Aarhus Universitets segl

Flipped Classroom

Overblik

Flipped classroom er et undervisningsformat, hvor den traditionelle undervisning vendes rundt, så de studerende bruger deres forberedelsestid på at sætte sig ind i, huske og forstå det faglige indhold. Den begrænsede tid i undervisningslokalet bruges på, at studerende arbejder aktivt med det faglige indhold fx i form af opgaveløsning, diskussioner og refleksioner. Hensigten er at anvende tiden, hvor studerende og underviser er sammen på at arbejde aktivt med stoffet. 

   

Vend undervisningen på hovedet 

I den traditionelle undervisning bliver meget af tiden i undervisningslokalet brugt på de lavere taksonomiske niveauer, hvor emner gennemgås i et fagligt oplæg af underviser. 

Idéen med flipped classroom er her at flytte denne mere passive læring, hvor de studerende lytter og tager noter til forberedelsestiden. På den måde bliver der plads til i selve tilstedeværelsesundervisningen at arbejde med de højere taksonomiske niveauer.

Når du planlægger dit kursus ud fra en flipped classroom tilgang skal du altså særligt overveje din kursusstruktur herunder, hvad der skal foregå i de studerendes forberedelsestid og i selve tilstedeværelsesundervisningen.  

   

De studerendes forberedelse (out-of-class aktiviteter) 

Før undervisningen præsenteres det teoretiske materiale gennem korte videoer, eksempelvis hvor du holder dit faglige oplæg. Derudover vil der ofte suppleres med andre ressourcer som videoer, podcasts og tekster. Videoerne og ressourcerne uploades i Brightspace, der skaber rammerne om det online læringsmiljø. På den måde kan de studerende også tilgå materialet, når det passer dem og i deres eget tempo, hvilket øger graden af differentiering og fleksibilitet. Du kan med fordel supplere ressourcerne med læsespørgsmål, refleksionsøvelser eller diskussionsfora, der guider de studerendes forberedelse.

     

Til undervisningen (in-class aktiviteter) 

I tilstedeværelsesundervisningen er der fokus på de højere taksonomiske niveauer og de mere komplekse læringsprocesser. Det sker gennem aktivt arbejde med stoffet, såsom faciliterede diskussioner, casestudier, problemløsning mm., hvor de studerende skal anvende det faglige indhold fra forberedelsen. Her er målet særligt at udvikle de studerendes færdigheder og kompetencer. 

Din rolle som underviser er i høj grad at være facilitator og vejleder, der blot rammesætter undervisningsaktiviteterne og vejleder de studerende i deres arbejde. Herved har de studerende mulighed for at få hjælp og sparring med hinanden og underviser, når de støder på problemer og spørgsmålene opstår, men det er dem, der har ejerskabet for at arbejde med fagets indhold. 

   


Overvej som underviser

  • Hvilke ressourcer og undervisningsaktiviteter skal der anvendes til at præsentere det faglige indhold i forberedelsesfasen? 

  • Hvilke undervisningsaktiviteter skal der anvendes til at anvende og omsætte det faglige indhold i undervisningslokalet? 

  • Hvordan støtter du og vejleder du de studerende undervejs i deres forberedelsestid? 

  • Hvilken kvalitet skal dine egne undervisningsvideoer være? Det kan være tidskrævende at optage videoer, men de kan til gengæld ofte gemmes og genbruges året efter og være tidsbesparende her. Du kan med fordel “sænke baren” for videoproduktion og blot optage dit faglige oplæg via dit webcam. Læs mere om at optage det faglige oplæg her.

    


Links og materialer

Læs andre relevante artikler: 


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.