Aarhus Universitets segl

Blended learning

Overblik

Begrebet blended learning er en betegnelse for undervisning, der kombinerer online og face-to-face undervisning. Hensigten er at øge studerendes aktivitetsniveau og engagement både i og mellem undervisningen, samt at skabe mere fleksibilitet for de studerende.  

 

Kombination af online og face-to-face

Blended learning indebærer ikke blot, at man indarbejder en online del i traditionelle face-to-face undervisning. Nogle undervisningsaktiviteter understøttes bedst gennem fremmøde og nogle gennem brug af online værktøjer og teknologier eller i en kombination heraf. Nogle aktiviteter kræver fysisk tilstedeværelse og andre aktiviteter kan med fordel afvikles online. Du kan som underviser foretage en vurdering af, hvilke aktiviteter der bedst afvikles online eller i face-to-face undervisningen, samt om aktiviteten skal foregå i eller mellem undervisningslektionerne.

   

Aktivitetsorienteret tilgang til blended learning

Blended learning kan understøtte, at de studerende aktiveres i deres forberedelsestid, og at deres forberedelse resulterer i konkrete og synlige produkter. Derudover kan de studerendes forberedelse lettere inddrages direkte i face-to-face undervisningen. Her gælder det om at udnytte styrkerne i forskellige kommunikations- og interaktionsformer både online og face-to-face, så de passer til de konkrete mål for undervisningen.

   

Blended Learning bidrager til øget fleksibilitet

Blended learning kan øge fleksibiliteten for de studerende. Dette opnås ved at kombinere online og face-to-face undervisning samt forskellige former for synkron og asynkron interaktion. Dette åbner op for, at de studerendes arbejde med det faglige indhold er uafhængigt af fælles tid og rum og giver mulighed for mere differentieret undervisning ud fra de studerendes individuelle behov og forudsætninger.

   

Overvej som underviser

  • Hvilke aktiviteter skal de studerende foretage sig i deres forberedelse og hvilke skal foregå i den skemalagte undervisning?

  • Hvordan sikrer du, at de studerendes asynkrone aktiviteter er relevante for de synkrone aktiviteter?

  • Hvilke aktiviteter kræver, at I er fysisk til stede sammen og hvilke kan udarbejdes individuelt eller gruppevis online? 

  • Hvilke teknologier understøtter bedst arbejdet med og målet for aktiviteten?

 

Videre læsning


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.