Aarhus Universitets segl

Online vejledning til studerendes større skriftlige opgaver

Kort beskrivelse

I denne aktivitet skal du udføre vejledning med dine studerende gennem en online videosamtale. Flere studerende kan overvære eller deltage i denne type vejledning, hvilket giver alle mulighed for at lære af hinandens spørgsmål og den vejledning og feedback, du giver dem enkeltvis eller i grupper.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten giver de studerende en anderledes vejledning på deres skriftlige arbejde. Ved at gøre både skriftlige afleveringer og vejledningen tilgængelige for alle studerende, får de samtidig indblik i hinandens arbejde og kan lære af underviserens feedback til andre studerende. På den måde deles erfaringer og opklarende spørgsmål, som kan bidrage til de andre studerendes forståelse af opgaven og deres eget produkt.

Udfør øvelse 

  • Du skal som underviser bede de studerende om at uploade deres skriftlige arbejde, enten individuelt eller i grupper, et sted, hvor du nemt kan hente det og læse det.
  • Forbered feedback og vejledning, som du normalt ville gøre.
  • Når det er tid til vejledning, "mødes" du med den studerende eller gruppen via et online møde. Det kan eksempelvis foregå gennem Zoom

Variationsmuligheder:

  • Du kan gøre en optagelse af videosamtalen tilgængelig for de andre studerende efterfølgende, på eksempelvis Brightspace eller en Panopto-kanal, så de kan gense feedbacken og lære af den selvom de ikke deltog i videomødet.
  • Du kan gøre vejledningen åben og kollektiv og eventuelt kombinere det med brug af opponentgrupper.

Værd at overveje:

  • Hvilke krav har du til de studerende forberedelse til vejledningen? Skal de eksempelvis forberede konkrete spørgsmål eller læse hinandens opgaver på forhånd?