Aarhus Universitets segl

Motivér studerende online

Kort beskrivelse

Måske har du bemærket, at nogle af dine studerende ikke deltager aktivt i din onlineundervisning. Nogle deltager muligvis ikke i diskussionerne, holder deres webcam slukket eller logger måske slet ikke på online mødelokalet. Du er ikke alene. 

Nedenfor finder du flere anbefalinger, der kan hjælpe dig med at bevare de studerendes motivation og få dem til at deltage aktivt i de online undervisningsaktiviteter. 

1. Opret en tydelig struktur

Online undervisning og læring afhænger ofte af de studerendes uafhængige arbejde med indholdet og materialet. Det kan føles uoverskueligt for de studerende at navigere i materialerne, udføre opgaverne og planlægge arbejdet, når den sædvanlige ramme og daglige støtte fra klassekammerater og undervisere ikke er let tilgængelige. 

Ved at give klare instruktioner og opdele undervisningen og opgaverne i mindre dele vil onlineaktiviteterne føles mere håndterbare for de studerende. Du kan eksempelvis: 

 • Angive klart, hvad du forventer, at de studerende skal gøre. 

 • Kommunikér i god tid og sæt deadlines, så de studerende kan planlægge deres tid ud fra dem. 

 • Opret en rutine hver uge for at skabe forudsigelighed. 

 • Opdel materialet i mindre dele, så de er mere håndterbare. Du kan eksempelvis lave korte emneopdelte præsentationer snarere end en lang præsentation. Opdel også vanskelige opgaver i mindre underopgaver eller tilbyd vejledning til særligt komplekse opgaver. 

 • Opret en klar struktur på kursussiden, så materialerne er lette at finde. Opdel eksempelvis kurset i emner eller uger.  

 • Estimerer forventede tidsforbrug på øvelser og opgaver. 

 • Gøre aktivt brug af grupper i undervisningen. 

 • Præciser, hvor studerende kan finde hjælp. For eksempel kan du linke til ressourcer eller lade dem stille spørgsmål i et diskussionsforum eller planlægge en online spørgsmålssession.  

 • Spørg de studerende, om kursets struktur er klar og let at forstå. 

2. Indtænk flere måder at deltage aktivt

Selvom de studerende er vant til at bruge digitale medier i deres sociale liv, kan det være skræmmende at have online samtaler om akademisk materiale med undervisere og medstuderende. 

Ved at give flere måder at deltage på og gøre det tydeligt, hvordan de kan deltage aktivt, kan du gøre onlineundervisningen mere engagerende og motiverende. Du kan eksmepelvis: 

  • Gør det "sikkert" at tale i plenum. Sørg for sørg for, at de studerende tidligt og ofte deltager aktivt i plenum. Gør det til en almindelig ting, så det bliver mindre akavet at tale til hele holdet. 
  • Bed alle studerende om at skrive noget. Hvis du bruger et diskussionsforum, kan du for eksempel bede alle studerende om at oprette mindst et indlæg hver uge. Hvis du bruger Zoom, kan du bede dem om at tænde for deres webcam og hilse på dem, når undervisningen starter eller skrive noget i chatten. Du kan også bruge afstemning, kommentarer osv., Så alle kan og bliver vant til at dele deres tanker. 
  • Brug Breakout Rooms og Padlet eller menitmeter til spørgsmål i stedet for spørgsmål i plenun - det kan være skræmmende at tænde mikrofonen. Brug padlet eller mentimeter i plenum til at besvare spørgsmålene. På denne måde vil flere blive hørt. 
  • Bed løbende om input i chatten, Mentimeter eller lignende og inkluder det i undervisningen. Dette får undervisningen til at føles mere relevant. Det er en god ide at spørge regelmæssigt om de studerendes oplevelse af undervisningen. Hvis deltagelsen er lav, bør du undersøge hvorfor.

  3. Facilitér sociale aktiviteter

  Studiegrupper er afgørende for motivation og læring - også i online læring. Hvis en studerende ikke allerede har en veletableret studiegruppe, er der en øget risiko for, at de føler sig alene med deres studiearbejde - især når de ikke møder klassekammerater på campus. 

