Aarhus Universitets segl

Online undervisning

Kort beskrivelse

Når vi skal tilrettelægge online undervisning, kan det gøres på mange måder afhængig af faget, konteksten, de faglige mål, tekniske muligheder og tekniske færdigheder, samt de studerendes forudsætninger. Som al anden form for undervisning skal online undervisning tilrettelægges for at understøtte de studerendes læring, herunder den viden, færdigheder og kompetencer, som de skal udprøves i til eksamen. Online undervisning skal således tilpasses de enkelte undervisningsformer,  uddannelsesforløb og studerende af underviseren. Vigtige overvejelser er variation, genkendelighed, aktiviteter, koncentrationsevne og afpasning af tempo.

I online undervisning kan det være en udfordring at motivere de studerende og måske oplever du et mindre engagement blandt de studerende end du plejer. Nedenfor kan du finde eksempler på, hvordan du motiverer de studerende online og planlægning af engagerende online undervisningsaktiviteter.

Online undervisningsformer

Online undervisning kan foregå på mange forskellige måder og kaldes meget forskelligt. Nedenfor har vi lavet en liste med nogle grundlæggende formater og mest gængse begreber, som kan være nyttige at skelne imellem, når du planlægger din undervisning.

Begreber for online og digital undervisning

Campus undervisning / tilstedeværelsesundervisning / Face to face undervisning

Undervisningen foregår oftest i et lokale på campus eller anden fysisk lokation, hvor både underviser og studerende er fysisk tilstede. Campus undervisning inkluderer ofte brug af digitale værktøjer og online elementer, eksempelvis quiz, afstemning, brug af padlet eller andet.

Online undervisning / webinar 

Undervisningen foregår udelukkende online, eksempelvis som enkeltstående webinar eller et online forløb. Hverken studerende eller underviser møder fysisk op i samme lokale, men deltager online via egne computere. Online undervisning kan både tilrettelægges med synkrone og asynkrone undervisningsaktiviteter, hvor webinaret ofte vil foregå som en synkron del.  

Læs mere om webinar og online forelæsning her

E-læring 

Online undervisning kan også tage form som e-læring, hvor undervisningen primært er tilrettelagt som asynkrone aktiviteter, som den studerende selv gennemgår. E-læring vil ofte være opbygget med tekstlæsning, videooplæg, individuelle øvelser og eventuelt fælles kommunikation i form af chats eller forummer. 

Blended undervisning 

Undervisningen foregår som en blanding af fysisk tilstedeværende aktiviteter og online aktiviteter. I et blended forløb kan et udvalg af undervisningsgangene eksempelvis foregår helt online, hvor de resterende gange foregår som tilstedeværelsesundervisning. For de studerende foregår de samme aktiviteter enten online eller fysisk tilstede – dog kan man opdele holdet i de fysiske dele og afholde disse på forskellige tidspunkter, så alle ikke skal samles på en gang.

Læs mere om blended learning her

Hybridundervisning / parallelundervisning 

Undervisningen foregår både fysisk og online på samme tid. Her er underviser ofte tilstede på campus med nogle studerende og streamer samtidig undervisningen til resten af de studerende, der deltager i undervisningen fra egen computer. Dette kan både kaldes hybridundervisning, parallelundervisning og fjernundervisning. 

Hybridundervisning kræver nogle særlige hensyn særligt for de online studerende. Eksempelvis for at underviser ses på deres skærm, at lyden er god, gentagelse af spørgsmål fra plenum samt opmærksomhed på de online studerendes aktivitet og eventuelle spørgsmål undervejs. Det kan være en fordel at have en assistent, der sikrer gode hensyn for de online studerende eller et godt video-setup i undervisningslokalet. 

Hyflex undervisning 

Hyflex undervisning er et hybrid og fleksibel format, der minder meget om hybridundervisning, da det ligeledes både har fysisk og online studerende til undervisningen. Ved HyFlex undervisning vælger de studerende ofte selv, om de vil deltage fysisk eller online, således at nogle studerende udelukkende deltager enten online eller fysisk gennem hele forløbet (online undervisningsforløb eller ren campusundervisning), hvor andre studerende vælger fra gang til gang om de deltager online eller fysisk (mimer et blended forløb for den studerende). Dette giver den størst mulige fleksibilitet for den enkelte studerende.  

Flipped classroom 

Undervisningen vendes rundt (“flippes”), så de aktiviteter, der normalt foregår til selve undervisningen (in-class), og de der normalt foregår mellem undervisningensgangene i de studerendes forberedelsestid (out-of-class) byttes rundt. På den måde bruger de studerende  deres forberedelsestid på at sætte sig ind i, huske og forstå det faglige indhold, eksempelvis gennem et fagligt oplæg, som underviser har optaget på video eller som lydfil. Til selve undervinsingen vil der således i stedet været mulighed for at anvende, diskutere, reflektere og på anden vis arbejde med stoffet på et højere taksonomisk niveau.  

 

 

Overvej som underviser

Som udgangspunkt er følgende overvejelser fornuftige at gøre sig i forhold til online undervisning:

  • Hvilke aktiviteter skal de studerende deltage i før, imellem og efter den skemalagte undervisning?
  • Hvordan kan der løbende kommunikeres og forventningsafstemmes med de studerende?
  • Hvordan sikres det, at der er sammenhæng mellem synkrone og asynkrone aktiviteter?
  • Hvilke aktiviteter kan gennemføres individuelt, og hvilke bør gennemføres i grupper?
  • Hvilke teknologiske værktøjer understøtter bedst den planlagte undervisning?

Videre læsning


Podcast:

Teaching during a lockdown


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.