tilgængeligt og vil være kendt af de fleste studerende. AU har desuden skabeloner til dette program liggende, hvilket gør det let tilgængeligt for undervisere, da de ikke behøver at anstrenge sig for at lave layout, men i stedet kan fokusere på indholdet til præsentationen.

Læs vejledninger til Powerpoint her.

Anbefalinger

  • Producer egne videofiler, da det personlige aspekt har betydning for de studerende.
  • Anvend gerne video til asynkron feedback.
  • Producer korte videoforelæsninger og instruktionsvideoer, så de studerende let kan finde og gense det relevante stof efter behov.
  • Gør videoerne tilgængelige asynkront for at støtte de studerendes selvstudie gennem fleksibilitet og mulighed for repetition.
  • Sørg for, at videoer er integreret med kursets øvrige aktiviteter, fx quizzer, mindre opgaver, gruppearbejde og feedback.
  • Sørg for, at aktiviteter i en online undervisningssession er velstrukturerede og relevante samt giver mulighed for fx peer-samarbejde.
  • Understøt og anvend gerne studenterproducerede lyd- og videomaterialer til samarbejde og afleveringer.