  Du kan støtte samarbejde mellem studerende ved at oprette grupper og foretage gruppeopgaver både under og mellem undervisningssessioner. Du kan eksempelvis: 

  • Brug gruppeopgaver og sørg for at blande grupperne forskelligt fra tid til anden for at oprette nye kontakter. 
  • Brug Breakout Rooms til webinarer i Zoom. 
  • Opret grupper i Brightspace til obligatorisk samarbejde og gruppeopgaver.  
  • Foreslå, at grupperne mødes online udenfor den almindelige undervisningsplan. 
  • Brug et diskussionsforum til spørgsmål og svar, og bed de studerende om at besvare hinandens spørgsmål. På denne måde hjælper de også hinanden. 
  • Opret opgaver, hvor de studerende skal give feedback til hinanden. For eksempel kan du bruge Peergrade til skriftlig feedback, eller du kan lave gruppefeedback i Breakout Rooms i Zoom. 
  • Husk at afsætte tid til pauser og smalltalk - for eksempel i Breakout Rooms i Zoom. Du kan bruge et icebreaker-spørgsmål til at starte samtalen. 
  • Del materiale om gruppearbejde og peer-feedback med de studerende (f.eks. siden om gruppearbejde på AU Studypedia

  4. Opret løbende deadlines og opgaver

  Når den indre motivation mangler, kan det hjælpe at have deadlines og at vide, at nogen venter på, at man leverer sine input. Af denne grund er det en god ide at få de studerende til regelmæssigt at dele deres arbejde med dig og hinanden. Dette giver dig også et indblik i deres akademiske niveau og forståelse af det faglige indhold. Det kan være meget tidskrævende, så det er vigtigt at holde det håndterbart. 

  Ved at oprette mindre men oftere deadlines og opgaver kan du holde øje med og følge op på elevernes arbejde. Dette får opgaverne til at virke mere relevante. Du kan eksempelvis: 

  • Lav gruppearbejde baseret på individuelt arbejde, så det betyder noget for arbejdet at være godt forberedt. 
  • Registrer deltagelse i online aktiviteter i Zoom ved hjælp af eksempelvis Qwickly. Kontakt de studerende, der gentagne gange er fraværende - måske er der noget galt. 

  • Opret små, letforståelige opgaver med deadlines, for eksempel quizzer, både under og mellem undervisningssessioner. Skim svarene, og juster din undervisning, hvis du opdager emner, der ikke er forstået.  

  • Brug peer-feedback til individuelle og / eller gruppeopgaver. 

  • Send påmindelser til studerende, der ikke afleverer deres opgaver, og kontakt de studerende, der sakker bagud.

  5. Vær til stede og synlig

  Interaktionen med underviseren kan være afgørende for de studerendes engagement i undervisningen. I online undervisning sker kontakten ikke af sig selv, og du kan ikke stole på, at eleverne tager initiativet. Af denne grund skal du være proaktiv med at etablere og opretholde kontakt med de studerende. 

  Sørg for personlige møder med hver studerende / grupper af studerende, og vær proaktiv med hensyn til de studerende, der ikke selv beder om hjælp. Du kan eksempelvis: 

  • Sørg for en-til-en interaktion med studerende eller grupper ved for eksempel at oprette grupper i Brightspace, så du kan sende e-mails direkte til gruppen. 
  • Kommentér de studerende arbejde, eksempelvis ved mindre opgaver i Brightspace. 

  • Besøg studerende i deres gruppearbejde, hvis du underviser via Zoom og har sendt de studerende i Breakout Rooms. Husk også at besøge de grupper, der ikke beder om hjælp. 

  • Anerkend og udtryk at online undervisning kan være udfordrende for både dig og dine studerende. Spørg om deres udfordringer i forbindelse med undervisningen, og bed om input. 

  • Lav en målrettet indsats for at identificere og opsøge studerende, der ikke deltager eller har problemer med deres opgaver. Hvis det er muligt, skal du tilbyde ekstra hjælp eller henvise dem til at finde hjælp andre steder, for eksempel på en hjemmearbejdscafé, en studiegruppe eller fra studievejledningen og informationskontoret.